Człowiek w pedagogice pracy - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Człowiek w pedagogice pracy - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-139-3
Język:
Polski
Data wydania:
Kwiecień 2012
Rozmiar pliku:
3,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
50,00
Cena w punktach Virtualo:
5000 pkt.

Pełny opis

Książka składa się z sześciu tematycznych rozdziałów poświęconych zagadnieniu człowieka w pedagogice pracy. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy.


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Kazimierza Denka:

Publikacja pod redakcją naukową Pani dr hab. Barbary Baraniak, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (...) zaliczanej do wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie, uważanej za niekwestionowaną znawczynię szeroko rozumianej pedagogiki pracy i związanej z nią edukacji, jest poświęcona człowiekowi jako najważniejszej kategorii poznawczej i badawczej wspomnianej subdyscypliny nauk o edukacji. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy. Przemawia za tym wysoki poziom merytoryczny publikacji. Dotyczy to zarówno solidności metodologicznej, erudycji w zakresie omawianych kwestii, jak też inteligentnej analizy zebranych danych. Książka zawiera liczne próby skłaniające do rozważań pojęcia człowieczeństwa. W jego naturę wpisuje się tęsknota za pokojem, harmonią, a przede wszystkim aksjologicznym ładem.

Spis treści

Aktualność spuścizny naukowej Profesora Tadeusza W. Nowackiego w kształceniu doradców zawodowych w UKSW
Przedmowa
Część pierwsza
Człowiek dla człowieka w relacjach międzyludzkich podmiotów uczących się, studiujących, nauczających i pracujących
Kazimierz Uździcki
Wybrane elementy przestrzeni edukacyjnej i ich znaczenie w kształceniu pedagogów
Magdalena Piorunek
Gra edukacyjnych pozorów? Uwag kilka o studiowaniu na kierunkach humanistycznych
Część druga
Człowiek w procesach edukacyjnych ważnych dla przygotowania do pracy zawodowej
Barbara Borowska
Aspiracje edukacyjne licealistów w refleksji badawczej streszczenie
Beata Jakimiuk
Przygotowanie do pracy w systemie edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia
Elżbieta Sternal
Osoba dorosła wobec zmian w kwalifi kacjach zawodowych
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Książka w procesie enkulturacji dziecka niewidomego w młodszym wieku szkolnym
Część trzecia
Człowiek wobec pracy, jej wymagań oraz zagrożeń
Herbert Kopiec
Kontrowersje wokół pracy jako wartości wychowawczej
Jolanta Wilsz
Znaczenie „kapitału intelektualnego” pracowników w nowoczesnej gospodarce
Barbara Baraniak
Wymagania procesu pracy wobec człowieka – pracownika i jego zatrudnienia
Józef Puchajda
Konfl ikty społeczne w pracy a wypadkowość
Część czwarta
Człowiek wobec humanistyczno-humanizacyjnych wymiarów edukacji
Zdzisław Wołk
Autoodpowiedzialność w pracy zawodowej
Mariusz Portalski
Profesor Janusz Tymowski i Jego wkład w rozwój wyższego szkolnictwa technicznegow Polsce
Teresa Stachurska-Maj
Integracja nauk humanistycznych współczesną potrzebą człowieka i wyzwaniem edukacyjnym XXI w.
Stefan Szałach
Edukacja humanistyczna dzisiaj – wybrane aspekty
Anna Steliga
Malarki to żony dla malarzy – polska edukacja artystyczna – równość płci czy zdolności?
Anna Dudak
Działalność instytucji ojcowskich na rzecz równouprawnienia ojców ubiegających się o prawa do dziecka
Część piąta
Człowiek wobec oczekiwań na różne formy wsparcia
Jolanta Lenart
Upadek psychologii i poradnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie światowej
Marzena Dycht
Zagrożenia wzroku człowieka we współczesnym świecie
Marian Piekarski
Test „Barwy Preferencji Zawodowych” jako instrument wsparcia w planowaniu kariery zawodowej ucznia
Beata Krajewska
Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi
Część szósta
Człowiek wobec zagrożeń środowiskowo-cywilizacyjnych
Danuta Cichy
Człowiek wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego
Edyta Wolter
Homo laborans: pedagogiczno-ekologiczne implikacje
Józef Bednarek
Kompetencje społeczno-medialne w kontekście wyzwań społeczeństwa wiedzy
Anna Andrzejewska
Media cyfrowe – cyberprzestrzeń zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania rodziny

BESTSELLERY