Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-9408-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
9,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
189,00
Cena w punktach Virtualo:
18900 pkt.

Pełny opis

Książka zawiera ponad 270 wzorów odnoszących się do stosunków zatrudnienia na podstawie pragmatyk służbowych.

Wzory - przygotowane przez specjalistów prawa pracy będących jednocześnie praktykami w tej dziedzinie - obejmują zarówno dokumenty wymagane na etapie nawiązywania stosunku zatrudnienia, jego obowiązywania, jak i w przypadku, gdy jest on rozwiązywany. W zbiorze znalazły się również przykłady regulaminów i aktów wewnętrznych określających zasady zatrudniania na podstawie pragmatyk służbowych. Każdy wzór został opatrzony komentarzem omawiającym najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę podczas jego stosowania.

W opracowaniu można znaleźć wzory regulujące zatrudnienie na podstawie:
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  • ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
  • ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
  • ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
  • ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW 19
WSTĘP 23
I DOKUMENTACJA ZATRUDNIENIA 25
II DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH 47
1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze 49
2. Wniosek o rozpoczęcie naboru 57
3. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko 60
4. Zestawienie wyników naboru 65
5. Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze 67
6. Informacja o wynikach naboru 70
7. Umowa o pracę na czas nieokreślony 72
8. Umowa o pracę na czas określony z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym 75
9. Umowa o pracę na zastępstwo 78
10. Umowa o pracę na czas określony z doradcą 82
11. Akt powołania 85
12. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta 87
13. Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej 89
14. Decyzja w sprawie skierowania do służby przygotowawczej 96
15. Program służby przygotowawczej (w przypadku gdy nie jest treścią skierowania) 99
16. Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej 101
17. Decyzja zwalniająca z obowiązku odbywania służby przygotowawczej 103
18. Opinia z przebiegu służby przygotowawczej 105
19. Protokół z przeprowadzonego egzaminu w ramach służby przygotowawczej 107
20. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej 110
21. Ślubowanie 112
22. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych 114
23. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego 122
24. Odwołanie od oceny okresowej 128
25. Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej 130
26. Regulamin wynagradzania 132
27. Decyzja o przyznaniu dodatku za wieloletnią pracę 156
28. Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej 158
29. Decyzja o przyznaniu jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 160
30. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 162
31. Wezwanie pracownika do złożenia oświadczenia majątkowego 164
32. Przeniesienie pracownika na wyższe stanowisko (awans) 166
33. Powierzenie wykonania innej pracy niż umówiona 168
34. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego 170
35. Przeniesienie pracownika samorządowego w związku z reorganizacją jednostki 173
36. Pismo w sprawie zawieszenia obowiązku świadczenia pracy przez pracownika samorządowego w przypadku jego tymczasowego aresztowania 175
37. Akt odwołania zastępcy wójta z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego 177
38. Wygaśnięcie mandatu wójta 179
39. Pismo w sprawie odprawy dla wójta 181
40. Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy 183
41. Wypowiedzenie umowy o pracę 185
42. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 188
43. Świadectwo pracy 190
III DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ 195
44. Wniosek o wszczęcie procedury naboru 197
45. Powołanie komisji rekrutacyjnej 200
46. Powołanie zespołu 203
47. Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby cywilnej 206
48. Ogłoszenie o naborze na wyższe stanowisko w służbie cywilnej 212
49. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności 217
50. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii 220
51. Oświadczenie członka komisji 223
52. Decyzja o naborze 226
53. Informacja o wynikach naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej 229
54. Protokół z naboru 232
55. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy 236
56. Umowa o pracę na czas nieokreślony 238
57. Umowa o pracę na czas określony 242
58. Umowa na zastępstwo 246
59. Pierwsza ocena w służbie cywilnej 250
60. Pierwsza ocena w służbie cywilnej 252
61. Pierwsza ocena w służbie cywilnej 255
62. Wniosek o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony w trybie art. 38 ust. 3 pkt 1 u.s.c. 259
63. Mianowanie w służbie cywilnej 262
64. Ślubowanie 266
65. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w trybie art. 54 ust. 2 u.s.c. 268
66. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w trybie art. 59 ust. 2 u.s.c. 272
67. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej na stanowisko urzędnicze w tej samej miejscowości, w trybie art. 61 ust. 1 u.s.c. 275
68. Akt przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej samej lub w innej miejscowości, w trybie art. 62 ust. 1 u.s.c. 280
69. Wniosek o przeniesienie członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. 286
70. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. (cz. I) 291
71. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. (cz. II) 292
72. Akt przeniesienia członka korpusu służby w trybie art. 64 u.s.c. 295
73. Protokół przekazania akt osobowych członka korpusu służby cywilnej 298
74. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej poza korpus służby cywilnej 302
75. Zawiadomienie o zawieszeniu stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej w związku z tymczasowym aresztowaniem 305
76. Zawiadomienie o wygaśnięciu stosunku pracy z mianowania 308
77. Świadectwo pracy 309
78. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem na skutek otrzymania dwukrotnej następującej po sobie negatywnej oceny okresowej, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 1 u.s.c. 314
79. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem wskutek stwierdzenia przez lekarza orzecznika ZUS trwałej niezdolności do pracy, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 2 u.s.c. 316
80. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem z uwagi na utratę nieposzlakowanej opinii, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 3 u.s.c. 318
81. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem wskutek likwidacji urzędu, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 4 u.s.c. 320
82. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania na mocy porozumienia stron, w trybie art. 71 ust. 6 u.s.c. 324
83. Rezygnacja urzędnika ze służby w trybie art. 71 ust. 6 u.s.c. 327
84. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 1 u.s.c. 329
85. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika z powodu popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 2 u.s.c. 331
86. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika wskutek zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 3 u.s.c. 333
87. Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej 337
88. Dodatek służbowy 347
89. Dodatek zadaniowy 350
90. Akt przyznania urzędnikowi służby cywilnej kolejnego stopnia służbowego 353
91. Dodatek za wieloletnią pracę 356
92. Nagroda jubileuszowa 359
93. Nagroda za szczególne osiągnięcia 362
94. Odprawa jednorazowa 365
95. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego 368
IV DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PRACOWNIKACH SĄDÓW I PROKURATURY 371
96. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w sądzie rejonowym 373
97. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów wynikających z art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury 376
98. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy 379
99. Umowa o pracę na czas określony 383
100. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych 387
101. Umowa o pracę na czas nieokreślony 389
102. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika na stanowisku pracy 393
103. Potwierdzenie wydania polecenia służbowego 396
104. Sprzeciw pracownika od oceny okresowej 398
105. Informacja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od oceny okresowej 400
106. Oświadczenie o braku więzi osobistych z osobami znajdującymi się w bezpośredniej podległości służbowej 402
107. Wniosek w sprawie udzielenia przez przełożonego zgody na dodatkowe zatrudnienie 404
108. Odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie 406
109. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika sądowego, za jego zgodą, do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie 408
110. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika sądowego do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie 411
111. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie na obszarze apelacji 413
112. Oświadczenie w sprawie odwołania z delegowania 415
113. Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania 417
114. Powierzenie pełnienia funkcji 419
115. Oświadczenie Prokuratora Generalnego w sprawie delegowania urzędnika, za jego zgodą, do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury 421
116. Oświadczenie w sprawie delegowania do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury na obszarze apelacji 424
117. Oświadczenie w sprawie odwołania z delegowania 426
118. Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania 428
119. Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia 430
120. Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia 433
121. Oświadczenie w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków 435
V DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O POLICJI 439
122. Informacja o naborze do służby w Policji 441
123. Podanie o przyjęcie do Policji 445
124. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby 447
125. Karta opisu stanowiska pracy 454
126. Rozkaz o przyjęciu do służby w Policji i mianowanie policjantem w służbie przygotowawczej 458
127. Akt mianowania na policjanta na stopień posterunkowego na okres służby przygotowawczej 460
128. Opinia służbowa 463
129. Akt mianowania na młodszego aspiranta Policji i sierżanta Policji 467
130. Akt mianowania na komisarza Policji i na nadkomisarza Policji 469
131. Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 471
132. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego 474
133. Akt powołania 479
134. Rozkaz o przyznaniu nagrody pieniężnej policjantom 482
135. Rozkaz przeniesienia policjanta na własną prośbę do pełnienia służby w innej miejscowości 484
136. Rozkaz o podwyższeniu policjantowi dodatku służbowego 486
137. Rozkaz o zawieszeniu w czynnościach służbowych 489
138. Orzeczenie o uznaniu obwinionego policjanta za winnego czynów i wymierzeniu za to kary dyscyplinarnej ostrzeżenia 491
139. Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze służby na jego wniosek 495
140. Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze służby w Policji w związku z osiągnięciem pełnej wysługi emerytalnej i pogarszającym się stanem zdrowia 497
141. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby 499
142. Świadectwo służby 501
143. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu przekroczenia przez policjanta uprawnień albo niedopełnienia obowiązków 505
144. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu upływu 12 miesięcy od zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia 508
145. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie 511
146. Rozkaz o zwolnieniu policjanta, gdy wymaga tego ważny interes służby 515
147. Zaświadczenie lekarskie 517
148. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji 520
149. Zarządzenie w sprawie zlecenia Komendantowi Powiatowemu Policji natychmiastowego podjęcia działań 522
150. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 524
151. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 526
152. Porozumienie w sprawie przekazania przez powiat środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowych etatów w celu wzmocnienia realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej 528
VI DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ 533
153. Ogłoszenie o przyjęciach do służby 535
154. Zawiadomienie o odmowie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwaniu 540
155. Akt mianowania w okresie służby przygotowawczej 543
156. Pismo informujące o przedłużeniu służby przygotowawczej z powodu przerwy w wykonywaniu przez funkcjonariusza obowiązków służbowych 547
157. Pismo informujące o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego 549
158. Akt mianowania na stałe 552
159. Wniosek o wyrażenie zgody na mianowanie funkcjonariusza na wyższe stanowisko przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, jeżeli spełnia wymagania w zakresie wykształcenia 556
160. Rozkaz personalny o nadaniu stopnia szeregowego 560
161. Przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla pracownika wykonującego obowiązki w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności 562
162. Pismo informujące o prawie do otrzymania dodatku za wysługę lat 565
163. Pismo informujące o prawie do dodatku za stopień 568
164. Pismo informujące o ustaleniu wysokości dodatku służbowego 571
165. Pismo informujące o obniżeniu dodatku służbowego 574
166. Pismo informujące o potrąceniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim 577
167. Pismo informujące o zawieszeniu wypłaty uposażenia z powodu samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby albo pozostawania poza nim lub niepodejmowania służby, zawinionej niemożności pełnienia przez funkcjonariusza obowiązków służbowych 581
168. Pismo o ustaleniu wysokości uposażenia przy powierzeniu pełnienia obowiązków 583
169. Rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko dyrektora 587
170. Rozkaz personalny o odwołaniu ze stanowiska dyrektora 590
171. Rozkaz personalny o odwołaniu Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego 593
172. Rozkaz personalny o przeniesieniu funkcjonariusza odwołanego z zajmowanego stanowiska za jego zgodą do dyspozycji właściwego przełożonego 596
173. Decyzja o przeniesieniu z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej w przypadkach uzasadnionych ważnymi potrzebami służby 598
174. Rozkaz personalny o delegowaniu funkcjonariusza na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, w tym do instytucji gospodarki budżetowej w przypadkach uzasadnionych ważnymi potrzebami służby 603
175. Rozkaz personalny o przeniesieniu do dyspozycji przełożonego na okres oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa 606
176. Wniosek o zmianę opinii 609
177. Pismo informujące o utrzymaniu w mocy opinii 615
178. Pismo informujące o uchyleniu opinii 617
179. Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych z powodu tymczasowego aresztowania 620
180. Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych w związku z wszczęciem przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 624
181. Pismo funkcjonariusza o wyborze świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym 629
182. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku niewyrażenia zgody na powołanie albo przeniesienie na stanowisko służbowe niższe od dotychczas zajmowanego 631
183. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku nieprzydatności do służby stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej 634
184. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza w przypadku pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby 638
185. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach 642
186. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w związku z powołaniem do innej służby państwowej 647
187. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej jednostki organizacyjnej lub na niższe stanowisko nie jest możliwe 651
188. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku nieobecności w służbie spowodowanej chorobą trwającą nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy 654
189. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku upływu 12-miesięcznego okresu zawieszenia w czynnościach służbowych 659
190. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku prawomocnej odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych 662
191. Pismo informujące o planowanym zwolnieniu ze służby w związku z osiągnięciem 30-letniego stażu służby w Służbie Więziennej 667
192. Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, której wykonanie nie zostało warunkowo zawieszone 670
193. Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 674
194. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu orzeczenia wobec funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej 678
195. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu zrzeczenia się obywatelstwa polskiego 682
196. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu porzucenia służby 685
197. Pismo informujące o prawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny w związku z pełnieniem służby 689
198. Pismo o prawie do odprawy w związku z wygaśnięciem stosunku służbowego 692
199. Pismo informujące o prawie do ekwiwalentu za urlop 694
200. Wezwanie do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów wyżywienia, umundurowania oraz kosztów podróży służbowych otrzymanych w czasie szkolenia 696
201. Wniosek o sprostowanie świadectwa służby 700
202. Decyzja o przyznaniu odszkodowania w związku z niewydaniem świadectwa służby 703
203. Wniosek funkcjonariusza o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego 707
204. Pismo informujące o odwołaniu funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego 710
205. Pismo informujące o udzieleniu urlopu zdrowotnego 713
206. Pismo informujące o udzieleniu funkcjonariuszowi płatnego urlopu okolicznościowego z tytułu przeniesienia z urzędu do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, jeżeli z przeniesieniem wiąże się zmiana zamieszkania 716
207. Pismo informujące o udzieleniu funkcjonariuszowi na jego wniosek płatnego urlopu okolicznościowego na załatwienie szczególnie ważnych spraw osobistych lub rodzinnych 719
208. Pismo informujące o udzieleniu urlopu bezpłatnego 722
209. Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego przed porodem 725
210. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego 730
211. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego 733
212. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego 736
213. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego 739
214. Zezwolenie na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą 743
215. Wniosek o przyznanie wyróżnienia 746
216. Wyróżnienie dla funkcjonariusza 750
217. Pismo informujące o zwolnieniu od zajęć służbowych 752
218. Pismo funkcjonariusza o odmowie wykonania polecenia służbowego 754
219. Pismo funkcjonariusza o podejrzeniu stosowania mobbingu 757
220. Pismo informujące o prawie do zasiłku na zagospodarowanie 761
221. Pismo informujące o prawie do nagrody rocznej 763
222. Pismo informujące o przyznaniu nagrody uznaniowej 767
223. Pismo informujące o prawie do nagrody jubileuszowej 770
VII DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 773
224. Zgoda żołnierza pełniącego służbę kontraktową na objęcie innego stanowiska służbowego niż określone w kontrakcie 775
225. Wniosek o zawarcie kolejnego kontraktu 777
226. Wniosek o powołanie do służby stałej 779
227. Wzór kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej 781
228. Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej 783
229. Zgoda żołnierza na zawarcie kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej lub powołanie do służby stałej 787
230. Wniosek żołnierza przeniesionego do dyspozycji o zwolnienie z wykonywania zadań służbowych 789
231. Odwołanie od opinii służbowej 791
232. Wniosek o zweryfikowanie ostatecznej opinii służbowej 793
233. Opinia służbowa 795
234. Zgoda / odmowa zgody żołnierza na wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe 799
235. Wniosek o nadanie klasy kwalifikacyjnej 801
236. Wniosek o pozostawienie legitymacji służbowej żołnierza zawodowego 803
237. Informacja o fakcie pobierania nauki 805
238. Wniosek o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem nauki 807
239. Umowa o udzieleniu pomocy w związku z pobieraniem przez żołnierza zawodowego nauki 811
240. Umowa z żołnierzem zawodowym skierowanym na naukę, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jego utrzymanie i naukę 816
241. Wniosek o zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej 819
242. Informacja o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą w celach niezwiązanych z zawodową służbą wojskową 822
243. Oświadczenie o konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 824
244. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego 826
245. Wniosek o zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny 829
246. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny 831
247. Wniosek o zwrot kosztów spowodowanych odwołaniem lub wstrzymaniem urlopu 833
248. Wniosek o udzielanie łącznie przerw na karmienie 835
249. Wniosek o dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem 837
250. Wniosek o zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem 841
251. Wniosek o inne świadczenie socjalno-bytowe 844
252. Wniosek o wypłacenie odsetek ustawowych w razie zwłoki w wypłacie uposażenia i innych należności pieniężnych 849
253. Wniosek o zwiększenie dodatku za długoletnią służbę wojskową 852
254. Porozumienie w sprawie wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych w formie bezgotówkowej 855
255. Wniosek o przyznanie nagrody uznaniowej żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe za innego żołnierza zawodowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim 857
256. Wniosek o przyznanie zapomogi 860
257. Wniosek o nagrodę jubileuszową 862
258. Wniosek o wypłatę należności pieniężnych za przeniesienie służbowe i przesiedlenie 865
259. Wniosek o wypłatę gratyfikacji urlopowej 870
260. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby, jednorazowo z góry za cały należny okres 873
261. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego 876
262. Informacja o przynależności do stowarzyszenia lub innej organizacji krajowej 878
263. Wniosek o zezwolenie na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej 880
264. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas trwania kampanii wyborczej 883
265. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej z wnioskiem o skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej 885
266. Wniosek o wypłatę odszkodowania w razie uchylenia decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ 888
267. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością kraju w administracji publicznej 890
268. Zaświadczenie o odbyciu służby 891
269. Wniosek o udzielenie pomocy w zakresie pośrednictwa pracy uprawnionego ubiegającego się o stanowisko pracy związane z obronnością kraju 895
270. Świadectwo służby 899
271. Żądanie sprostowania świadectwa służby 903
272. Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej przez żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa służby 905
273. Wniosek o powołanie do służby kandydackiej 908
274. Umowa z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę 915
275. Umowa z żołnierzem pełniącym służbę kandydacką skierowanym na naukę, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jego utrzymanie i naukę 919
276. Wniosek o zwolnienie ze służby kandydackiej 924
277. Opinia służbowa kandydata na żołnierza zawodowego 926
BIBLIOGRAFIA 931
INDEKS 937
O AUTORACH 951

BESTSELLERY