Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2805-0
Język:
Polski
Data wydania:
30 marca 2009
Rozmiar pliku:
2,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
73,00
Cena w punktach Virtualo:
7300 pkt.

Pełny opis

W książce omówiono zagadnienia dotyczące genezy środków zaskarżenia na gruncie postępowania przed sądami administracyjnymi, konstytucyjne podstawy wprowadzenia zwyczajnych środków zaskarżenia na grunt procedury sądowoadministracyjnej, jak również pojęcie środków zaskarżenia oraz pojęcie weryfikacji orzeczeń sądowych. Zasadnicza część opracowania dotyczy podstawowego zwyczajnego środka zaskarżenia - skargi kasacyjnej. Uzupełnienie rozważań stanowi analiza drugiego ze zwyczajnych środków zaskarżenia, tj. zażalenia.

W części poświęconej skardze kasacyjnej omówiono m.in. charakter prawny skargi kasacyjnej, porównano rozwiązania przyjęte na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego z rozwiązaniami funkcjonującymi na gruncie kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do skargi kasacyjnej.

Wartością tej publikacji jest bogate orzecznictwo sądów administracyjnych z okresu pierwszych lat funkcjonowania reformy sądownictwa administracyjnego (2004-2008), dotyczące zwyczajnych środków zaskarżenia. Godna podkreślenia jest również analiza porównawcza skarg kasacyjnych uregulowanych na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego i postępowania cywilnego, prowadząca do konstatacji, iż na gruncie procedury sądowoadministracyjnej ustawodawca stworzył swoisty model zwyczajnego środka zaskarżenia.

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział I Geneza środków zaskarżenia na tle rozwoju procedury sądowoadministracyjnej 15
1. Zagadnienia wstępne 15 2. Księstwo Warszawskie 17 3. Królestwo Polskie 1815-1867 21 4. Okres zaborów 28 5. Okres międzywojenny 31 6. Okres powojenny 39 7. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z 1980 r. 44 8. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z 1995 r. 46 9. Przygotowanie reformy sądownictwa administracyjnego 55
Rozdział II System środków zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 59
1. Zagadnienia wstępne 59 2. Pojęcie i podział środków zaskarżenia 65 2.1. Modele środków odwoławczych 68 3. Funkcja środków zaskarżenia 73 4. Pojęcie weryfikacji orzeczeń sądowych 75
Rozdział III Konstytucyjne podstawy weryfikacji orzeczeń zapadających w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 80
1. Zagadnienia wstępne 80 2. Zasada instancyjności postępowania sądowego 81 2.1. Istota zasady 81 2.2. Znaczenie zasady instancyjności na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego 83 3. Zasada prawa do sądu 87 3.1. Istota zasady 87 3.2. Znaczenie zasady prawa do sądu na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego 90 3.3. Skarga kasacyjna w aspekcie realizacji zasady prawa do sądu 94
Rozdział IV Skarga kasacyjna jako zwyczajny środek zaskarżenia orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych 99
1. Geneza skargi kasacyjnej na gruncie postępowania cywilnego 99 2. Charakter prawny skargi kasacyjnej 105 3. Podmioty legitymowane do wniesienia skargi kasacyjnej 111 4. Przedmiot zaskarżenia skargą kasacyjną 112 5. Wymogi skargi kasacyjnej 113 5.1. Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części 115 5.2. Przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie 116 5.3. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany 119 6. Przymus radcowsko-adwokacki, wpis od skargi kasacyjnej 121 7. Podstawy zaskarżenia 126 7.1. Naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie 128 7.2. Naruszenie przepisów postępowania mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy 131 8. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 135 9. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego 154 9.1. Wyrok oddalający skargę kasacyjną 155 9.2. Wyroki wydawane przez Naczelny Sąd Administracyjny w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej 157 9.3. Postanowienie uchylające zaskarżone orzeczenie i odrzucające skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego 162 9.4. Postanowienie uchylające zaskarżone orzeczenie i umarzające postępowanie 166 9.5. Wyrok merytoryczno-reformacyjny 168
Rozdział V Zażalenie jako zwyczajny środek zaskarżenia orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych 173
1. Charakter prawny zażalenia 173 2. Przedmiot zaskarżenia 176 3. Wymogi formalne zażalenia 178 4. Postępowanie zażaleniowe 181
Zakończenie 187
Bibliografia 193

BESTSELLERY