Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

Adaptacyjne zarządzanie środowiskiem - ebook

Rok wydania:
2020
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Czytaj fragment
Pobierz fragment
89,00

Adaptacyjne zarządzanie środowiskiem - ebook

Zagadnienia adaptacji oraz transformacji systemów przyrodniczych w obliczu zmian i zagrożeń, a także możliwość efektywnego sterowania tymi procesami stały się w ostatnich latach ważną składową wiedzy naukowej i praktycznej. Książka jest pierwszym w Polsce przykładem kompleksowego podejścia do problematyki adaptacyjnego zarządzania środowiskiem (AZŚ) w jego wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów, które dotyczą następujących zagadnień:
−odporności przyrodniczej oraz jej znaczenia w kształtowaniu zdolności adaptacyjnych środowiska;
−podstaw teoretycznych badań nad systemami przyrodniczymi, zrównoważonym rozwojem oraz zarządzaniem adaptacyjnym;
−prawnych uwarunkowań zarządzania środowiskiem oraz jego odpornością;
−propozycji modelowego ujęcia sytemu adaptacyjnego zarządzania środowiskiem oraz wskazania kierunków i możliwości diagnozowania komponentów tego systemu.
Przedstawiony w publikacji model AZŚ oraz koncepcja jego analizowania mogą być inspiracją dla prac naukowych, szczególnie o aplikacyjnym charakterze, a także ważnym elementem opracowań eksperckich i dokumentów strategicznych odnoszących się do środowiska przyrodniczego lub jego poszczególnych zasobów. Omówione w książce zagadnienia stanowią ważne źródło wiedzy dla wykładowców i studentów kierunków uniwersyteckich związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, geografią, biologią, gospodarką przestrzenną, architekturą krajobrazu i zarządzaniem kryzysowym, a także dla pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotów prywatnych zajmujących się tą problematyką.

Kategoria: Ekologia
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-01-21341-1
Rozmiar pliku: 3,5 MB

FRAGMENT KSIĄŻKI

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TEKŚCIE MONOGRAFII

--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AZŚ – adaptacyjne zarządzanie środowiskiem
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
CAS – kompleksowy system adaptacyjny
DPSR – model czynniki sprawcze–presja–stan–reakcja
EEA – Europejska Agencja Środowiska
EMAS – system ekozarządzania i audytu
ESOCH – Ekologiczny System Obszarów Chronionych
EU ETS – Unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji
GUS – Główny Urząd Statystyczny
GZWP – główny zbiornik wód podziemnych
JCWPw – jednolita część wód powierzchniowych
JCWPz – jednolita część wód podziemnych
KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1145 ze zm.)
KK – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 523 ze zm.)
KPA – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 256 ze zm.)
LKP – Leśne Kompleksy Promocyjne
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OOS – ocena oddziaływania na środowisko
OSO – obszar specjalnej ochrony ptaków
OZE – odnawialne źródła energii.
PA – ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1792 ze zm.)
PB – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1186 ze zm.)
PGiG – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1064)
PŁ – ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 67 ze zm.)
PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska
POŚ – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1396 ze zm.)
PW – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 310 ze zm.)
SES – system społeczno-ekologiczny
SOO – specjalny obszar ochrony siedlisk
SUG – Specjalistyczny Urząd Górniczy
SZŚ – system zarządzania środowiskowego
TUZ – trwałe użytki zielone
UoEE – ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 264 ze zm.)
UoIOŚ – ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 995)
UoL – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 6 ze zm.)
UoO – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 797 ze zm.)
UoOGRiL – ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1161 ze zm.)
UoOP – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 55 ze zm.)
UoPiZP – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 293 ze zm.)
UoRE – ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1353 ze zm.)
UoRM – ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 277)
UoRŚ – ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 2168)
UoSG – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 713)
UoSHU – ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 136 ze zm.)
UoSW – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 512 ze zm.)
UoSZE – ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1077)
UoSZN – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1235)
UoSZWO – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 2158 ze zm.)
UoUIoŚ – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 283 ze zm.)
UoWNOK – ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015, poz. 774 ze zm.)
UoZK – ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1398 ze zm.)
UoZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1295 ze zm.)
UoZSz – ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1862 ze zm.)
UoZZW – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1437 ze zm.)
WSOCh – Wielkoprzestrzenny System Obszarów Chronionych
--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WSTĘP

Opracowanie omawia zagadnienia związane z rozwojem współczesnego podejścia do zarządzania środowiskiem. Zarządzanie adaptacyjne skupia się na ochronie środowiska oraz na takim gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi, które pozwala na budowanie odporności środowiska na kryzysy oraz wpływa na możliwości jego dostosowania do zmian i zagrożeń. Zagadnienie to zajmuje obecnie ważne miejsce w sferze naukowej, społeczno-gospodarczej oraz politycznej.

Praca ma charakter przeglądowo-koncepcyjny, ze szczególnym uwzględnieniem problemu modelowania procesów adaptacyjnego zarządzania środowiskiem (AZŚ) w skali regionalnej. Celem monografii jest z jednej strony rozwój i popularyzacja założeń adaptacyjnego zarządzania środowiskiem, z drugiej – zaproponowanie narzędzi umożliwiających wdrożenie modelu zarządzania adaptacyjnego do praktyki ochrony środowiska. Z tego względu opracowanie koncentruje się na następujących zagadnieniach:

1) określeniu roli odporności przyrodniczej w zarządzaniu środowiskiem oraz kształtowaniu jego zdolności adaptacyjnych;

2) ocenie znaczenia systemowej koncepcji środowiska dla rozwoju badań nad zrównoważonym rozwojem oraz zarządzaniem adaptacyjnym;

3) modelowym ujęciu systemu adaptacyjnego zarządzania środowiskiem na poziomie regionalnym, z uwzględnieniem potrzeby jego dostosowania do obowiązujących w Polsce wymagań formalnoprawnych;

4) zdiagnozowaniu komponentów systemu zarządzania środowiskiem z punktu widzenia możliwości kształtowania jego zdolności adaptacyjnych w skali regionalnej.

Monografia składa się z pięciu rozdziałów, które odnoszą się do wymienionych powyżej celów szczegółowych. Pierwszą część opracowania poświęcono podstawom teoretycznym zarządzania adaptacyjnego, skupiając się na kluczowym dla tego zagadnienia pojęciu odporności przyrodniczej (rozdz. 1). Dokonano również przeglądu teorii i podejść naukowych, które zdecydowały o uformowaniu się podstaw koncepcyjnych zarządzania adaptacyjnego środowiskiem (rozdz. 2). W drugiej części pracy scharakteryzowano prawne uwarunkowania zarządzania środowiskiem, odwołując się w tym przypadku do obowiązującego w Polsce systemu prawa ochrony środowiska. Pozwoliło to na usystematyzowanie kwestii formalnoprawnych z punktu widzenia kilku zagadnień, tj.: ochrony poszczególnych zasobów środowiska, roli planowania i programowania w zarządzaniu środowiskiem, znaczenia instrumentów finansowych w ochronie środowiska, struktury organizacyjnej zarządzania środowiskiem oraz dostępu do informacji o środowisku (rozdz. 3). W trzeciej części monografii skoncentrowano się na modelowym ujęciu systemu adaptacyjnego zarządzania środowiskiem. Głównym założeniem zaproponowanego podejścia modelowego stało się uwypuklenie relacji między podstawowymi cechami systemu adaptacyjnego zarządzania środowiskiem a jego strukturą oraz funkcjami. Ważną częścią pracy stało się omówienie praktycznych możliwości diagnozowania poszczególnych komponentów tego systemu oraz ewaluacji samego procesu zarządzania. Ocena taka powinna bazować na uporządkowanym zestawie wskaźników pogrupowanych w moduły tematyczne (tzw. triada AZŚ). Opracowany model AZŚ oraz zaproponowana koncepcja jego diagnozowania pozwalają na ilościową i jakościową charakterystykę obecnego i przyszłych stanów systemu zarządzania, a w konsekwencji analizę relacji między celami zarządzania, sposobami ich realizacji a uzyskanymi efektami. Omówione zagadnienia odniesiono do poziomu regionalnego, uzasadniając to wysoką pozycją jednostek regionalnych w realizowaniu polityki ekologicznej oraz w kształtowaniu jej relacji ze sferą społeczno-gospodarczą na poziomie krajowym i międzynarodowym (rozdz. 4 i 5). Na końcu książki znajdują się podsumowanie i wnioski dotyczące możliwości oraz ograniczeń w rozwoju zarówno teorii, jak i praktyki adaptacyjnego zarządzania środowiskiem w Polsce.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: