Ustrojowe prawo administracyjne - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustrojowe prawo administracyjne - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-540-7
Język:
Polski
Data wydania:
Listopad 2011
Rozmiar pliku:
4,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
35,00
Cena w punktach Virtualo:
3500 pkt.

Pełny opis

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie zawiera analizę norm prawnych, za pomocą których konstruowany jest aparat administracyjny oraz określane są jego funkcje i zadania.

W pracy uwzględniono materiał normatywny, poglądy doktryny, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz innych kierunków pokrewnych, a także absolwentów przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze, aplikantów oraz przedstawicieli nauki.

Spis treści

Wprowadzenie

Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski

Rozdział 1. Zasady ustrojowego prawa administracyjnego
Piotr Adam Tusiński

1.1. Pojęcie zasad ustrojowego prawa administracyjnego
1.2. Typologia zasad prawa administracyjnego
1.3. Typologia zasad ogólnych ustrojowego prawa administracyjnego
1.3.1. Zasady samoistne ustrojowego prawa administracyjnego
1.3.2. Zasady-warianty ustrojowego prawa administracyjnego
Bibliografia
Rozdział 2. Podział terytorialny państwa
Piotr Ruczkowski

2.1. Pojęcie i podstawowe cechy podziału terytorialnego
2.2. Podział terytorialny – rys historyczny
2.3. Czynniki kształtujące podział terytorialny
2.4. Klasyfikacja podziału terytorialnego
2.4.1. Zasadniczy podział terytorialny – stan obecny
2.4.2. Pomocniczy podział terytorialny
2.4.3. Specjalny podział terytorialny – podziały terytorialne dla celów specjalnych
Bibliografia
Rozdział 3. Naczelne i inne centralne organy administracji państwowej (rządowej)
Piotr Ruczkowski

3.1. Słowo wstępne
3.2. Prezydent RP
3.3. Rada Ministrów
3.3.1. Pojęcie, skład i powoływanie Rady Ministrów
3.3.2. Tryb pracy Rady Ministrów
3.3.3. Organy wewnętrzne i pomocnicze Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
3.3.4. Pełnomocnicy rządu oraz reprezentowanie Rady Ministrów
3.3.5. Zadania i kompetencje Rady Ministrów
3.3.6. Członkowie Rady Ministrów
3.4. Organy centralne
3.4.1. Urząd Patentowy RP (Prezes Urzędu Patentowego RP)
3.4.2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
3.4.3. Polski Komitet Normalizacyjny (Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego)
3.4.4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
3.4.5. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
3.4.6. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
3.4.7. Inne organy centralne nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów
3.4.8. Organy centralne nadzorowane lub podległe poszczególnym ministrom
Bibliografia
Rozdział 4. Terenowe organy administracji rządowej
Leszek Bielecki

4.1. Wojewoda i inne organy terenowej administracji rządowej
4.1.1. Funkcje i zadania wojewody
4.1.2. Struktura urzędu wojewódzkiego
4.2. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów
4.3. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę
4.4. Administracja zespolona
4.4.1. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
4.4.2. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
4.4.3. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
4.4.4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
4.4.5. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
4.4.6. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
4.4.7. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
4.4.8. Komendant Wojewódzki Policji
4.4.9. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.4.10. Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
4.4.11. Kurator oświaty
4.4.12. Wojewódzki konserwator zabytków
4.5. Administracja niezespolona
4.5.1. Dowódca okręgu wojskowego, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, wojskowy komendant uzupełnień
4.5.2. Dyrektor izby celnej, naczelnik urzędu celnego
4.5.3. Dyrektor izby skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor urzędu kontroli skarbowej
4.5.4. Dyrektor urzędu górniczego i dyrektor specjalistycznego urzędu górniczego
4.5.5. Dyrektor okręgowego urzędu miar i naczelnik obwodowego urzędu miar
4.5.6. Dyrektor okręgowego urzędu probierczego i naczelnik obwodowego urzędu probierczego
4.5.7. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
4.5.8. Dyrektor urzędu morskiego
4.5.9. Dyrektor urzędu statystycznego
4.5.10. Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej
4.5.11. Graniczny i powiatowy lekarz weterynarii
4.5.12. Komendant Oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Dywizjonu Straży Granicznej
4.5.13. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego
4.5.14. Państwowy graniczny inspektor sanitarny
4.5.15. Regionalny dyrektor ochrony środowiska
Bibliografia
Rozdział 5. Samorząd terytorialny
Leszek Bielecki, Mariusz Paździor

5.1. Słowo wstępne
5.2. Samorząd na szczeblu gminy
5.2.1. Zakres działania i zadania gminy
5.2.2. Władze gminy
5.2.3. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
5.2.4. Mienie komunalne
5.2.5. Gminna gospodarka finansowa
5.2.6. Związki i porozumienia międzygminne
5.2.7. Stowarzyszenia gmin
5.2.8. Nadzór nad działalnością gminną
5.2.9. Ustrój miasta stołecznego Warszawy
5.3. Samorząd na szczeblu powiatu
5.3.1. Zakres działania i zadania powiatu
5.3.2. Władze powiatu
5.3.3. Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat
5.3.4. Mienie powiatu
5.3.5. Finanse powiatu
5.3.6. Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów
5.3.7. Nadzór nad działalnością powiatu
5.3.8. Miasta na prawach powiatu
5.4. Samorząd na szczeblu województwa
5.4.1. Zakres działania i zadania województwa
5.4.2. Władze samorządu województwa
5.4.3. Mienie samorządu województwa
5.4.4. Finanse samorządu województwa
5.4.5. Współpraca zagraniczna samorządu województwa
5.4.6. Nadzór nad działalnością samorządu województwa
5.4.7. Akty prawa miejscowego stanowionego przez samorząd województwa
Bibliografia
Rozdział 6. Samorząd specjalny
Robert Frey

6.1. Samorząd zawodowy
6.1.1. Miejsce samorządu zawodowego w Konstytucji RP
6.2. Samorząd gospodarczy
6.2.1. Zagadnienia ogólne
6.2.2. Izby gospodarcze
6.2.3. Polska Izba Ubezpieczeń
6.2.4. Izby rzemieślnicze
6.3. Samorząd wyznaniowy
6.3.1. Konstytucyjne usytuowanie związków wyznaniowych
6.3.2. Kościół katolicki
6.3.3. Autokefaliczny Kościół Prawosławny
6.3.4. Muzułmański Związek Religijny
6.3.5. Gminy żydowskie
Bibliografia
Rozdział 7. Zakłady publiczne (administracyjne) i inne wybrane podmioty administrujące
Piotr Ruczkowski, Bogdan Rutkowski

7.1. Zakład publiczny (administracyjny)
7.2. Inne wybrane podmioty administrujące (administracji)
Bibliografia

BESTSELLERY