Facebook - konwersja
Anioł w kapeluszu - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Pobierz fragment

Anioł w kapeluszu - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-62405-83-1
Język:
Polski
Data wydania:
12 listopada 2013
Rozmiar pliku:
1,6 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
28,00
Cena w punktach Virtualo:
2800 pkt.

Anioł w kapeluszu - opis ebooka

Czasem tak bywa, że trzeba uciec od swojego życia, żeby zacząć żyć naprawdę. Za sprawą przypadku w peryferyjnej dzielnicy Szczecina, na skraju lądu i wody, spotyka się kilkoro takich uciekinierów. Pozornie nie brakowało im niczego, a jednak musieli całkowicie oderwać się od przeszłości: emerytowana uczona, nadrzeczny kloszard i kilkunastoletni chłopiec w stanie załamania nerwowego. Aby mu pomóc, jego nowi przyjaciele muszą popełnić przestępstwo…

 

 

FRAGMENT KSIĄŻKI

Podziękowania

I zno­wu jest ko­mu dzię­ko­wać.

Więk­szą część tej książ­ki na­pi­sa­łam pod­czas dwóch ko­lej­nych rej­sów „Da­rem Mło­dzie­ży”, naj­pięk­niej­szym stat­kiem świa­ta. Naj­ser­decz­niej jak umiem dzię­ku­ję Ry­sio­wi (vel Ry­cho­wi) Kwiat­kow­skie­mu, czy­li Pa­nu In­ten­den­to­wi, a tak­że Mi­cha­ło­wi i Pio­tro­wi, Pa­nom Ste­war­dom, za życz­li­wość i opie­kę. Ko­men­dan­to­wi „Da­ru”, ka­pi­ta­no­wi że­glu­gi wiel­kiej Krzysz­to­fo­wi Ko­cy­bie, Ofi­ce­rom i ca­łej Za­ło­dze ni­sko się kła­niam.

Ka­pi­ta­no­wi Ar­tu­ro­wi Kró­lo­wi za­wsze bę­dę wdzięcz­na, że był MO­IM ka­pi­ta­nem.

Kry­si Mie­rze­jew­skiej, Elż­bie­cie Pięk­nej Ko­bie­cie i Ka­ro­lo­wi Maj­chro­wi­czo­wi je­stem nie­zmier­nie zo­bo­wią­za­na za uży­cze­nie hi­sto­rii z ży­cia.

Mo­ni­ce Kołcz, zna­ko­mi­tej sty­li­st­ce i jej Za­ło­dze, pa­niom Asi i Ka­si Li­sow­skim, kre­atyw­nym i uro­czym złot­nicz­kom, Stryj­ko­wi z Kar­ko­no­szy, Ju­nio­ro­wi oraz Pa­nu Po­li­cjan­to­wi z Pocz­ty Głów­nej – dzię­ku­ję za to, że SĄ i nie mu­sia­łam ich wy­my­ślać.

Dok­to­ro­wi Je­re­mie­mu Ko­śmic­kie­mu, Bog­da­no­wi Mi­sio­wi, Pio­tro­wi Adam­czew­skie­mu, Ka­ro­lo­wi Skir­gaj­ło-Ja­ce­wi­czo­wi, Ku­bie Ło­cho­wi­czo­wi i wszyst­kim, któ­rych za­nu­dza­łam py­ta­nia­mi – dzię­ku­ję za ob­ja­śnia­nie rze­czy­wi­sto­ści.

Ma­riu­szo­wi Krzy­ża­now­skie­mu, mo­je­mu wspa­nia­łe­mu wspól­ni­ko­wi – dzię­ki za zro­zu­mie­nie.

Miesz­kań­ców pięk­ne­go i ta­jem­ni­cze­go Skol­wi­na ser­decz­nie po­zdra­wiam.
mniej..

BESTSELLERY