Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-1851-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2008
Rozmiar pliku:
3,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
83,00
Cena w punktach Virtualo:
8300 pkt.

Pełny opis

Niniejsza książka stanowi pierwsze w literaturzepolskiej monograficzne opracowanie problematykidotyczącej działalności gospodarczejw zakresie ochrony osób i mienia oraz jej koncesjonowaniaz uwzględnieniem zasad funkcjonowaniadziałalności gospodarczej, w szerokim tegosłowa znaczeniu (zarówno w ujęciu historycznymjak i definicyjnym), w Polsce.

Praca omawia specjalistyczną wiedzę - porządkujedotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwaw odniesieniu do usług ochrony osób i mienia.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13
Rozdział I Działalność gospodarcza w Polsce 19
1. Wprowadzenie 19 2. Podstawowe pojęcia 22 2.1. Działalność gospodarcza i jej podstawowe desygnaty 22 2.1.1. Pojęcie działalności gospodarczej 22 2.1.2. Podstawowe desygnaty działalności gospodarczej 35 2.1.2.1. Zarobkowy charakter działalności gospodarczej 35 2.1.2.2. Wykonywanie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany 38 2.1.2.3. Wykonywanie działalności gospodarczej w sposób ciągły 40 2.2. Przedsiębiorca 42 2.2.1. Uwagi ogólne 42 2.2.2. Pojęcie przedsiębiorcy 47 2.2.3. Rejestracja przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zgłoszenie działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej 57
Rozdział II Wolność gospodarcza i jej publicznoprawne możliwości ograniczenia 64
1. Istota wolności gospodarczej 64 1.1. Uwagi ogólne 64 1.2. Doktrynalne ujęcie wolności gospodarczej 68 1.3. Wolność gospodarcza w ujęciu normatywnym 73 1.3.1. Wprowadzenie 73 1.3.2. Wolność gospodarcza jako zasada konstytucyjna 75 1.3.3. Normatywne aspekty wolności gospodarczej w ujęciu pozakonstytucyjnym 82 1.3.4. Wolność gospodarczą w perspektywie prawa Unii Europejskiej 95 2. Dopuszczalny zakres ograniczenia wolności gospodarczej w Polsce 102 2.1. Istota ograniczenia wolności gospodarczej 102 2.2. Ograniczenie wolności gospodarczej przy koncesjonowaniu działalności gospodarczej 116 2.2.1. Uwagi ogólne 116 2.2.2. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w prawie polskim 122 2.3. Istota ograniczenia wolności gospodarczej w odniesieniu do której wymagane są zezwolenia 143
Rozdział III Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia. Uwagi ogólne 154
1. Istota działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia 154 2. Ochrona osób i mienia na tle porównawczym 159 3. Główne wyznaczniki działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w świetle obowiązującego prawa 162 3.1. Wprowadzenie 162 3.2. Podstawowe pojęcia 163 3.2.1. Ochrona osób i mienia 163 3.2.2. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające ochronie 165 3.2.3. Inne pojęcia 168 3.3. Formy ochrony osób i mienia 171 3.4. Prywatno-komercyjny system ochrony osób i mienia jako forma prywatyzacji zadań publicznych 177 3.5. Kwalifikacje pracowników ochrony 179
Rozdział IV Kształtowanie modelu koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w Polsce 191
1. Problem reglamentowania usług ochroniarskich w systemie prawa polskiego do 1988 r. 191 2. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w okresie obowiązywania ustawy o działalności gospodarczej 195 3. Próby tworzenia regulacji ustawowej w zakresie ochrony osób i mienia 210 4. Wejście w życie ustawy o ochronie osób i mienia 216
Rozdział V Udzielenie koncesji w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia 219
1. Uwagi ogólne 219 2. Postępowanie w zakresie udzielania koncesji 230 3. Podstawowe wymagania dotyczące udzielenia koncesji w zakresie ochrony osób i mienia 239 4. Odmowa udzielenia koncesji 250 4.1. Wprowadzenie 250 4.2. Odmowa udzielenia koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmowa zmiany koncesji - uwagi de lege lata 256 5. Uwagi końcowe 267
Rozdział VI Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w sferze ochrony osób i mienia 270
1. Uwagi ogólne 270 2. Podstawowe rygory prawne w odniesieniu do cofnięcia koncesji albo zmiany jej zakresu 273 3. Obowiązek cofnięcia koncesji według ustawy o ochronie osób i mienia 279 4. Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w trybie obligatoryjnym według ustawy o ochronie osób i mienia 283 4.1. Wprowadzenie 283 4.2. Przesłanki cofnięcia koncesji albo zmiana jej zakresu 284 5. Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w trybie fakultatywnym według ustawy o ochronie osób i mienia 295 6. Uwagi końcowe 302
Rozdział VII Kontrola i nadzór działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia 309
1. Uwagi ogólne 309 2. Organy kontroli i nadzoru 314 3. Zakres i formy kontroli 316 4. Nadzorcze kompetencje Komendanta Głównego Policji 322 5. Uwagi końcowe 327
Zakończenie 330 1. Uwagi de lege lata 330 2. Uwagi de lege ferenda 334 3. Uwagi końcowe 338 Wykaz literatury 345

BESTSELLERY