Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-874-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
4,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
34,45
Cena w punktach Virtualo:
3445 pkt.

Pełny opis

"Założeniem merytorycznym Księgi jubileuszowej dedykowanej Pani Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej było ujęcie w formie opracowań naukowych zasadniczych kierunków przemian charakterystycznych dla prawa cywilnego na początku XXI wieku. Podjęta tematyka, zgrupowana w trzech częściach, nawiązuje do najważniejszych zagadnień prawa cywilnego i odzwierciedla główne obszary zainteresowań badawczych oraz aktywności prawniczej Jubilatki. Część pierwsza publikacji poświęcona jest problematyce czynności prawnych, w drugiej omawiane są różne aspekty odpowiedzialności cywilnej, zaś trzecia obejmuje tematykę interdyscyplinarną, obrazującą powiązania prawa cywilnego z innymi gałęziami prawa, w tym z prawem konstytucyjnym, bliskim Pani Profesor ze względu na okres Jej służby sędziowskiej w Trybunale Konstytucyjnym.

W każdej dziedzinie, która stała się przedmiotem zainteresowań naukowych Pani Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, dba Ona o harmonijny rozwój myśli teoretycznej i orzeczniczej. Jeśli zaś przywołamy jeszcze olbrzymie zasługi Jubilatki na polu akademickiej dydaktyki prawniczej, możemy powiedzieć, że z pewnością jest osobą, która „czyni postęp w prawie” - co odzwierciedla tytuł publikacji.

Wojciech Robaczyński (redaktor tomu)

Spis treści

Z uroczystej okazji (Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Wojciech J. Katner) 9

 

 

Część I. Czynności prawne 15

Rafał Kasprzyk Zastępstwo pośrednie a pozorność czynności prawnej 17

Przemysław Katner Czy umowa faktoringu powinna stać się umową nazwaną? 29

Wojciech J. Katner Podstęp jako wada oświadczenia woli w czynnościach prawnych przedsiębiorców 43

Paweł Księżak Zdolność prawna sztucznej inteligencji (AI) 63

Krzysztof Kurosz Zawieranie umów przez sztuczną inteligencję (systemy autonomiczne) a wady oświadczeń woli – wprowadzenie do problemu 73

Maksymilian Pazdan Zawezwanie do próby ugodowej jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia de lege lata i de lege ferenda 99

Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska Błąd jako wada oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w prawie polskim i francuskim 109

Wojciech Popiołek Czynność prawna „sprzeczna z ustawą” 127

Urszula Promińska Umowa franchisingu jako umowa nienazwana 145

Magdalena Rytwińska-Rasz Uwagi na temat podzielności świadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane w kontekście możliwości wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy 167

Michał Wojewoda O konsekwencjach naruszenia reguł reprezentacji łącznej osób prawnych 181

 

Część II. Odpowiedzialność cywilna 203

Zbigniew Banaszczyk W sprawie uznania klauzuli sumienia lekarza za okoliczność wyłączającą bezprawność oraz cywilnoprawnych implikacji takiej kwalifikacji 205

Szymon Byczko Wpływ rozwoju technologicznego na odpowiedzialność samoistnego posiadacza pojazdu mechanicznego opartą na art. 436 k.c. 241

Richard Giesen Rechtsgeschäftliche Haftungsbeschränkungen für den Fall der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit 251

Aleksander Kappes Czy ujmowanie szkody jako bezpośredniej uniemożliwia dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez wspólników spółek kapitałowych? 267

Bartosz Kucharski Odpowiedzialność ubezpieczycieli w ubezpieczeniu podwójnym 277

Ewa Łętowska Odpowiedzialność „za” księży – dyskusja ciągle niezakończona 295

Piotr Machnikowski Delikt naruszenia prawa konkurencji według ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji 311

Wiktor P. Matysiak Odpowiedzialność cywilna notariusza wykonującego zawód w formie spółki partnerskiej – zagadnienia wybrane 323

Mirosław Nesterowicz Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie praw pacjenta i dóbr osobistych osób bliskich 333

Marek Safjan Odpowiedzialność za niebezpieczny produkt w obszarze medycznym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 345

Małgorzata Serwach Roszczenie regresowe ubezpieczyciela w ubezpieczeniach OC 365

Andrzej Śmieja O dopuszczalnych granicach umownej modyfikacji zasad i przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej 383

 

Część III. Zagadnienia interdyscyplinarne 405

Teresa Dębowska-Romanowska Uwagi o statusie państwowych i samorządowych zakładów użyteczności publicznej, wymienionych w art. 9 ustawy o finansach publicznych 407

Beata Giesen Prawo do nadzoru autorskiego – struktura i charakter prawny 421

Agnieszka Liszewska Współsprawstwo jako forma współdziałania 439

Rafał Majda Udział państwa w indemnizacji szkody jądrowej 451

Andrzej Mączyński Małżeństwo jako instytucja prawa konstytucyjnego 463

Włodzimierz Nykiel Charakter prawny ustawy budżetowej – wybrane zagadnienia 477

Małgorzata Pyziak-Szafnicka Akcja pauliańska jako konstytucyjnie umocowane ograniczenie swobody umów 489

Wojciech Robaczyński Klauzula rebus sic stantibus i gospodarcza niemożliwość świadczenia a zamówienia publiczne 515

Anna Rzetelska Propozycje układowe w zakresie restrukturyzacji zobowiązań przedsiębiorcy 543

Bibliografia 557

Wykaz skrótów 583

Autorzy 587

BESTSELLERY