Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-116-4
Język:
Polski
Data wydania:
Kwiecień 2013
Rozmiar pliku:
15 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
48,00
Cena w punktach Virtualo:
4800 pkt.

Pełny opis

W pracy podjęto ważką tematykę relacji bank – przedsiębiorstwo na tle zagrożenia upadłością. Zagadnienie kryzysu w przedsiębiorstwie, kryteria oceny zagrożeń i wykorzystywane narzędzia analityczne stanowiły podstawę do podjęcia próby spojrzenia na współdziałanie tych podmiotów.

W publikacji zestawiono wybrane rozważania dotyczące spojrzenia na niesymetryczne ramy współdziałania banku i przedsiębiorstwa. Zagadnienia te podejmowane są na tle ryzyka pogorszenia się sytuacji w przedsiębiorstwie, co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu globalnego kryzysu finansowego.

Spis treści

1. Fundamenty kształtowania współpracy banku i przedsiębiorstwa

1.1. Tworzenie wartości w przedsiębiorstwie na tle ładu korporacyjnego
1.2. Interesariusze i strategia konkurencyjności
1.3. Strategiczne obszary zaangażowania banków w relacje z przedsiębiorstwem
1.4. Relacja przedsiębiorstwa z bankiem
1.5. Modele teoretyczne relacji przedsiębiorstw z bankami

2. Wpływ ograniczonego zaangażowania banków na kształtowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa

2.1. Perspektywa finansowania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem
2.1.1. Problemy niedofinansowania
2.1.2. Zarządzanie ryzykiem w perspektywie finansowania przedsiębiorstwa
2.2. Strategie kształtowania wartości przedsiębiorstwa i ich związek z dostępem do kapitału
2.3. Czynniki determinujące banki do współpracy z przedsiębiorstwem
2.4. Konsekwencje ograniczenia zaangażowania banku dla kształtowania wartości przedsiębiorstwa

3. Bankowość relacyjna w obliczu zagrożenia upadłością

3.1. Cele przedsiębiorstwa w budowaniu relacji długoterminowych z bankiem
3.1.1. Dostęp do instrumentów finansowych na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa
3.1.2. Efektywność zastosowania długu w działalności przedsiębiorstwa w obliczu kosztów agencji
3.1.3. Koszt kapitału w strategii rozwoju podmiotu gospodarczego
3.1.4. Pozostałe determinanty kształtowania współpracy w długim horyzoncie
3.2. Próba identyfikacji efektów współpracy z bankami wobec potrzeb przedsiębiorstwa
w sytuacji zagrożenia upadłością
3.3. Warunki powiązań przedsiębiorstwa z bankami na tle zagrożenia upadłością
3.4. Bariery decyzyjne dla zastosowania kapitału własnego bądź obcego w obliczu
kryzysu działalności w przedsiębiorstwie
3.5. Wątpliwości co do korzyści z tworzenia długoterminowych relacji przedsiębiorstwa z bankami
3.6. Kondycja przedsiębiorstw wobec uwarunkowań makroekonomicznych
4. Trwałość dostępu do finansowania w okresie zagrożenia upadłością wobec nadmiernej dywersyfikacji współpracy przedsiębiorstwa z bankami

4.1. Problemy kształtowania trwałej (długoterminowej) struktury finansowania
przedsiębiorstw
4.2. Nadmiar banków i instrumentów finansowych we współpracy z przedsiębiorstwem
4.3. Potrzeby kapitałowe spółki w momencie identyfikacji ryzyka bankructwa
4.4. Zastosowanie modeli finansowych wobec ograniczonego dostępu do kapitału w czasie występowania ryzyka bankructwa
4.5. Ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa i adekwatność zabezpieczenia w ocenie
banków
5. Asymetria relacji przedsiębiorstw i banków

5.1. Zjawisko asymetrii informacji we współpracy przedsiębiorstw z bankami
5.2. Znaczenie zasad określających asymetryczną relację między przedsiębiorstwem a bankiem
5.3. Cele banków w budowaniu asymetrycznej relacji z przedsiębiorstwami
5.4. Dostęp do informacji o przedsiębiorstwie w ocenie ryzyka bankructwa
5.4.1. Modele wczesnego ostrzegania w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw
5.4.2. Ocena rynku niedoskonałego – oparta na wybranych modelach i wykorzystaniu wskaźników wczesnego ostrzegania
5.4.3. Ograniczone informacje rynkowe o kondycji przedsiębiorstwa
5.4.4. Analiza kosztu/ów bankructwa
5.5. Inne czynniki ograniczające budowanie asymetrycznej relacji między przedsiębiorstwami a bankami
5.5.1. Dominacja banków w kształtowaniu zobowiązań przedsiębiorstwa
5.5.2. Problem pokusy nadużycia
6. Akceptacja pozycji rynkowej i mechanizmów działania banków przez przedsiębiorstwo

6.1. Znaczenie niedoskonałego rynku kapitałowego
6.2. Specyficzna pozycja banków na rynku
6.3. Proces decyzyjny banków w kształtowaniu współpracy z przedsiębiorstwem
6.3.1. Ryzyko negatywnej selekcji w procesie decyzyjnym banków
6.3.2. Ryzyko zmiany zachowania przedsiębiorstwa a możliwości monitorowania przez banki
6.3.3. Sygnały ostrzegawcze dotyczące ryzyka przeinwestowania
6.4. Możliwości dostępu do alternatywnego źródła finansowania z pominięciem banków
6.5. Uwarunkowania akceptacji pozycji rynkowej banków
7. Efekty długoterminowych relacji przedsiębiorstwa z bankami w obliczu zagrożenia upadłością

7.2. Cele przedsiębiorstwa w budowaniu relacji długoterminowych z bankami
7.2.1. Dostęp do instrumentów finansowych na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa
7.2.2. Perspektywy wzrostu akcji kredytowej w Polsce
7.2.3. Koszt kapitału w strategii rozwoju podmiotu gospodarczego
7.2.4. Pozostałe determinanty kształtowania współpracy w długim horyzoncie
7.3. Próba identyfikacji efektów współpracy z bankami wobec potrzeb przedsiębiorstwa w sytuacji zagrożenia upadłością
7.4. Dostępność finansowania dla przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego
7.5. Bariery decyzyjne dla zastosowania kapitału własnego albo obcego w obliczu kryzysu działalności w przedsiębiorstwie
7.6. Wątpliwości co do korzyści z tworzenia długoterminowych relacji przedsiębiorstwa z bankami
8. Badania nad doborem miar oceny ryzyka upadłości spółek publicznych w kontekście relacji z bankiem

8.1. Charakterystyka projektu badawczego
8.1.1. Selekcja i charakterystyka ogólna kondycji ekonomicznej spółek
8.1.2. Rankingi badanych spółek
8.2. Analiza wielowymiarowa
8.2.1. Modele dyskryminacyjne
8.2.2. Modele sieci neuronowych
8.2.3. Modele drzewa decyzyjnego
8.2.4. Modele regresji logistycznej
8.3. Dobór parametrów


Zakończenie

Bibliografia

BESTSELLERY