Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-455-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
2,6 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
22,45
Cena w punktach Virtualo:
2245 pkt.

Pełny opis

Monografia dotyczy realizacji w praktyce zasady indywidualizacji w wykonywaniu kar kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności i niektórych środków probacyjnych. Ma ona charakter interdyscyplinarny i została napisana przez specjalistów z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, psychologii oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. W części pierwszej autorzy przybliżają rolę diagnozy penitencjarnej, specyfikę postępowania wobec niektórych grup skazanych na karę pozbawienia wolności (m.in. uzależnionych od alkoholu, sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, niepełnosprawnych fizycznie, wymagających szczególnej ochrony w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczeń, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego), problematykę niekonwencjonalnych środków oddziaływania wobec określonych grup skazanych i ochronę ich praw podmiotowych w warunkach więziennych. W części drugiej omówiono wykonywanie niektórych środków probacyjnych, oddziaływania resocjalizacyjne, postawy skazanych objętych tymi środkami oraz zadania kuratorów sądowych. Ponadto w książce znalazły się dwa artykuły przygotowane z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, współpracującego z Zakładem Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Publikacja może zainteresować zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się problematyką, w szczególności wychowawców więziennych, kadrę oddziałów terapeutycznych, kuratorów sądowych, sędziów penitencjarnych oraz studentów prawa, pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii.

 

Spis treści

Słowo wstępne 7

 

Część I. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności  17

Małgorzata Łuczak: Ośrodki diagnostyczne – rola w indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności 19

Renata Tybura: Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych uzależnionych od alkoholu 31

Małgorzata Pietrucha-Hassan: Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 41

Beata Tomecka-Nabiałczyk: Niepełnosprawność fizyczna skazanych przebywających w jednostkach penitencjarnych na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi 57

Tomasz Kalisz: Szczególna ochrona osadzonych w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia 67

Paweł Małolepszy: Specyfika wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet 79

Agnieszka Sadło-Nowak: System elektronicznego dozoru jako sposób wykonywania kary pozbawienia wolności 89

Aleksandra Dziubińska: Cele kary pozbawienia wolności wykonywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 101

Robert Witkowski: Przygotowanie osób pozbawionych wolności do uczestnictwa w wolontariacie hospicyjnym. Rola personelu penitencjarnego 115

Anetta Jaworska: Wsparcie społeczne jako podstawa kapitału społecznego w warunkach wykonywania kary pozbawienia wolności 129

Monika Kotowska, Marta Romańczuk-Grącka: Wolność religijna w warunkach izolacji penitencjarnej 139

Mariusz Olężałek: Cenzura korespondencji skazanego pozbawionego wolności z obrońcą 157

Grażyna Rybicka: Rola sądowego kuratora zawodowego w przygotowaniu skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w świetle art. 164 i 165 k.k.w  167

Anna Janus-Dębska: Zarządzenie zastępczej kary pozbawienia wolności w związku z uchylaniem się od wykonywania prac na cele społeczne – przyczyny i możliwości ograniczenia zakresu stosowani 179

 

Część II. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania środków probacyjnych 203

Renata Pietruszka: Uwagi na tle art. 77 § 2 k.k. 205

Renata Szczepanik: O dowodach (swojej) resocjalizacji recydywistów podejmujących starania o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kar 221

Adam Kwieciński, Kamila Mrozek: Kilka uwag na tle stosowania art. 152 k.k.w. w świetle nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r. 235

Magdalena Niewiadomska-Krawczyk: Zarządzenie wykonania kary jako wskaźnik stopnia efektywności pracy kuratora sądowego 243

Izabela Czyżykowska-Kobalczyk: Dozory sprawowane przez kuratorów sądowych, zakończone zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności lub odwołaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia – przyczyny 255

 

Varia 269

Tomasz Przesławski: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej – nowa formuła organizacji pośredniej więziennictwa 271

Aldona Nawój-Śleszyński: Współpraca Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Łódzkiego z polskim więziennictwem 283

O Autorach 301

BESTSELLERY