Facebook - konwersja
Zarys psychologii politycznej narodu angielskiego w XIX w. - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Pobierz fragment

Zarys psychologii politycznej narodu angielskiego w XIX w. - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
478 KB
Zabezpieczenie:
brak
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.

Zarys psychologii politycznej narodu angielskiego w XIX w. - opis ebooka

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

FRAGMENT KSIĄŻKI

ZA­RYS PSY­CHO­LO­GII PO­LI­TYCZ­NEJ NA­RO­DU AN­GIEL­SKIE­GO W XIX W.

Prze­ło­ży­ła z fran­cu­skie­go

B. O.

Na­kła­dem Wy­daw­nic­twa Pol­skie­go

We Lwo­wie

SPIS RZE­CZY.

CZĘŚĆ PIERW­SZA.

Czło­wiek w ogól­no­ści.

Roz­dział I. Śro­do­wi­sko fi­zycz­ne.

Wola… 3

Czu­cie i per­cep­cya… 11

Wy­obraź­nia twór­cza… 13

Abs­trak­cya… 17

Roz­dział II. Ide­ał sam w so­bie.

Świat trans­cen­den­tal­ny… 21

Praw­da. Pięk­no. Do­bro… 24

Roz­dział III. Ide­ał w za­sto­so­wa­niu

Kry­ty­ka i hi­sto­rya. – Dra­mat i po­wieść… 32

Sztu­ki pięk­ne… 37

Fi­lo­zo­fia. Wie­dza. Re­li­gia… 41

CZĘŚĆ DRU­GA.

Śro­do­wi­sko ludz­kie.

Roz­dział I. Rasy przy­by­łe z ze­wnątrz.

Uwa­gi ogól­ne… 57

Ger­ma­no­wie… 59

An­glo-Sasi i Cel­to­wie. Duń­czy­cy. Nor­man­do­wie… 63

Roz­dział II. Rasy, roz­wi­nię­te na grun­cie.

An­glia rol­ni­cza… 75

An­glia han­dlo­wa i ko­lo­ni­za­tor­ska. – Pu­ry­ta­nie… 78

We­sley. An­glia prze­my­sło­wa… 86

Wa­lia. Szko­cya i lrlan­dya… 92

Wy­spiar­skość. "Za­ścian­ko­wiec" w Eu­ro­pie…. 100

CZĘŚĆ TRZE­CIA.

Czło­wiek mo­ral­ny i spo­łecz­ny.

Roz­dział je­dy­ny: Sa­mot­nik i sub­jek­ty­wi­sta.

Mi­łość, sym­pa­tya, duma i otwar­tość… 107

Nie­to­wa­rzy­skość… 116

Duch awan­tur­ni­czo­ści i duch za­cho­waw­czo­ści… 119

CZĘŚĆ CZWAR­TA.

Czło­wiek po­li­tycz­ny.

Roz­dział I. Oby­wa­tel

Wol­ność i duch re­wo­lu­cyj­ny… 127

Nie­rów­ność wa­run­ków. 131

Tra­dy­cya i ino­wa­cya… 138
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: