Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Europejskie prawo upadłościowe. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2095-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
4,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
189,00
Cena w punktach Virtualo:
18900 pkt.

Pełny opis

Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz możliwość swobodnego przepływu osób, towarów i usług w ramach unii europejskiej powoduje, że coraz częściej stosunki prawne wykraczają poza obszar prawny jednego państwa. Dotyczy to również skutków wszczęcia postępowań upadłościowych. W prawie europejskim zasadniczym aktem prawnym regulującym problematykę związaną z transgranicznymi postępowaniami upadłościowym] jest rozporządzenie rady (WE) Nr 1 346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, któremu poświęcony jest niniejszy komentarz. W opracowaniu tym w szerokim zakresie wykorzystano nie tylko polską i zagraniczną literaturę przedmiotu, lecz również dotyczące tej problematyki orzecznictwo sądów polskich i zagranicznych.

Spis treści

Wykaz skrótów 15
Wprowadzenie 23
Rozdział 1 Przepisy ogólne 29
Art. 1. Zadania państwa. Zakres podmiotowy ustawy 29
Art. 2. Słownik pojęć ustawowych 34
Art. 2a. Treść zasady równego traktowania 79
Art. 2b. Postępowanie o naruszenie zasady równego traktowania 80
Rozdział 2 Polityka rynku pracy 81
Art. 3. Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia 81
Art. 4. Zadania ministra właściwego do spraw pracy 84
Art. 5. Koordynator publicznych służb zatrudnienia 87
Rozdział3 Instytucje rynku pracy 89
Art.6[Katalog instytucji, definicje] 89
Art.7(uchylony) 98
Rozdział 4 Publiczne służby zatrudnienia 99
Art. 8. Zadania samorządu województwa 99
Art. 9. Zadania samorządu powiatu 109
Art. 9a. Powiatowy urząd pracy 116
Art. 9b. Centra aktywizacji zawodowej 120
Art. 9c. Projekty pilotażowe 121
Art. 10. Zadania wojewody 121
Rozdział 5 Ochotnicze Hufce Pracy 125
Art. 11. Nadzór 125
Art. 12. Zadania Ochotniczych Hufców Pracy 125
Art. 13. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego 127
Art. 14. Jednostki, organy 127
Art. 15 (uchylony) 127
Art. 16. Szczegółowe zadania i organizacja] 128
Art. 17. Uzupełnianie wykształcenia ogólnego młodzieży 128
Rozdział 6 Agencje zatrudnienia 132
Art. 18. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia 132
Art. 18a. Agencja zatrudnienia - zakres działalności 152
Art. 18b. Wpis do rejestru a sieć EURES 152
Art. 18c. Wyłączenia od obowiązku wpisu do rejestru 153
Art. 18d. Podmiot prowadzący rejestr 158
Art. 18e. Wniosek o wpis do rejestru 159
Art. 18f. Forma elektroniczna wniosku 162
Art. 18g. Dane podlegające wpisowi 162
Art. 18h. Czynności weryfikacyjne 163
Art. 18i. Certyfikat potwierdzający dokonanie wpisu podmiotu do rejestru 163
Art. 18j. Zmiana danych we wpisie 164
Art. 18k. Opłata za wydanie certyfikatu 165
Art. 18l. Przesłanki odmowy wpisu do rejestru 166
Art. 18m. Przesłanki wykreślenia z rejestru 168
Art. 18n. Wykreślenie Akta ewidencyjne 170
Art. 18o. Kontrola w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia 171
Art. 18p. Zbiorcza informacja z województwa 173
Art. 18r. Przetwarzanie danych o agencjach 173
Art. 19. Warunki formalne niezbędne do spełnienia przez agencje zatrudnienia 174
Art. 19a. Warunki materialne niezbędne do spełnienia przez agencje zatrudnienia 175
Art. 19b. Przetwarzanie danych przez agencję 176
Art. 19c. Zakaz dyskryminacji 176
Art. 19d. Pobieranie opłat przez agencję 177
Art. 19e. Obowiązki informowania o zmianach 178
Art. 19f. Obowiązki raportowania 179
Art. 19g. Obowiązek informowania o nadanym numerze 180
Art. 19h. Obowiązki współpracy z organami zatrudnienia 181
Art. 19i. Przedsiębiorca zagraniczny 182
Art. 19j. Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 182
Art. 19k. Wzór wniosku o wpis do rejestru, wzór certyfikatu i innych dokumentów 183
Rozdział 7 Instytucje szkoleniowe 184
Art. 20. Powołanie, zadania instytucji szkoleniowej 184
Rozdział 8 Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy 192
Art. 21. Polityka rynku pracy 192
Art. 22. Naczelna Rada Zatrudnienia 193
Art. 23. Skład Naczelnej Rady Zatrudnienia 196
Art. 24. Zlecanie wykonywania usług rynku pracy 201
Art. 25-32 (uchylone) 205
Rozdział 9 Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia 206
Art. 33. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy 206
Art. 34. Zadania powiatowych urzędów pracy 227
Art. 34a. Indywidualny plan działania dla bezrobotnego 228 Rozdział 10 Usługi rynku pracy 231
Art. 35. Katalog usług rynku pracy 231
Art. 36. Pośrednictwo pracy - charakterystyka 233
Art. 37 (uchylony) 254
Art. 38. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa - charakterystyka 254
Art. 39. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - charakterystyka 261
Art. 39a. Uprawnienia osób niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 265
Art. 39b. Uprawnienia osoby powyżej 18 roku życia niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy 265
Art. 39c. Uprawnienia przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą 266
Art. 40. Szkolenia finansowane z Funduszu Pracy 266
Art. 41. Dodatek szkoleniowy Koszty szkolenia 279
Art. 42. Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia 284
Art. 42a. Finansowanie studiów podyplomowych 286
Art. 43. Finansowanie szkoleń poszukującego pracy 288
Rozdział 11 Instrumenty rynku pracy 291
Art. 44. Katalog instrumentów rynku pracy 291
Art. 45. Zwroty kosztów przejazdu, zakwaterowania 294
Art. 46. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - Fundusz Pracy 301
Art. 47. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 319
Art. 48. Dodatek aktywizacyjny 324
Art. 48a. Zwrot kosztów przejazdu 329
Art. 49. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 329
Art. 49a. Zastosowanie programów specjalnych 337
Art. 50. Propozycja zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 338
Art. 51. Zwrot części kosztów dla pracodawcy 342
Art. 52 (uchylony) 351
Art. 53. Skierowanie do odbycia stażu 351
Art. 53a. Formy przygotowania zawodowego dorosłych 360
Art. 53b. Cel przygotowania zawodowego dorosłych 364
Art. 53c. Program praktycznej nauki zawodu dorosłych 364
Art. 53d. Program przyuczenia do pracy dorosłych 364
Art. 53e. Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego 366
Art. 53f. Warunki udzielenia dni wolnych od pracy 367
Art. 53g. Stypendium 368
Art. 53h. Skutki zawinionego przerwania programu przez uczestnika 369
Art. 53i. Refundacja wydatków pracodawcy 370
Art. 53j. Premia pracodawcy ze środków Funduszu Pracy 370
Art. 53k. Refundacja jako pomoc de minimis 372
Art. 53l. Finansowanie kosztów przygotowania zawodowego 372
Art. 53m. Szczegółowe przepisy 373
Art. 54. Opłacane świadczenia 373
Art. 55. Stypendium 374
Art. 56. Zwrot części kosztów dla pracodawcy 376
Art. 57. Roboty publiczne - zwrot części kosztów 377
Art. 58. Świadczenia przedemerytalne 384
Art. 59. Wykonywanie pracy w ramach prac interwencyjnych 385
Art. 59a. Prace interwencyjne 386
Art. 59b. Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy 386
Art. 60. Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych 388
Art. 61. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 388
Art. 61a. Skierowanie do odbywania stażu 395
Art. 61b. Umowa na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku 396
Rozdział 11a (uchylony)
Art. 61b-61d (uchylone) 400
Rozdział 12 Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 402
Art. 62. Zakres świadczeń. Warunki przyznania 402
Rozdział 13 (uchylony)
Art. 63-66 (uchylone) 409
Rozdział 13a Programy specjalne 410
Art. 66a. Programy specjalne 410
Art. 66a1. Program specjalny, pomoc de minimis 411
Art. 66b. Szczegółowe zasady organizacji i realizacji programów specjalnych 411
Rozdział 14 Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich 424
Art. 67. Zakładowy fundusz szkoleniowy 424
Art. 68. Dochody funduszu szkoleniowego 428
Art. 69. Refundacja szkolenia. Urlop szkoleniowy 430
Art. 70. Pomoc dla zwalnianych grupowo pracowników 434
Rozdział 15 Świadczenia dla bezrobotnych 443
Art. 71. Warunki nabycia prawa do zasiłku 444
Art. 72. Wysokość zasiłku 461
Art. 73. Okres pobierania zasiłku 467
Art. 73a. Wykonywanie prac społecznie użytecznych 473
Art. 74. Obowiązek powiadomienia o zatrudnieniu 474
Art. 75. Wyłączenie prawa do zasiłku 475
Art. 76. Nienależne świadczenie pieniężne. Roszczenia 484
Art. 77. Dziedziczenie świadczeń 491
Art. 77a. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 492
Art. 78. Zaliczenie świadczeń na poczet przyznanego przez organ rentowy świadczenia 492
Art. 79. Okres pobierania zasiłku a okres pracy 494
Art. 80. Udokumentowana niezdolność do pracy 497
Art. 81. Zaokrąglanie kwot zasiłków 498
Art. 82. Przeciętna stopa bezrobocia 498
Art. 83. Szczegółowy tryb przyznawania świadczeń 499
Rozdział 16 Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej 500
Art. 84. Praca za granicą 500
Art. 85. Kierowanie do pracy za granicą. Agencja pośrednictwa pracy 500
Art. 86. Okresy zatrudnienia obywateli polskich 503
Art. 87. Warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca 503
Art. 88. Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę. Warunki 523
Art. 88a. Strona w postępowaniu o wydanie zezwolenia lub o przedłużenie zezwolenia na pracę 525
Art. 88b. Warunki wydania zezwolenia na pracę 528
Art. 88c. Szczegółowe warunki wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca przez wojewodę] 529
Art. 88d. Uzyskanie zgody właściwego organu 536
Art. 88e. Okres, na jaki wydawane jest zezwolenie na pracę 537
Art. 88f. Elementy zezwolenia na pracę 538
Art. 88g. Przesłanki wygaśnięcia obowiązku świadczenia pracy 539
Art. 88h. Obowiązki pracodawcy cudzoziemca 540
Art. 88i. Warunki ważności zezwolenia na pracę 543
Art. 88j. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia 545
Art. 88k. Przesłanki uchylenia wydanego zezwolenia 546
Art. 89. Okresy zatrudnienia obywateli polskich w byłej NRD i byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej 547
Art. 90. Szczegółowe rozporządzenia wykonawcze] 548
Art. 90a. Wydanie zezwolenia na pracę - jednorazowa opłata 552
Rozdział 17 Pracownicy publicznych służb zatrudnienia 554
Art. 91. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia 554
Art. 92. Zadania w zakresie pośrednictwa pracy] 558
Art. 93. Licencja zawodowa pośrednika pracy 561
Art. 94. Zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej 563
Art. 95. Licencja zawodowa doradcy zawodowego 566
Art. 96. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego 566
Art. 97. Specjalista do spraw programów 572
Art. 98. Lider klubu pracy 57
Art. 99 (uchylony) . 577
Art. 99a. Doradca EURES. Asystent EURES 578
Art. 99b. Obowiązki doskonalenia kwalifikacji zawodowych 581
Art. 99c. Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 581
Art. 100. Dodatek do wynagrodzenia] 581
Art. 101. Ochotnicze Hufce Pracy 583
Art. 102 (uchylony) 584
Art. 102a (uchylony) 584
Rozdział 18 Fundusz Pracy 586
Art. 103. Charakter funduszu. Dysponent 586
Art. 104. Składki na Fundusz Pracy 586
Art. 104a. Szczególne zasady opłacania składek na Fundusz Pracy 588
Art. 104b. Składki na Fundusz Pracy 588
Art. 105. Podmioty wyłączone od opłacania składek 589
Art. 106. Przychody Funduszu Pracy 589
Art. 106a. Finansowanie działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES 590
Art. 106b. Wykorzystanie środków Funduszu Pracy 591
Art. 107. Pobór składek, terminy, odsetki 591
Art. 108. Przeznaczenie środków Funduszu Pracy 592
Art. 109. Zasady rozdziału funduszy 598
Art. 109a. Maksymalne koszty szkoleń 602
Art. 109b. Przekazanie środków na finansowanie zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych 602
Art. 109c. Przekazanie środków dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 603
Art. 109d. Środki Funduszu Pracy na pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych 603
Art. 110. Stosowanie przepisów o finansach publicznych 603
Rozdział 19 Nadzór i kontrola 611
Art. 111. Zakres nadzoru sprawowanego przez wojewodę 611
Art. 112. Zespół inspektorów 613
Art. 113. Pouczenia, uwagi i wnioski 613
Art. 114. Wyznaczenie wykonawcy zastępczego 615
Art. 114a. Informacja o realizacji nadzoru 616
Art. 115. Przepisy karne. Kary 616
Art. 116-118 (uchylone) 617
Art. 118a. Kontrola przeprowadzana przez Dysponenta Funduszu Pracy 626
Rozdział 20 Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy 627
Art. 119. Zaniechanie obowiązku powiadomienia 627
Art. 120. Cudzoziemiec - brak zezwolenia 631
Art. 121. Agencja zatrudnienia - naruszenie obowiązków 633
Art. 121a. Pobieranie dodatkowej opłaty, odpowiedzialność 634
Art. 121b. Niezawarcie umowy, odpowiedzialność 634
Art. 122. Składki na Fundusz Pracy - naruszenie obowiązków 635
Art. 123. Dyskryminacja przy zatrudnieniu 635
Art. 124 (uchylony) 636
Art. 125. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 636
Rozdział 21 Zmiany w przepisach obowiązujących 637
Art. 126-138 (pominięte) . 637
Rozdział 22 Przepisy przejściowe 638
Art. 139. Zasady przejściowe 638
Art. 140. Roboty publiczne 639
Art. 141. Zasiłki przedemerytalne, pogrzebowe 639
Art. 142. Organy i osoby zatrudnione 639
Art. 143. Instytucje szkoleniowe 640
Art. 144. Ułatwienie zatrudniania absolwentom 641
Art. 145. Odesłanie w przepisach prawa 641
Art. 146. Właściwość przepisów do wszczętych spraw 641
Art. 147. Zawód: pracownik socjalny 641
Art. 148. Fundusz Pracy 641
Art. 149. Przepisy wykonawcze 641
Art. 150. Wydatki w 2004 r. 642
Art. 150a. Prawo do zasiłku przedemerytalnego 642
Art. 150b. Przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 643
Art. 150c. Świadczenia przedemerytalne a odsetki ustawowe 644
Art. 150d. Prawo do świadczeń przedemerytalnych 644
Art. 150e. Okresy zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowejza granicą u pracodawców zagranicznych 645
Rozdział 23 Przepisy końcowe 646
Art. 151. Utrata mocy ustaw 646
Art. 152. Wejście w życie ustawy 646
Bibliografia 647
Skorowidz 655

BESTSELLERY