Akcyza. Przewodnik po zmianach - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-267-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
957 KB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
69,00
Cena w punktach Virtualo:
6900 pkt.

Pełny opis

Jacek Matarewicz adwokat, doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego
w Oddziale Mazowieckim Krajowej Izby Doradców Podatkowych; zajmuje się
bieżącą obsługą podmiotów z branży alkoholowej, energetycznej, tytoniowej oraz
motoryzacyjnej; występuje jako pełnomocnik polskich i zagranicznych przedsię-
biorstw w sporach z organami administracji podatkowej dotyczących podatku
akcyzowego; prowadzi szkolenia z zakresu akcyzy; autor wielu opinii, ekspertyz,
publikacji oraz komentarzy.

Książka zawiera szczegółowe omówienie problemów występujących w trakcie
stosowania ostatnio zmienionych przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz
związanych z tą ustawą aktów wykonawczych. W pracy przedstawiono najnowsze
interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów odnoszące się do
tytułowej problematyki.
Opracowanie składa się z 5 części i przybliża nowelizacje ustawy o podatku ak-
cyzowym wprowadzone od 1 i 8 stycznia 2015 r., 1 kwietnia 2015 r., 1 września
2015 r., a także 1 stycznia 2016 r., w tym zmiany takie jak:
zniesienie odrębnego druku INF informacji o wyrobach akcyzowych w składzie
podatkowym,
uproszczenie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów
akcyzowych,
zmiany w sposobie stosowania zabezpieczeń akcyzowych,
nowe zasady opodatkowania akcyzą suszu tytoniowego sprzedawanego przez
pośredniczące podmioty tytoniowe,
odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego pod-
czas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych
w wyniku reklamacji.

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców
prawnych, sędziów, a także osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę
podatkowego. Ze względu na omawiane kwestie zainteresuje szefów departamen-
tów podatkowych w spółkach energetycznych oraz inne osoby, które stykają się
z omawianą tematyką.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Od autora 11
Część I Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. 17
1. Wiążąca informacja akcyzowa 17 1.1. Wiążąca informacja akcyzowa a wiążąca informacja taryfowa 17 1.2. Wniosek o wydanie WIA 21 1.3. Organy właściwe w sprawie wydania i procedura uzyskania WIA 22 1.4. Ochrona wynikająca z WIA 24 2. Odstąpienie od informowania Naczelnika Urzędu Celnego o formie prowadzonej ewidencji 24 3. Zmiany dotyczące tzw. małych winiarzy i rolników produkujących wina 25 3.1. Dokumenty towarzyszące wewnątrzwspólnotowej dostawie wina 25 3.2. Umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami 26 4. Ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi 27 5. Zwrot podatku akcyzowego od samochodów osobowych 28 6. Wzrost akcyzy na wybrane wyroby tytoniowe 29 7. Zabezpieczenie akcyzowe opłaty paliwowej 31
Część II Zmiany wprowadzone od 8 stycznia 2015 r. 41
Zwolnienie z akcyzy karetek pogotowia 41
Część III Zmiany wprowadzone od 1 kwietnia 2015 r. 45
Organy właściwe w sprawach akcyzy 45
Część IV Zmiany wprowadzone od 1 września 2015 r. 55
Centrum obsługi 55
Część V Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. 57
1. Zniesienie odrębnych druków INF dotyczących informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym 57 2. Zmiany w słowniczku ustawowym 57 2.1. Francuskie terytoria wyłączone z UE 57 2.2. Uproszczony dokument towarzyszący 58 2.3. Faktura 58 2.4. Dokument dostawy 59 2.5. Zmiana definicji ubytków 59 2.6. Alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru 60 3. Pośredniczące podmioty tytoniowe 61 3.1. Zmiana definicji 61 3.2. Przedmiot opodatkowania suszem tytoniowym 61 3.3. Obowiązek podatkowy w przypadku obrotu suszem tytoniowym - grupa producentów suszu 62 3.4. Rejestracja PPT 63 3.5. Zabezpieczenie akcyzowe 64 3.6. Ewidencja akcyzowa 65 4. Obowiązek rejestracji dla podmiotów obracających wyrobami akcyzowymi objętymi zerową stawką akcyzy 67 4.1. Doprecyzowanie regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy 68 5. Rozszerzenie możliwości stosowania celnej procedury uproszczonej w odniesieniu do niektórych wyrobów akcyzowych 70 6. Wykazywanie akcyzy na fakturze 71 7. Możliwość wyboru właściwego urzędu celnego 71 7.1. Wybór naczelnika urzędu celnego właściwego do składania deklaracji 71 7.2. Wybór naczelnika urzędu celnego właściwego do zwolnienia z zabezpieczenia 75 8. Zniesienie obowiązku przesyłania przez podatników, o których mowa w art. 13 ust. 3 u.p.a., deklaracji do naczelnika urzędu celnego właściwego dla składu podatkowego 75 9. Faktury korygujące in minus na sprzedaż energii elektrycznej 76 9.1. Korygowanie ilości sprzedanych wyrobów gazowych 78 10. Inne zmiany dotyczące procedury uproszczonej 78 11. Zakłady energochłonne rozpoczynające działalność 79 12. Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych lub w procesach mineralogicznych 81 12.1. Energia wykorzystywana do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych lub w procesach mineralogicznych 81 12.2. Energia zużywana przez zakłady energochłonne 82 13. Brak ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie a możliwość zwolnienia 86 14. Możliwość przemieszczania na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi 86 15. Przeładunek olejów smarowych 87 16. Uproszczenia i nowe obowiązki związane z magazynowaniem wyrobów akcyzowych 88 16.1. Wspólne magazynowanie wyrobów objętych i nieobjętych procedurą zawieszenia poboru 88 16.2. Wspólne magazynowanie wyrobów energetycznych w jednym zbiorniku 89 16.3. Zmniejszenie limitów obrotu oraz powierzchni magazynowych dla podmiotów prowadzących usługowe składy magazynowe 90 16.4. Możliwość składowania obcych wyrobów akcyzowych przez skład typu produkcyjnego 93 16.5. Rozszerzenie działalności składu o kolejne wyroby akcyzowe 93 16.6. Umowy toolingowe dotyczące paliw silnikowych 94 16.7. Miejsce prowadzenia składu 95 16.8. Niewykonywanie działalności przez trzy miesiące a cofnięcie zezwolenia 95 16.9. Nowe warunki dotyczące miejsca odbioru 96 17. Zmiany w systemie stosowania zabezpieczeń akcyzowych 97 17.1. Tymczasowe stosowanie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia po utracie jego ważności 97 17.2. Tymczasowe stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego bez zgody 97 17.3. Brak zabezpieczenia dla wyrobów objętych stawką zerową akcyzy ze względu na przeznaczenie 98 17.4. Możliwość objęcia zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych dostarczanych do niego ze składu podatkowego 99 18. Zmiany przepisów z zakresu podatku akcyzowego i kontroli mające na celu uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych 100 18.1. Umożliwienie wnoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli obrachunkowej 100 18.2. Wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego 101 18.3. Wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i dokonanie urzędowego sprawdzenia 101 18.4. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi 101 18.5. Ewidencje akcyzowe 102 18.6. Odstąpienie od przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia po wznowieniu działalności 104 19. Odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji 104 20. Kolejne zmiany w zwolnieniach karetek pogotowia 105 21. Zmiany w przepisach dotyczących oznaczania znakami akcyzy 106 21.1. Znaki akcyzy wydawane podmiotom wyprowadzającym. wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego 106 21.2. Wydłużenie terminu do nałożenia otrzymanych znaków akcyzy oraz zwrotu znaków 106 21.3. Wydłużenie terminu naniesienia znaków na opakowania winiarskie i spirytusowe 107 21.4. Wydłużenie terminu zwrotu znaków przeznaczonych na opakowania wyrobów tytoniowych 107 22. Podwyższona stawka odsetek za zwłokę dla podatników akcyzy 108 23. Liczenie odsetek od zaległości importowych w akcyzie 110

BESTSELLERY