Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Tom 26 - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Tom 26 - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-204-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
3,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,90
Cena w punktach Virtualo:
1990 pkt.

Pełny opis

Bankowa kreacja kredytów subprime stała się główną przyczyną sprawczą kryzysu na rynkach finansowych, który w krótkim czasie przerodził się w globalny kryzys ekonomiczny. Banki okazały się także beneficjentami antykryzysowego interwencjonizmu, co zaowocowało wysokim długiem publicz­nym w wielu rozwiniętych krajach. Mówiąc inaczej, to banki poprzez swoje rynkowe zachowania wygenerowały kryzys. Jednocześnie w dużej mierze za ich sprawą sytuacja w gospodarce jest nadal niestabilna, pomimo że apogeum załamania kryzysowego wystąpiło w 2009 roku, a więc już kilka lat te­mu. Fakty te wpłynęły na uruchomienie dyskusji, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, co do niezbędnych modernizacji systemów bankowych. Takich modernizacji, które wykluczyłyby lub przynajmniej ograniczyły ich kryzysogenne rynkowe zachowania.

Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfikacji systemów bankowych. Ponadto w jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wieloaspektowy naukowy monitoring bieżącego funkcjonowania banków w warunkach turbulencji wywołanych przez kryzys. Prowadząc ten monitoring, autorzy zawartych w publikacji opracowań traktują o funkcjonowaniu banków w Polsce i w innych krajach. Omawiają działalność banków komercyjnych i spółdzielczych, zajmują się praktykami bankowymi, zwłaszcza w odniesieniu do produktów kredytowych. Traktują także o benchmarkingu i marketingu doświadczeń we współczesnych bankach. Na podkreślenie przy tym zasługuje fakt, że autorami prezento­wanych w publikacji opracowań, obok młodych adeptów nauki, są również wybitni przedstawiciele polskiej nauki o bankach i systemach bankowych.

Spis treści

Wprowadzenie

1. Współczesna bankowość - quo vadis? - Małgorzata Zaleska
1.1. Problem ufinansowienia świata
1.2. Sieć bezpieczeństwa
1.2.1. Nadzór makroostrożnościowy
1.2.2. Shadow banking
1.3. Regulacje ostrożnościowe
1.4. Działania pomocowe i likwidacyjne
1.5. Dobre praktyki
1.6. Świadomość i edukacja finansowa
Streszczenie/Summary
Bibliografia

2. Wpływ globalnego kryzysu finansowego oraz zadłużeniowego strefy euro na proces integracji sektora bankowego Unii Europejskiej - Agnieszka Tkaczyszyn
2.1. Pojęcie zintegrowanego sektora bankowego
2.2. Nowy nadzór bankowy nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej
2.3. Projekt Unii Bankowej
Streszczenie/Summary
Bibliografia

3. Wnioski z doświadczeń kryzysowych jako podstawa właściwego zarządzania kapitałem i płynnością - nordycki sektor bankowy w la­tach 1990-2011 - Dariusz Filar
3.1. Przyczyny i przebieg nordyckiego kryzysu bankowego w latach 1990-1993
3.2. Rządy i banki centralne krajów nordyckich wobec kryzysu bankowego
3.3. Funkcjonowanie banków nordyckich w okresie globalnego kryzysu finansowego po 2007 roku
Streszczenie/Summary
Bibliografia

4. Rozwój sektora bankowego w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich w latach 2000-2010 - Katarzyna Kubiszewska
4.1. Znaczenie sektora bankowego dla rozwoju gospodarek
4.2. Rys historyczny Czarnogóry, Kosowa, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny
4.3. Sytuacja gospodarcza
4.4. Struktura systemu bankowego
4.5. Pośrednictwo finansowe sektora bankowego
4.6. Wyniki finansowe sektora bankowego
Streszczenie/Summary
Bibliografia

5. Banki zagraniczne w chińskim sektorze bankowym - Andrzej Stępniak, Ewa Cieślik
5.1. Wpływ kapitału zagranicznego na krajowy rynek bankowy - przegląd literatury
5.2. Banki zagraniczne w chińskim sektorze bankowym
5.3. Wymogi, jakie muszą spełnić banki zagraniczne wchodząc na rynek chiński
Streszczenie/Summary
Bibliografia

6. Banki komercyjne na rynkach finansowych w niestabilnej gospodarce - Jerzy P. Gwizdała
6.1. Porównanie struktury kapitału i majątku wybranych banków
6.2. Zmiany cen akcji banków oraz ich zyskowności w latach 2005-2010
6.3. Ocena atrakcyjności akcji wybranych banków przez inwestorów
Streszczenie/Summary
Bibliografia

7. Bankowość spółdzielcza w Polsce - wyzwania w II dekadzie XXI wieku - Janina Laudańska-Trynka
7.1. Pozycja banków spółdzielczych w sektorze bankowym w Polsce
7.2. Kondycja ekonomiczna sektora banków spółdzielczych w Polsce
7.3. Zagrożenia dla bankowości spółdzielczej w Polsce płynące z regulacji unijnych
7.4. Koncepcje zmian w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce jako odpowiedź na regulacje unijne
Streszczenie/Summary
Bibliografia

8. Adekwatność kapitałowa spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - Maria Magdalena Golec
8.1. Problem adekwatności kapitałowej zamkniętych spółdzielni kredytowych
8.2. Regulacyjne uwarunkowania pomiaru adekwatności kapitałowej unii kredytowych
8.3. Regulacyjne wymogi w zakresie bezpieczeństwa kapitałowego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

9. Praktyki bankowe na rynku detalicznych produktów kredytowych - wybrane zagadnienia - Katarzyna Pałasz-Boćkowska
9.1. Przyczyny nadmiernego zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce
9.2. Praktyki bankowe w sektorze detalicznych produktów kredytowych - wybrane zagadnienia
9.3. Studium przypadku
Streszczenie/Summary
Bibliografia

10. Wybrane aspekty funkcjonowania odwróconego kredytu hipotecznego - Marek Czyż
10.1. Istota odwróconego kredytu hipotecznego
10.2. Uwarunkowania rozwoju rynku odwróconego kredytu hipotecznego
10.3. Symulacja płatności z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego
Streszczenie/Summary
Bibliografia

11. Implementacja benchmarkingu w bankowości - Justyna Zabawa
11.1. Istota benchmarkingu
11.2. Systematyzacja benchmarkingu
11.3. Przebieg procesu benchmarkingu w bankowości
Streszczenie/Summary
Bibliografia

12. Marketing doświadczeń w kreowaniu współczesnych usług bankowych - Monika Boguszewicz-Kreft, Jacek Jaworski
12.1. Pojęcie marketingu doświadczeń
12.1.1. Definicja i istota marketingu doświadczeń
12.1.2. Klient docelowy a kreowanie marki
12.2. Determinanty i kierunki rozwoju współczesnej bankowości
12.2.1. Główne wyzwania dla rozwoju usług świadczonych przez banki
12.2.2. Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji i rozwoju usług bankowych
12.3. Idea marketingu doświadczeń a rozwój oferty usług First Direct - analiza przypadku
12.3.1. Geneza powstania i przyjęte założenia strategiczne funkcjonowania banku
12.3.2. Technologia i personel
12.3.3. Kreowanie marki i jej popularyzacja
12.3.4. Działania promocyjne i reklamowe
12.3.5. Produkty i ich cena
12.3.6. Osiągnięcia
Streszczenie/Summary
Bibliografia

BESTSELLERY