Diagnostyka pedagogiczna - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Diagnostyka pedagogiczna - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-674-1
Język:
Polski
Data wydania:
16 maja 2011
Rozmiar pliku:
1,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
39,80
Cena w punktach Virtualo:
3980 pkt.

Pełny opis

 

Polecana publikacja omawia podstawowe założenia metodologiczne procesu diagnostycznego w pracy pedagogicznej oraz próbuje określić zakres kompetencji i obszar badawczy pedagoga. Spór o charakter diagnozy i zakres kompetencyjny między psychologiem a pedagogiem powoduje wycofywanie się pedagogów z działalności diagnostycznej lub ograniczenie ich pracy do diagnostyki edukacyjnej…

Celem publikacji jest uświadomienie przyszłym pedagogom znaczenia diagnostyki w przygotowaniu zawodowym oraz kształtowanie wrażliwości i umiejętności związanych z procesem diagnozowania w pracy terapeutyczno-wychowawczej.

Adresatami książki są studenci kierunków pedagogicznych, nauczycielskich, którzy w przyszłości podejmą pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą, stąd w książce posłużono się określeniami „nauczyciel”, „pedagog” – jako osoby dokonujące diagnozy pedagogicznej.

Niniejsza publikacja może też być wykorzystywana przez pedagogów i nauczycieli w samokształceniu i doskonaleniu zawodowym połączonym z kształtowaniem refleksji nad własnym profesjonalizmem zawodowym. Analiza literatury pozwala na pełniejszą ocenę dotychczasowych działań i ich odpowiednią weryfikację. Rozwijanie refleksji zawodowej to istotny element samokształcenia, którego celem jest stałe doskonalenie pracy i zwiększanie jej skuteczności. Autorka ma nadzieję, że książka będzie pomocna w podnoszeniu jakości kształcenia przyszłych kadr pedagogicznych.

Książka podejmuje kilka ważnych obszarów tematycznych pod kątem teoretyczno-pragmatycznym. Jej celem jest zapoznanie z założeniami teoretycznymi procesu diagnozowania oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań diagnozy pedagogicznej. Część pierwsza zawiera teoretyczno-metodologiczne podstawy diagnozy w ujęciu określonych teorii i koncepcji badań w obszarze wybranych subdyscyplin pedagogicznych…

Część druga publikacji obejmuje zagadnienia diagnostyki w odniesieniu do wybranych obszarów (środowisk wychowawczych). Analiza możliwości diagnostycznych pedagoga w rozpoznawaniu środowiska rodzinnego, z wykorzystaniem opisanych sposobów poznawania, uwzględnia badania prowadzące do rozpoznania funkcjonowania rodziny i jej wpływu na proces wychowania oraz nauczania. Podkreślenie roli diagnozy pedagogicznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością ma uświadomić pedagogom ich udział w pracach zespołów wczesnego wspomagania i określić działania profesjonalne ukierunkowane na dziecko i jego najbliższe otoczenie (rodzinę). Opis wybranych metod wczesnego diagnozowania dziecka ułatwi planowanie i realizowanie zadań z zakresu wczesnej obserwacji i wczesnego rozpoznawania objawów zaburzeń rozwojowych, przyczyniając się do lepszego przygotowania pedagogów do współpracy z rodzicami. Pokazanie sposobów diagnozy realizowanych przez innych specjalistów ma wartość poznawczą, uświadamia bowiem pedagogom zakres czynności diagnostycznych i przygotowuje do rozumienia oraz właściwego interpretowania treści diagnozy specjalistycznej (medycznej czy psychologicznej).

Książka opisuje również możliwości badania klimatu szkoły i klasy oraz rozpoznawania zjawisk zachodzących wewnątrz grup rówieśniczych, czyli czynności przygotowujących do podejmowania działań diagnostycznych zarówno indywidualnych, jak i grupowych (zespołowych), które mogą być wykorzystywane w opracowaniu programu wychowawczego czy profilaktycznego szkoły.

Publikacja ta jest wynikiem kilkuletniej pracy i doświadczeń zawodowych, ale też dużego zaangażowania osób naukowo zajmujących się tą problematyką.

Spis treści

Wstęp

Część pierwsza

Rozdział 1

Diagnoza i jej znaczenie w pedagogice i naukach społecznych

1.1. Definicje diagnozy – zakresy znaczeniowe i ujęcia modelowe

1.2. Diagnoza i jej rodzaje – różnorodność procesu poznawania

1.3. Obszary diagnozy w wybranych subdyscyplinach pedagogiki

1.3.1. Diagnoza kliniczno-wychowawcza J. Korczaka i jej znaczenie w teorii wychowania

1.3.2. Postępowanie diagnostyczne w pedagogice społecznej

1.3.3. Problem diagnozy w pedagogice resocjalizacyjnej

1.4. Nauczyciel w roli diagnosty – zakres diagnozy szkolnej

1.5. Podsumowanie rozdziału i dyskusja

1.6. Propozycje ćwiczeń praktycznych

1.7. Literatura do rozdziału

Rozdział 2

Założenia teoretyczno-metodologiczne procesu diagnozowania w pedagogice

2.1. Czynności i etapy postępowania diagnostycznego w naukach społecznych

2.2. Proces diagnostyczny jako forma relacji międzyosobowej

2.3. Kompetencje badacza i zasady etycznego postępowania

2.4. Podsumowanie rozdziału i dyskusja

2.5. Propozycje ćwiczeń praktycznych

2.6. Literatura do rozdziału

Rozdział 3

Metodologia badawcza – warsztat diagnostyczny pedagoga

3.1. Podstawowe założenia działalności diagnostycznej

3.2. Charakterystyka podstawowych metod, technik i narzędzi w diagnostyce pedagogicznej

3.2.1. Metoda sondażu diagnostycznego w badaniach pedagogicznych

3.2.2. Metoda indywidualnych przypadków

3.2.3. Podstawowe techniki diagnostyczne w pracy pedagoga – obserwacja, wywiad, ankieta i kwestionariusze

3.2.4. Techniki socjometrii i ich zastosowanie w pracy pedagogicznej

3.2.5. Techniki projekcyjne w badaniu pedagogicznym – możliwości i ograniczenia

3.3. Podsumowanie rozdziału i dyskusja

3.4. Propozycje ćwiczeń praktycznych

3.5. Literatura do rozdziału

Część druga

Rozdział 4

Diagnoza środowiska rodzinnego w ujęciu teoretyczno-metodologicznym

4.1. Rodzina w refleksji badawczej. Przedmiot i cele badań pedagogiki rodziny

4.1.1. Zasady postępowania diagnostycznego w poznawaniu środowiska rodzinnego

4.2. Warsztat badawczy pedagoga w diagnozie rodziny

4.2.1. Wywiad i ankieta jako sposoby zdobywania informacji o rodzinie

4.2.2. Wybrane narzędzia diagnozy – założenia teoretyczne i praktyczne stosowanie

4.2.3. Techniki projekcyjne w rozpoznawaniu sytuacji rodziny

4.3. Przemoc domowa wobec dziecka – dylematy diagnostyczne

4.3.1. Identyfikowanie przemocy w rodzinie badanego

4.3.2. Działania diagnostyczne w rozpoznawaniu zjawiska krzywdzenia dziecka

4.4. Podsumowanie rozdziału i dyskusja

4.5. Propozycje ćwiczeń praktycznych

4.6. Literatura do rozdziału

Rozdział 5

Znaczenie diagnozy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

5.1. Definiowanie pojęcia, jego zakres znaczeniowy, prawny i praktyczny

5.2. Wybrane narzędzia do oceny rozwoju małego dziecka

5.3. Charakterystyka procesu diagnostycznego małego dziecka

5.4. Zadania pedagoga we wczesnym wspomaganiu rozwoju

5.5. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie

5.6. Podsumowanie rozdziału i dyskusja

5.7. Propozycje ćwiczeń praktycznych

5.8. Literatura do rozdziału

Rozdział 6

Poznawanie środowiska szkolnego – wybrane zagadnienia diagnostyczne

6.1. Klimat szkoły i klimat klasy w procesie rozpoznania pedagogicznego

6.1.1. Charakterystyka wybranych sposobów oceny klimatu szkoły i klasy

6.2. Podsumowanie rozdziału i dyskusja

6.3. Propozycje ćwiczeń praktycznych

6.4. Literatura do rozdziału

Rozdział 7

Uczeń w środowisku szkolnym – ocena procesu przystosowania i zachowań problemowych uczniów

7.1. Znaczenie diagnozy w pracy pedagogicznej nauczyciela

7.2. Ocena zaburzeń w przystosowaniu i trudności adaptacyjnych dzieci i młodzieży

7.2.1. Kryteria oceny poziomu przystosowania – opis wybranych narzędzi

7.3. Trudności wychowawcze a zaburzenia zachowania – wątpliwości definicyjne

7.4. Identyfikacja zachowań agresywnych – opis narzędzi pomiaru agresji

7.4.1. Charakterystyka wybranych narzędzi do pomiaru agresji

7.5. Uczeń z ADHD – rozpoznawanie i formy pomocy pedagogicznej

7.6. Diagnozowanie fobii szkolnej – dylematy pedagogiczne

7.7. Podsumowanie rozdziału i dyskusja

7.8. Propozycje ćwiczeń praktycznych

7.9. Literatura do rozdziału

BESTSELLERY