Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia zaległości - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia zaległości - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-387-8
Język:
Polski
Data wydania:
Wrzesień 2014
Rozmiar pliku:
1,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
36,00
Cena w punktach Virtualo:
3600 pkt.

Pełny opis

Osoby mające zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dniem 15 stycznia 2013 r., uzyskały niepowtarzalną możliwość umorzenia swoich długów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551 t.j.). Wydawać by się mogło, że akt prawny składający się tylko z 6 artykułów nie może rodzić wątpliwości interpretacyjnych. W praktyce jednak pojawia się cały wachlarz problemów związanych z jego stosowaniem.

Niniejsze opracowanie omawia poszczególne przepisy wyżej wskazanej ustawy. Dodatkowo zostało ono wzbogacone o praktyczne wskazówki, które w wielu wypadkach ułatwią i przyśpieszą uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości. Jest to jednocześnie pierwsze dostępne i zarazem tak szerokie opracowanie zagadnienia związanego z możliwością umorzenia zaległości w ramach abolicji.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka ogólna ustawy o abolicji

Rozdział II. Art. 1 u.o.a.


2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy u.o.a. Wniosek o abolicję
2.1.1. Zakres przedmiotowy u.o.a. – należności podlegające abolicji
2.1.1.1. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypadkowe
2.1.1.2. Odsetki za zwłokę
2.1.1.3. Opłaty prolongacyjne
2.1.1.4. Koszty upomnienia
2.1.1.5. Opłaty dodatkowe
2.1.1.6. Koszty egzekucyjne
2.1.2. Zakres podmiotowy – osoby uprawnione do abolicji
2.1.2.1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą
2.1.2.2. Twórca i artysta
2.1.2.3. Osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu
2.1.2.4. Wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
2.1.3. Wszczęcie postępowania abolicyjnego – na wniosek
2.1.4. Wszczęcie postępowania abolicyjnego – z urzędu
2.2. Wspólnicy spółek handlowych
2.2.1. Wniosek wspólnika spółki handlowej o abolicję
2.3. Termin do złożenia wniosku o abolicję
2.3.1. Terminowe złożenie wniosku o abolicję jako warunek abolicji
2.3.2. Termin podstawowy do złożenia wniosku o abolicję
2.3.3. Termin przedłużony do złożenia wniosku o abolicję
2.4. Umorzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy
2.4.1. Należności podlegające wtórnemu umorzeniu w ramach abolicji
2.4.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
2.4.3. Składki na Fundusz Pracy
2.5. Umorzenie zaległości objętych układem ratalnym
2.5.1. Rozłożenie na raty jako ulga w spłacie należności z tytułu składek
2.5.2. Należności nadające się do rozłożenia na raty
2.5.3. Zawarcie układu ratalnego
2.5.4. Wniosek o abolicję a rozłożenie należności na raty
2.6. Warunkowa (wstępna) decyzja umarzająca zaległości
2.6.1. Decyzja warunkowa – charakterystyka ogólna
2.6.2. Przesłanki wydania decyzji warunkowej, decyzja umarzająca postępowanie w sprawie
2.6.3. Zagadnienie wstępne a decyzja warunkowa
2.6.4. Pozostawienie wniosku o abolicję bez rozpoznania
2.6.5. Brak wskazania kwot, których spłata jest wymagana do uzyskania abolicji
2.6.6. Prawomocność decyzji wstępnej
2.7. Zaległości niepodlegające abolicji
2.7.1. Zakres przedmiotowy – zaległości niepodlegające abolicji
2.7.2. Spłata zaległości jako warunek uzyskania abolicji
2.7.3. Termin spłaty zaległości niepodlegających abolicji
2.7.4. Zaległości niepodlegające abolicji – układ ratalny
2.8. Decyzja o abolicji rozstrzygająca sprawę co do istoty
2.8.1. Warunki wydania końcowej decyzji w sprawie abolicji
2.8.2. Decyzja o umorzeniu zaległości
2.8.3. Decyzja o odmowie umorzenia zaległości
2.8.4. Postanowienie o umorzeniu kosztów egzekucyjnych
2.9. Postępowanie abolicyjne a egzekucja zaległości
2.9.1. Podstawa prowadzenia egzekucji zaległości z tytułu składek
2.9.2. Warunki i zakres zawieszenia postępowania egzekucyjnego
2.10. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia
2.10.1. Termin przedawnienia zobowiązań w ZUS
2.10.2. Okoliczności mające wpływ na bieg terminu przedawnienia
2.10.3. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – wszczęcie postępowania o abolicję
2.11. Środki zaskarżenia decyzji wydanych w sprawach o abolicję
2.11.1. Decyzje podlegające zaskarżeniu
2.11.2. Podstawy prawne skarżenia decyzji w sprawach o abolicję

Rozdział III. Art. 2 u.o.a.

3.1. Abolicja spadkobierców i osób trzecich
3.1.1. Odpowiedzialność spadkobierców
3.1.2. Odpowiedzialność osób trzecich
3.1.2.1. Rozwiedziony małżonek
3.1.2.2. Pozostałe podmioty
3.2. Należności podlegające umorzeniu na wniosek spadkobierców lub osób trzecich
3.3. Wniosek spadkobiercy lub osoby trzeciej
3.4. Postępowanie z udziałem spadkobiercy lub osoby trzeciej

Rozdział IV. Art. 3 u.o.a.

4.1. Umorzenie zaległości a powstanie opodatkowanego przychodu

Rozdział V. Art. 4 u.o.a.

5.1. Wpływ abolicji na świadczenia emerytalne i rentowe

Rozdział VI. Art. 5 u.o.a.

6.1. Decyzja Komisji Europejskiej jako warunek do skorzystania z abolicji
6.2. Stosowanie przepisów o pomocy publicznej do zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Rozdział VII. Art. 6 u.o.a.

7.1. Wejście w życie u.o.a.

Rozdział VIII. Forma i specyfi ka postępowań w sprawach o abolicję – zagadnienia wybrane

8.1. Podstawy prawne prowadzenia i zasady ogólne postępowania w sprawach o abolicję
8.2. Terminy załatwiania spraw przy postępowaniach o abolicję
8.3. Postępowanie dowodowe w sprawach o abolicję
8.4. Postępowanie w sprawie o abolicję – działanie poprzez pełnomocnika

Załączniki

BESTSELLERY