Zarządzanie pracą - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zarządzanie pracą - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7488-027-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2007
Rozmiar pliku:
4,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
56,00
Cena w punktach Virtualo:
5600 pkt.

Pełny opis

Zarządzanie pracą ma stworzyć warunki do realizacji zadań (zachowań) na oczekiwanym poziomie i w określonym czasie (cele wytwórcze), stworzyć właściwe proporcje w procesie pracy, dobrać, rozmieścić i zespolić w nim ludzi, tak zaplanować ich działania, aby realizacja tego procesu była możliwa przy najmniejszych nakładach środków rzeczowych i pracy żywej (cele ekonomiczne) oraz zaspokoiła oczekiwania pracowników (cele społeczne).
Tym zagadnieniom poświęcone jest niniejsze opracowanie. Prezentuje ono przedsiębiorstwo jako system pracy, jako środowisko dla samego procesu pracy. Określa zadania i funkcje ludzi w systemie pracy, stawiane im wymagania. Podkreśla szczególną rolę kierowników w osiąganiu sukcesów w pracy. Rozważania są zaadresowane do osób zajmujących kierownicze stanowiska, zarządzających pracą (kierujących zespołami ludzkimi). Może też być wykorzystana jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunków organizacji i zarządzania.

Spis treści

WSTĘP

1. Przedsiębiorstwo jako system pracy

1.1.Pojęcie, struktura i cechy przedsiębiorstwa

1.2. Cele i zadania

1.3. Przepływy informacji

1.4. Otoczenie

2. Zadania, funkcje i wymagania kwalifikacyjne ludzi w systemie pracy

3. Formy organizacji pracy

3.1. Pojęcie formy organizacji pracy

3.3. Cechy i odmiany pracy indywidualnej

3.3. Istota zespołowego działania

3.4. Formy zespołowego działania

3.5. Mocne i słabe strony pracy zespołowej

4. Organizacja pracy indywidualnej

4.1. Organizacja stanowiska pracy

4.1.1. Stanowisko pracy: podstawowe pojęcia, klasyfikacja

4.1.2. Zasady organizacji indywidualnego stanowiska pracy

4.1.2.1. Pozycja przy pracy

4.1.2.2. Przestrzenna organizacja stanowiska pracy

4.1.2.3. Rozmieszczenie elementów rzeczowych na stanowisku pracy

4.2. Materialne stanowisko pracy

4.2.1. Powietrze, zanieczyszczenia powietrza

4.2.2. Temperatura, wilgotność, ruch powietrza

4.2.3. Oświetlenie, barwy

4.2.4. Hałas na stanowisku pracy

4.2.5. Drgania i wstrząsy

4.2.6. Promieniowanie elektromagnetyczne

4.3. Kształtowanie treści pracy

4.3.1. Treść pracy jako efekt podziału pracy

4.3.2. Współczesne koncepcje podziału pracy

5. Zasady organizacji pracy zespołowej

5.1. Zasada minimalnej liczby członków w zespole

5.2. Zasada rezerwy kwalifikacyjnej

5.3. Zasada perspektywy działania

5.4. Zasada elastycznej bazy technicznej

6. Normowanie procesów pracy ndywudualnej

6.1. Pojęcie i klasyfikacyjne zagadnienia norm pracy

6.2. Charakterystyka funkcji norm pracy

6.2.1. Podstawowe funkcje norm pracy

6.2.2. Zmiany w technice wytwarzania a funkcje norm pracy

6.2.3. Dziedziny wykorzystania norm pracy

6.3. Obliczanie norm pracy

6.3.1. Zasady i metody normowania pracy

6.3.2. Proces ustalania norm czasu pracy i jego struktura

6.4. Mierzenie czasu pracy

6.4.1. Chronometraż

6.4.2. Fotografia dnia roboczego

6.4.3. Obserwacje migawkowe

6.4.4. Analiza ruchów elementarnych

6.5. Mierzenie pracy na stanowiskach nierobotniczych

6.6. Wskaźniki oceny stosowania norm pracy

7. Wartościowanie pracy idywudualnej

7.1. Pojęcie, przedmiot i zakres wartościowania pracy

7.2. Funkcje wartościowania pracy

7.3. Metody wartościowania pracy

7.3.1. Rodzaje metod wartościowania pracy

7.3.2. Wybór metody i jej weryfikacja

7.3.3. Zasady doboru kryteriów wartościowania pracy. Kwantyfikacja kryteriów

7.4. Etapy procesu wartościowania pracy

8. Organizacja przebiegu procesu kadrowego

8.1. Dobór pracowników na stanowiska pracy

8.1.1. Ustalenie zapotrzebowania na pracowników

8.1.2. Rekrutacja pracowników

8.1.3. Selekcja pracowników

8.1.4. Wprowadzenie pracownika do pracy

8.2. Planowanie karier pracowniczych

8.2.1. Istota planowania karier

8.2.2. Etapy kariery 165 8.2.3. Sposoby oddziaływania na kariery pracownicze

8.3. Szkolenie pracowników

8.3.1. Wprowadzenie

8.3.2. Polityka szkolenia

8.3.3. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

8.3.4. Metody i techniki szkolenia

8.3.5. Ocena efektywności działalności szkoleniowej

8.4. System ocen pracowniczych

8.4.1. Cele ocen pracowniczych

8.4.2. Procedura opracowania systemu ocen

8.4.3. Uwarunkowania jakości ocen

9. Czas pracy i jego organizacja

9.1. Czas pracy jako kategoria prawna

9.2. Tradycyjny i elastyczny model czasu pracy

9.3. Elastyczne formy organizacji czasu pracy

9.4. Innowacje w pracy biurowej

10. Planowanie przebiegu procesu

10.1. Cel i zakres planowania pracy

10.2. Podział zadań

10.3. Kolejność realizacji zadań

10.4. Harmonogram pracy

11. Kontrola przebiegu procesu

11.1. Pojęcie i znaczenie kontroli przebiegu pracy

11.2. Projektowanie systemu kontroli

11.3. Czynniki utrudniające kontrolę przebiegu pracy

12. Wynagrodzenie za pracę

12.1. Płaca i jej funkcje

12.2. System płac

12.2.1. Składniki wynagrodzenia

12.2.2. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia

12.2.3. Taryfikatory i tabele płac

12.3. Polityka płacowa

12.3.1. Kształtowanie środków na wynagrodzenia

12.3.2. Podział środków na wynagrodzenia

12.4. Formy płac

12.5. Premia jako instrument motywowania
12.5.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka

12.5.2. Warunki skutecznego premiowania

13. Badania i ocena efektywności pracy

13.1. Pojęcie efektywności pracy i czynniki determinujące jej poziom

13.2. Zasady oceny efektywności pracy

13.3. Kryteria i mierniki oceny efektywności pracy w przedsiębiorstwie

13.3.1. Ocena efektywności pracy przedsiębiorstwa jako całości

13.3.2. Ocena efektywności pracy podmiotów wewnętrznych

13.3.3. Koszty pracy jako podstawowy miernik nakładów pracy

 

13.4. Sporządzanie oceny efektywności pracy w przedsiębiorstwie

BESTSELLERY