Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Zarządzanie dziś i jutro. Tom 16 - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Rok wydania:
2012
Pobierz fragment
53,00
Cena w punktach Virtualo:
5300 pkt.

Zarządzanie dziś i jutro. Tom 16 - ebook

Procesy gospodarcze współczesnej ekonomii charakteryzują się dużym dynamizmem, nowymi trendami w zarządzaniu, a także niebywałym rozwojem i upowszechnieniem wysokich technologii. Częste zmiany otoczenia gospodarczego skłaniają przedsiębiorstwa do gruntownych reform. Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji oraz ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa jest zagwarantowanie sprawności zarządzania w dynamicznie zmieniają­cych się warunkach.

Tom szesnasty Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświęcony został współczesnym problemom zarządzania. Został on podzielo­ny na trzy części:
- pierwsza traktuje o ewolucji teorii i sposobów zarządzania,
- w drugiej części podjęto dyskurs na temat innowacji, technologii i komunikacji w zarządzaniu,
- część trzecia opracowania poświęcona została problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i etyce w zarządzaniu.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Część I
Ewolucja teorii i stylów zarządzania

1. Kształtowanie się teorii bankructwa - Andrzej Tokarski 11
1.1. Upadłość w teorii przedsiębiorstw 11
1.2. Pozytywna i normatywna teoria bankructwa 14
1.3. Ilościowe modele predykcji zagrożenia upadłością jako element teorii bankructwa 15
Streszczenie/Summary 17
Bibliografia 18

2. Kryzys wyzwaniem do zmiany stylu i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem - Janusz Żurek 19
2.1. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w gospodarce światowej 20
2.2. Kryzys przedsiębiorstwa pochodną kryzysu w otoczeniu zewnętrznym, tj. międzynarodowym i krajowym 24
2.3. Działania jakie winny podejmować przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu w otoczeniu zewnętrznym, międzynarodowym i krajowym 27
Streszczenie/Summary 32
Bibliografia 33

Część II
Innowacje, technologia i komunikacja w zarządzaniu

3. Znaczenie innowacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwem - Marcin Jakóbczyk 37
3.1. Innowacje w procesach zarządczych 38
3.2. Innowacje w zarządzaniu finansami 40
3.3. Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 42
3.4. Innowacyjne zarządzanie wiedzą 45
Streszczenie/Summary 49
Bibliografia 50

4. Implementacja ładu informatycznego w małych firmach - Dariusz Kralewski 51
4.1. Definicja ładu informatycznego (IT Governance) 51
4.2. Ład korporacyjny (Corporate Governance) a ład informatyczny (IT Governance) 52
4.3. Implementacja ładu informatycznego 53
4.4. Kluczowe czynniki sukcesu implementacji ładu informatycznego 56
Streszczenie/Summary 60
Bibliografia 61

5. Technologie informacyjne wykorzystywane w zarządzaniu wiedzą o klientach - Dorota Buchnowska 63
5.1. Istota i znaczenie wiedzy o klientach 63
5.2. Identyfikacja technologii wspierających zarządzanie wiedzą o klientach 65
5.3. Charakterystyka technologii wspierających zarządzanie wiedzą o klientach 67
5.3.1. Systemy CRM - kompleksowe wsparcie procesów zarządzania wiedzą o klientach 67
5.3.2. Business Intelligence - odkrywanie wiedzy o klientach ze zbiorów danych 69
5.3.3. Technologie Web 2.0 - zarządzanie wiedzą pochodzącą od klientów 73
Streszczenie/Summary 74
Bibliografia 75

6. Komunikacja w zarządzaniu projektami - podejście systemowe - Magdalena Bielenia-Grajewska 77
6.1. Komunikacja w zarządzaniu projektami 77
6.1.1. Zarządzanie projektami - zagadnienia ogólne 77
6.1.2. Zarządzanie projektami - wymiar komunikacyjny 78
6.1.3. Zarządzający projektami z perspektywy komunikacyjnej 79
6.2. Podejście systemowe do komunikacji w projekcie 81
6.2.1. Systemowość współczesnych organizacji 81
6.2.2. Charakterystyka systemów komunikacyjnych w organizacji 82
Streszczenie/Summary 83
Bibliografia 84

Część III
Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka w zarządzaniu

7. Recepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wśród przedstawicieli związków zawodowych oraz pracodawców z obszaru wojewódz­twa pomorskiego - Rafał Raczyński 89
7.1. Przyczyny rosnącej popularności koncepcji CSR 90
7.2. CSR w ujęciu teoretycznym 91
7.3. CSR w ujęciu praktycznym 94
7.3.1. Ład korporacyjny/organizacyjny 94
7.3.2. Prawa człowieka 96
7.3.3. Praktyki w miejscu pracy (relacje pracodawcy - pracownicy) 97
7.3.4. Środowisko 99
7.3.5. Praktyki rynkowe 100
7.3.6. Kwestie konsumenckie 101
7.3.7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych 102
Streszczenie/Summary 104
Bibliografia 105

8. Realizacja idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w warunkach światowego kryzysu finansowego - Janusz Żurek 107
8.1. Światowy kryzys finansowy wyzwaniem do zmian systemu mechanizmów rynkowych i zachowań podmiotów gospodarczych 108
8.2. Czemu ma służyć idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i jaki jest jej podstawowy cel? 112
8.3. Czy w warunkach kryzysu finansowo-gospodarczego jest miejsce dla idei społecznej odpowiedzialności? 116
Streszczenie/Summary 119
Bibliografia 121

9. Rola etyki w reklamie biznesu - Adam Strzelecki 123
9.1. Uwarunkowania etyki w biznesie 124
9.2. Narzędzie perswazji w aksjologii reklamy 128
9.3. Przeciwdziałanie nieetycznej reklamie 131
Streszczenie/Summary 138
Bibliografia 139

10. Czynniki tworzące kapitał społeczny - Janusz Dworak 141
10.1. Symbolizm 143
10.2. Reklama 144
10.3. Media 146
10.4. Retoryka 147
10.5. Niestabilność polityczna 149
10.6. Relatywizm 150
10.7. Religia 150
10.8. Wiedza i edukacja 152
10.9. Doświadczania okresu dziecięcego 154
10.10. Rodzina i wychowanie 155
Streszczenie/Summary 157
Bibliografia 157

Kategoria: Ekonomia
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-7941-593-9
Rozmiar pliku: 1,5 MB

BESTSELLERY

Kategorie: