Administrator zabezpieczeń - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Administrator zabezpieczeń - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8107-387-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
1,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
129,00
Cena w punktach Virtualo:
12900 pkt.

Pełny opis

Książka przedstawia zagadnienia dotyczące problematyki administrowania zabezpieczeniami wierzytelności. Zasadniczą jej część stanowi omówienie instytucji administratora zastawu i hipoteki. Wyjaśniono w niej w szczególności relacje łączące administratora z osobą dającą zabezpieczenie oraz z wierzycielami - nie tylko w jaki sposób dochodzi do powołania administratora, lecz także zaspokojenia wierzycieli. Przeanalizowano także zakres uprawnień administratora w stosunku do zabezpieczenia i zabezpieczonych wierzytelności.

Publikacja zawiera odniesienia do modelowych regulacji prawa zabezpieczeń oraz uwagi prawnoporównawcze. Przedstawiono w niej także model administratora zabezpieczeń jako optymalnego rozwiązania dla polskiego ustawodawcy. W książce poza rozważaniami szczegółowymi dotyczącymi konstrukcji instytucji administratora zawarto również wiele nowatorskich wniosków dotyczących prawa cywilnego, takich jak: akcesoryjność, zastępstwo pośrednie, upoważnienie rzeczowe, wspólność praw podmiotowych.

Książka jest przeznaczona zarówno dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych i innych praktyków prawa, którzy w swojej działalności mają do czynienia z instytucją administratora zastawu i hipoteki, jak i dla osób naukowo zajmujących się prawem zabezpieczeń wierzytelności.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wprowadzenie 17
Rozdział I Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim 29 1. Uwagi wstępne 29 2. Zabezpieczenia osobiste 30 3. Zabezpieczenia rzeczowe 32 3.1. Zabezpieczenia akcesoryjne 33 3.1.1. Zasada "jedna wierzytelność - jedno prawo zastawnicze" 36 3.1.2. Tożsamość podmiotowa - cecha wewnętrzna czy zewnętrzna wobec akcesoryjności? 39 3.2. Zabezpieczenia nieakcesoryjne 43
Rozdział II Administrator zastawu i administrator hipoteki - zagadnienia wspólne 47 1. Uwagi wstępne 47 2. Zastępstwo pośrednie 50 2.1. Surogaty zabezpieczenia 62 2.2. Wykonanie zabezpieczenia przez administratora w celu zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności - uwagi wstępne 63 2.3. Skutki wykonania zabezpieczenia: rozliczenia pomiędzy administratorem a wierzycielami 65 3. Nieprzydatność pojęcia "powiernictwo" dla określenia stosunku łączącego administratora z wierzycielami 71 4. Upoważnienie rzeczowe 75 5. Wspólne prawo zastawnicze (wspólne zabezpieczenie) 83 5.1. Solidarność czynna 91 5.2. Brak wspólności wierzytelności 93 5.3. Powołanie administratora dla zabezpieczenia jednej lub wielu wierzytelności jednego wierzyciela lub jednej (wspólnej) wierzytelności wielu wierzycieli 96 5.4. Wspólne prawo zastawnicze - wspólność ułamkowa czy łączna? 105
Rozdział III Administrator zastawu 111 1. Uwagi wstępne 111 2. Powołanie administratora zastawu 114 2.1. Pierwotne i wtórne powołanie administratora zastawu 115 2.1.1. Pierwotne powołanie administratora zastawu 115 2.1.2. Wtórne powołanie administratora zastawu 116 2.1.2.1. Przekształcenie pojedynczego zastawu rejestrowego we wspólny 117 2.1.2.2. Powołanie administratora zastawu dla zabezpieczenia wielu wierzytelności wielu wierzycieli, gdy co najmniej jednemu z wierzycieli przysługuje więcej niż jedna wierzytelność 120 2.1.3. Powołanie administratora zastawu dla zabezpieczenia wierzytelności z tytułu papierów wartościowych emitowanych w serii (w szczególności obligatariuszy) 121 2.2. Umowa powołująca administratora zastawu 122 2.2.1. Charakter prawny umowy 124 2.2.2. Wybór prawa obcego 131 2.2.3. Minimalna treść umowy 133 2.2.4. Forma umowy 137 2.3. Wpis w rejestrze zastawów 137 3. Prawa i obowiązki administratora zastawu 143 3.1. Uwagi ogólne 143 3.2. Zaspokojenie wierzycieli 149 4. Zmiana strony umowy powołującej administratora zastawu 155 4.1. Zmiana administratora zastawu 156 4.2. Zmiana wierzyciela 162 4.2.1. Zmiana wierzyciela w drodze nowacji 168 4.2.2. Kumulatywne przystąpienie wierzycieli do wspólnego zastawu rejestrowego 173 5. Wygaśnięcie stosunku prawnego między administratorem zastawu a wierzycielami 175 5.1. Rozwiązanie umowy powołującej administratora zastawu 178 5.2. Upadłość administratora zastawu albo restrukturyzacja jego zobowiązań 183 5.3. Upadłość jednego z wierzycieli albo restrukturyzacja jego zobowiązań 185 5.4. Upadłość emitenta albo restrukturyzacja jego zobowiązań 188
Rozdział IV Administrator hipoteki 191 1. Uwagi wstępne 191 2. Powołanie administratora hipoteki 192 2.1. Pierwotne i wtórne powołanie administratora hipoteki 193 2.1.1. Pierwotne powołanie administratora hipoteki 193 2.1.2. Wtórne powołanie administratora hipoteki 198 2.1.2.1. Przekształcenie pojedynczej hipoteki we wspólną 201 2.1.2.2. Powołanie administratora hipoteki dla zabezpieczenia wielu wierzytelności wielu wierzycieli, gdy co najmniej jednemu z wierzycieli przysługuje więcej niż jedna wierzytelność 203 2.1.3. Powołanie administratora hipoteki dla zabezpieczenia wierzytelności z tytułu papierów wartościowych emitowanych w serii (w szczególności obligatariuszy) 204 2.2. Umowa powołująca administratora hipoteki 207 2.2.1. Charakter prawny umowy 210 2.2.2. Wybór prawa obcego 214 2.2.3. Minimalna treść umowy 216 2.2.4. Forma umowy 217 2.3. Wpis w księdze wieczystej 218 3. Prawa i obowiązki administratora hipoteki 225 3.1. Uwagi ogólne 225 3.2. Zaspokojenie wierzycieli 230 4. Zmiana strony umowy powołującej administratora hipoteki 235 4.1. Zmiana administratora hipoteki 236 4.2. Zmiana wierzyciela 241 4.2.1. Zmiana wierzyciela w drodze nowacji 248 4.2.2. Kumulatywne przystąpienie wierzycieli do wspólnej hipoteki 253 5. Wygaśnięcie stosunku prawnego pomiędzy administratorem hipoteki a wierzycielami 255 5.1. Rozwiązanie umowy powołującej administratora hipoteki 259 5.2. Upadłość administratora hipoteki albo restrukturyzacja jego zobowiązań 262 5.3. Upadłość jednego z wierzycieli albo restrukturyzacja jego zobowiązań 263 5.4. Upadłość emitenta albo restrukturyzacja jego zobowiązań 265
Rozdział V Rozwiązania modelowe, obowiązujące rozwiązania obce i projektowane rozwiązanie rodzime 269 1. Uwagi wstępne 269 2. Administrator zabezpieczeń według Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 270 2.1. Model Law on Secured Transactions (Modellgesetz fur Sicherungsgeschafte) 270 2.2. Charge manager 272 3. Modele administratora zabezpieczeń w "Projekcie wspólnych ram odniesienia" (Draft Common Frame of Reference) 279 3.1. Agent of secured creditor 281 3.2. Trustee 284 4. L'agent des suretes (administrator zabezpieczeń - rozwiązanie francuskie) 287 5. Zalogjogosulti bizomanyos (administrator zabezpieczeń - rozwiązanie węgierskie) 289 6. Administrator zabezpieczeń w projektowanej ustawie o sekurytyzacji 293
Rozdział VI Model administratora zabezpieczeń: rozwiązanie optymalne dla polskiego ustawodawcy 296 1. Uwagi wstępne 296 2. Jednolity model administratora dla rzeczowych zabezpieczeń akcesoryjnych (rejestrowych i pozarejestrowych) 297 3. Administrator - brak podmiotowych ograniczeń 303 4. Administrator - fakultatywny zastępca wierzyciela i obligatoryjny zastępca wierzycieli 304 5. Wierzytelności zabezpieczone wspólnym prawem zastawniczym wykonywanym przez administratora 306 6. Wspolność prawa zastawniczego i przedmiotów uzyskanych w jego wykonaniu 308 7. Powołanie administratora 310 8. Kompetencje administratora 313 9. Wpis administratora do rejestru publicznego prowadzonego dla wspólnego prawa zastawniczego 317 10. Kompetencje wierzycieli, na rzecz których działa administrator 320 11. Zmiana i odwołanie administratora oraz wstąpienie nabywcy wierzytelności w stosunek prawny z administratorem 323 12. Ochrona majątku administratora 326
Bibliografia 329
Indeks rzeczowy 349

BESTSELLERY