Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-62062-58-4
Język:
Polski
Data wydania:
30 grudnia 2015
Rozmiar pliku:
5,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Wstęp

Szanowni Czytelnicy, mamy przyjemność zaprezentować Państwu książkę naukową pt.: „Wybrane aspekty zarządzania biznesem”.

Książka zawiera wybrane artykuły naukowe przygotowane przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Szczecińskiego WNEiZ, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach WZ, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych w Koszalinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, WZ Politechniki Częstochowskiej oraz Instytutu Organizacji i Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. Poszczególne tematy artykułów poruszają wybrane kwestie, które są istotne w tej problematyce, takie jak: zarządzanie współczesną organizacją, strategiczne myślenie, planowanie, strategia, decyzje strategiczne, kontrolowanie, controling; analiza funkcjonujących teorii optymalnych lokalizacji dla działalności rolniczej i przemysłowej; model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), który pozwala zobrazować zależność pomiędzy ryzykiem rynkowym a oczekiwaną stopą zwrotu; odpowiedzialność społeczna (i ekologiczna) przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility CSR); fuzje i przejęcia w Polsce; proces transformacji systemowej oraz restrukturyzacja przedsiębiorstw; zintegrowane systemy zarządzania polskiego górnictwa węgla kamiennego; kapitał intelektualny przedsiębiorstwa; analiza procesu rekrutacyjnego w przedsiębiorstwie; trajektorie internacjonalizacji korporacji chińskich i indyjskich. Mamy nadzieję, że to wydanie spotka się z pozytywnym przyjęciem i pomoże czytelnikom w zrozumieniu, a także ocenie rozmaitych kwestii z zakresu zarządzania biznesem.

Autorzy

Spis treści

Wstęp 6

 

Mgr Aleksandra Fudali

I Czy możemy planować, zarządzać i kontrolować przyszłością organizacji we współczesnych czasach? 7

Wstęp 7

1.1. Zarządzanie współczesną organizacją 8

1.2. Proces zarządzania organizacją 18

1.3. Strategiczne myślenie 21

1.4. Planowanie w organizacji 23

1.5. Pojęcie i istota strategii 31

1.6. Kontrolowanie organizacji 41

Zakończenie 43

Bibliografia 45

Informacja o autorze 48

 

Dr inż. Ireneusz Miciuła, Mgr Krzysztof Miciuła

II Analiza teorii dotyczących gospodarki przestrzennej 49

Streszczenie 49

Wprowadzenie 49

2.1. Teoria von Thünena 50

2.2. Lokalizacja przedsiębiorstwa przemysłowego według A. Webera 52

2.3. Przestrzenna substytucja według A. Predöhla 53

2.4. Ogólna teoria gospodarki przestrzennej według A. Löschema 55

Podsumowanie 56

Analysis theory regarding the economy spatial 57

Abstract 57

Bibliografia 57

Informacja o autorach 57

 

Mgr Krzysztof Miciuła Dr inż. Ireneusz Miciuła

III Analiza rynków finansowych przy pomocy równań (linii) CML i SML 58

Wprowadzenie 58

3.1. Kierunki doskonalenia metod szacowania kosztu kapitału własnego 59

3.2. Linia rynku kapitałowego CML 60

3.3. Równanie SML 64

Podsumowanie 68

Bibliografia 68

Informacja o autorach 68

 

Dr Krystyna Serafin

IV CSR we współczesnej organizacji 69

Wprowadzenie 69

4.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 69

4.2. Budowanie odpowiedzialnej organizacji 72

4.3. Kierownik jako decydent działań społecznie odpowiedzialnych 74

4.4. Ranking odpowiedzialnych firm 75

4.4.1. Ranking FOB za 2012 rok 75

4.4.2. Ranking FOB za 2013 rok 77

Podsumowanie 79

Bibliografia 80

Informacja o autorze 81

 

Justyna Kozłowska

V Fuzje i przejęcia w Polsce jako element zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem 82

Wprowadzenie 82

5.1. Pojęcie fuzji i przejęć 82

5.2. Motywy zawierania fuzji i przejęć 83

5.3. Rynek fuzji i przejęć w Polsce 85

Podsumowanie 88

Bibliografia 89

Informacja o autorze 89

 

Dr inż. Krzysztof Gąsiorowski

VI Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz ich uwarunkowania 90

Wstęp 90

6.1. Transformacja systemowa w Polsce 91

6.1.1. Restrukturyzacja przedsiębiorstw 92

6.1.2. Rodzaje restrukturyzacji 94

6.1.3. Zachowania i reakcje Związków Zawodowych 95

6.2. Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw 97

6.2.1. Benchmarking 97

6.2.2. Reeingineering 99

6.2.3. Lean management 100

6.2.4. Kaizen 100

6.2.5. Total Quality Management 101

6.2.6. Outplacement 103

6.2.7. Outsourcing 104

6.3. Realizacja programów rekonwersji zawodowej w Polsce 105

Podsumowanie 105

Recapitulation 106

Bibliografia 106

Informacja o autorze 107

 

Dr Bogumiła Smolorz

VII Zintegrowane systemy zarządzania w polskiego górnictwa węgla kamiennego 108

Wprowadzenie 108

7.1. Analiza stanu polskiego górnictwa węgla kamiennego 109

7.2. Kierunki doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania kopalniami węgla

kamiennego 114

7.3. Proces restrukturyzacji w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Puchaczowie 116

Podsumowanie 118

Integrated Management Systems in Polish coal mining 119

Summary 119

Bibliografia 120

Informacja o autorze 121

 

Mgr Monika Trojanowska

VIII Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa – analiza wybranych klasyfikacji 121

Wprowadzenie 121

8.1. Ujęcia definicyjne kapitału intelektualnego 121

8.2. Komponenty kapitału intelektualnego a kapitał ludzki 123

8.3. Firma Skandia a kapitał intelektualny 126

8.4. Bariery w zarządzaniu kapitałem intelektualnym 128

Podsumowanie 129

Bibliografia 129

Informacja o autorze 130

 

Mgr Agnieszka Raczek Mgr Henryk Wojtaszek

IX Analiza procesu rekrutacyjnego w przedsiębiorstwie komercyjnym 131

Wstęp 131

9.1. Rekrutacja 131

9.1.1. Etapy rekrutacji 132

9.1.2. Proces rekrutacji 132

9.1.3. Selekcja 133

9.1.4. Analiza procesu rekrutacyjnego w wybranym przedsiębiorstwie 133

Podsumowanie 136

Bibliografia 136

Informacja o autorach 137

 

Dr Jolanta Kubicka

X Trajektorie internacjonalizacji korporacji chińskich i indyjskich we wczesnej fazie ich Internacjonalizacji 138

Wstęp 138

10.1. Proces internacjonalizacji korporacji EMNCs jako „late- internationalizers” 139

10.1.1. Początek internacjonalizacji chińskich korporacji 140

10.1.2. Etapy internacjonalizacji chińskich korporacji 141

10.1.3. Motywy i bariery internacjonalizacji chińskich korporacji w świetle rozwoju

ich strategii we wczesnej fazie internacjonalizacji 143

10.1.4. Globalna ekspansja chińskich korporacji 144

10.2. Proces internacjonalizacji korporacji indyjskich 145

10.3. Trajektorie internacjonalizacji korporacji chińskich i indyjskich 146

10.3.1. Podstawowe pytania w świetle koncepcji „trajektorii internacjonalizacji” 146

10.3.2. Koncepcja i typy „trajektorii internacjonalizacji” 147

10.3.3. Trajektorie internacjonalizacji korporacji chińskich i indyjskich w ujęciu

porównawczym 149

Podsumowanie 154

Trajectories of internationalization of chinese and indian corporations in the early phase of their internationalization 155

Summary 155

Bibliografia 155

Informacja o autorze 159

 

Wykaz bibliografii 160

BESTSELLERY