Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-9827-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
7,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
79,00
Cena w punktach Virtualo:
7900 pkt.

Pełny opis

Jacek Giezek ? profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego; adwokat prowadzący od ponad 20 lat kancelarię adwokacką we Wrocławiu, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej i wiceprzewodniczący Komisji Legislacyjnej przy NRA, członek Komitetu Redakcyjnego Palestry . Autor ponad 140 publikacji dotyczących przede wszystkim problematyki prawa karnego materialnego, w szczególności teoretycznych oraz dogmatycznych zagadnień nauki o przestępstwie, a także wybranych etycznych oraz procesowych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu adwokata. Redaktor oraz współautor komentarza do kodeksu karnego, współautor podręcznika do prawa karnego materialnego oraz komentarza do przepisów karnych kodeksu spółek handlowych.
Piotr Kardas ? profesor doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący Komisji Legislacyjnej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Etyki Zawodowej NRA. Członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wiceprzewodniczący Prezydium Komitetu Redakcyjnego Palestry . Autor ponad 260 publikacji naukowych opublikowanych w kraju i za granicą dotyczących problematyki prawa karnego materialnego, konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej, teorii prawa, prawa karnego procesowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, problematyki harmonizacji i unifikacji prawa karnego w ramach struktur europejskich, prawa karnego międzynarodowego, prawa karnego skarbowego, etycznych standardów wykonywania zawodów prawniczych oraz zagadnień ustrojowych prokuratury i adwokatury.

Publikacja stanowi nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy ? zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. ? reguł procesu karnego.
Zagadnienia te są analizowane w kontekście podstaw konstytucyjnych, kontradyktoryjnych reguł prowadzenia postępowania karnego oraz wyzwań wynikających ze zmienionych regulacji proceduralnych.
Autorzy po raz pierwszy odnoszą się do najbardziej kontrowersyjnych i zarazem znaczących w praktyce stosowania prawa aspektów etyki zawodowej oraz tajemnicy adwokackiej i tajemnicy obrończej. Przedstawiają wiele propozycji interpretacyjnych i wskazówek dotyczących sposobu postępowania w różnorodnych sytuacjach procesowych, a także pogłębione analizy teoretyczne i dogmatyczne.
Czytelników szczególnie zainteresuje omówienie wynikających ze znowelizowanej procedury karnej standardów etycznych oraz nowych obowiązków obrońcy zmuszających do większej niż dotychczas aktywności procesowej.
Książka jest skierowana do adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów oraz aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich. Będzie przydatna również dla teoretyków prawa karnego i studentów prawa.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
O etycznych i deontologicznych standardach aktywnej obrony w zmodyfikowanym modelu procedury karnej oraz wiążącej adwokata tajemnicy zawodowej (Jacek Giezek, Piotr Kardas) 13
Część I Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny
O potrzebie zmiany paradygmatu obrony w sprawach karnych w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego - kilka uwag o ustawowych determinantach powinności obrońcy w postępowaniu karnym (Piotr Kardas) 41
Odpowiedzialność obrońcy za wynik postępowania dowodowego na rozprawie w świetle zmian kodeksu postępowania karnego (Paweł Wiliński) 73
Granice prawa do obrony i działań obrończych w procesie karnym (Jerzy Skorupka) 86
Konsensualizm w procesie karnym a zasady etyki adwokackiej (Jacek Giezek) 118
Spojrzenie obrońcy na sumienie sędziowskie i prawdę formalną w kontradyktoryjnym procesie karnym (Andrzej Michałowski) 134
Bierność obrońcy w kontradyktoryjnym procesie karnym przesłanką jego odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odszkodowawczej w kontekście pozycji adwokata w świetle ostatnich zmian procedur (Andrzej Malicki) 138
Etyka prokuratorska a kontradyktoryjny proces karny (Robert Hernand) 156
Część II Tajemnica adwokacka
Konstytucyjne podstawy tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu adwokata i radcy prawnego (Paweł Wiliński) 165
Tajemnica adwokacka - wartość względna czy absolutna? O nieujawnialności informacji objętych tajemnicą adwokacką (Jacek Giezek) 184
O dysponowaniu tajemnicą obrońcy oraz jej granicach - perspektywa sądowa (Wojciech Kociubiński) 199
O dysponowaniu tajemnicą adwokacką oraz jej granicach - perspektywa adwokacka (Andrzej Malicki) 214
Tajemnica adwokacka a procesowe zakazy dowodowe (Piotr Kardas) 225
Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a interes klienta w jej ujawnieniu (Małgorzata Kożuch) 262
Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej a kolizja interesów adwokata i jego klienta (Łukasz Chojniak) 279
Część III Tajemnica adwokacka a kontradyktoryjny proces karny - głosy w dyskusji
Tajemnica obrończa a tajemnica adwokacka (Jacek Izydorczyk) 297
Tajemnica adwokacka. W poszukiwaniu kontratypów wyłączających bezprawność dyscyplinarną (Radosław Baszuk) 305
Ochrona tajemnicy profesjonalnego pełnomocnika na przedpolu stosunku obrończego (Dagmara Gruszecka) 321
Rzecz o wybranych prawnokarnych aspektach ujawniania przez adwokata informacji pozyskanych wskutek świadczenia przez niego pomocy prawnej - ujęcie materialnoprawne i procesowe (Szymon Tarapata) 339
Ochrona wiadomości objętych tajemnicą adwokacką w kontekście informacji przekazywanych przez obrońcę i jego mandanta tzw. biegłemu prywatnemu w świetle nowelizacji procedury karnej (Michał Rams) 376
Tajemnica zawodów zaufania publicznego a Konstytucja RP. Kilka uwag na kanwie dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (Marek Sławiński) 391
Funkcjonalne rozumienie tajemnicy adwokackiej oraz jej gwarancje w procesie karnym (Katarzyna Witkowska-Moździerz) 413
Granice dowodowej aktywności adwokata - pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego w znowelizowanym procesie karnym (Konrad Lipiński, Paweł Zagiczek) 425
Bibliografia 437

BESTSELLERY