Weryfikacja i potwierdzenie sald w jednostkach sektora finansów publicznych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Weryfikacja i potwierdzenie sald w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7440-555-3
Język:
Polski
Data wydania:
28 listopada 2014
Rozmiar pliku:
3,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
29,90
Cena w punktach Virtualo:
2990 pkt.

Pełny opis

Weryfikacja i potwierdzenie sald to metody inwentaryzacji, w przeprowadzaniu których kontrole wykazują najwięcej błędów – od całkowitego zaniechania ich przeprowadzenia,przez nieprawidłowe udokumentowanie, po nierozliczenie ich wyników. W dużej częściwynika to z tego, że inwentaryzacja zarówno w powszechnym rozumieniu, jak i wśród kierownikówjednostek czy głównych księgowych kojarzy się wyłącznie ze spisem z naturyśrodków trwałych i obrotowych (np. materiałów, towarów).

Przedstawiamy więc praktyczne sposoby przeprowadzenia uzgadniania i weryfikacji sald, odnosząc się po koleido przykładów poszczególnych kategorii aktywów i pasywów występujących w jednostkach sektora publicznego. Jednocześnie podajemy sposoby na rozwiązanie różnych problemów występujących w praktyce, m.in.:

 • Jak przygotować do inwentaryzacji księgi rachunkowe i stanowiska pracy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie uzgodnień sald z kontrahentami i weryfikacji sald z dokumentacją?
 • Jak najlepiej podzielić pomiędzy pracowników obowiązki związane z weryfikacją sald w przypadku sald aktywów, które mogą zostać zdefraudowane, bądź aktywów, których weryfikacja wymaga specjalistycznej wiedzy?
 • W jaki sposób powinny przebiegać prace inwentaryzacyjne w obu metodach inwentaryzacji i w jaki sposób trzeba je udokumentować?
 • Z czego wynikają różnice inwentaryzacyjne w przypadku aktywów i pasywów inwentaryzowanychtymi metodami, w jaki sposób należy prawidłowo je rozliczać i ujmowaćw księgach rachunkowych jednostki?

Publikacja zawiera wypełnione wzory druków inwentaryzacyjnych, w praktyce spotykanych w różnych wersjach, z których można wybrać rozwiązanie najbardziej odpowiadające potrzebom danej jednostki.

Treści w niej zawarte mogą służyć jako baza do przeprowadzania szkoleń przedinwentaryzacyjnych dla pracowników księgowości i innych komórek organizacyjnych zaangażowanych w proces inwentaryzacji.Mogą być również pomocą dla kierowników jednostek, pokazując, jak powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona i udokumentowana inwentaryzacja tymi metodami – dzięki czemu mogą się upewnić co do prawidłowości dokumentów inwentaryzacyjnych w swoich jednostkach, zanim złożą na nich podpis na dowód zatwierdzenia wyników inwentaryzacji.

Spis treści

1. Pojęcie „inwentaryzacja” i metody jej przeprowadzania

2. Potwierdzenie sald jako metoda inwentaryzacji

 1. Uzgadnianie sald z bankami
 2. Uzgadnianie sald z kontrahentami
 3. Przygotowanie do uzgodnienia sald
 4. Przeprowadzanie uzgodnień
 5. Dokumentowanie faktu przeprowadzenia i wyników uzgodnień sald z kontrahentami
 6. Uzgadnianie stanu innych aktywów (papiery wartościowe w formie zdematerializowanej, składniki mienia powierzone kontrahentom)

3. Weryfikacja sald

 1. Przygotowanie do weryfikacji sald
 2. Przeprowadzanie weryfikacji na podstawie przykładów wybranych aktywów i pasywów
 3. Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 011 „Środki trwałe”
 4. Weryfikacja składników ewidencjonowanych na kontach:011 „Środki trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe”, 014 „Zbiorybiblioteczne”, 016 „Dobra kultury” – przypadki szczególne
 5. Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”
 6. Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”
 7. Weryfikacja składników ewidencjonowanych na koncie 141 „Środki pieniężne w drodze”
 8. Weryfikacja należności i zobowiązań ewidencjonowanychna kontach zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”
 9. Weryfikacja należności i zobowiązań ewidencjonowanych na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
 10. Weryfikacja należności i zobowiązań ewidencjonowanych na kontach: 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” i 226 „Długoterminowe należności budżetowe”
 11. Weryfikacja należności i zobowiązań publicznoprawnych ewidencjonowanych na kontach: 225 „Rozrachunki z budżetami” i 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
 12. Weryfikacja należności i zobowiązań od/wobec pracowników ewidencjonowanych na kontach: 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” i 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
 13. Weryfikacja należności i zobowiązań ewidencjonowanych na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki”
 14. Weryfikacja salda konta 245 „Wpływy do wyjaśnienia”
 15. Weryfikacja zapasów składników ewidencjonowanych na kontach: 310 „Materiały”, 330 „Towary”, 600 „Produkty gotowe i półfabrykaty”
 16. Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów
 17. Weryfikacja funduszy jednostki (własnych i specjalnych)

4. Postępowanie poinwentaryzacyjne

BESTSELLERY