Europejskie prawo wzorów przemysłowych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Europejskie prawo wzorów przemysłowych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-252-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
4,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
79,00
Cena w punktach Virtualo:
7900 pkt.

Pełny opis

Prof. zw. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; wieloletni wykładowca prawa własności intelektualnej na uczelniach krajowych i zagranicznych oraz konferencjach i szkoleniach dla praktyków; autorka licznych prac z dziedziny prawa handlowego i prawa własności intelektualnej, a także opinii prawnych i analiz (w tym także dla Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej w Genewie); autorka pierwszej polskiej monogra? i o wzorach zdobniczych oraz wielu publikacji dotyczących ochrony wzorów przemysłowych; członek międzynarodowych towarzystw naukowych działających na rzecz nauczania i ochrony własności intelektualnej.
Prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; sędzia Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego; były radca prawny i arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie; stypendystka uniwersytetów w Cambridge i w Oksfordzie; autorka wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, publicznego prawa gospodarczego, prawa mediów i prawa cywilnego.
?Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem systemu ochrony wzorów przemysłowych w prawie Unii Europejskiej. Autorki dokonały analizy wielu istotnych zagadnień, w szczególności:
pojęcia wspólnotowego wzoru przemysłowego i jego zdolności rejestrowej,
ochrony niezarejestrowanego wzoru,
procedury rejestracji wzoru,
naruszenia prawa z rejestracji oraz unieważnienia wzoru wspólnotowego.
?Wydanie drugie zostało uzupełnione i wzbogacone analizą orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Unii Europejskiej z zakresu omawianej problematyki.
?Aneks zawierający wzory dokumentów, wykaz orzecznictwa, wyciągi z aktów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego dotyczące wzorów przemysłowych ułatwi czytelnikowi poruszanie się po tej złożonej problematyce. W obecnym wydaniu aneks został poszerzony o komentarze odnoszące się do wielu zagadnień
objętych orzeczeniami TSUE i Sądu UE.
?Książka przeznaczona jest dla studentów różnych kierunków, a zwłaszcza prawa, administracji, ekonomii, zarządzania i europeistyki oraz dla studentów akademii sztuk pięknych i innych uczelni plastycznych. Ponadto może zainteresować praktyków, tj. radców prawnych i adwokatów, rzeczników patentowych, twórców wzorów, przedsiębiorców, a także inne osoby zajmujące się prawem własności przemysłowej.

Spis treści

Od autorek 13
Rozdział 1 Ogólna charakterystyka systemu ochrony wzorów przemysłowych we Wspólnocie Europejskiej 15 1. Geneza i podstawowe założenia systemu ochrony 15 2. Funkcjonowanie przepisów krajowych w systemie ochrony wzorów wspólnotowych 17 3. Relacje systemu ochrony wzorów wspólnotowych z innymi działami prawa własności intelektualnej 20 3.1. Wspólnotowe wzory przemysłowe a rozwiązania techniczne objęte ochroną prawną 20 3.2. Zasada kumulacji ochrony wzorów przemysłowych z ochroną prawnoautorską 23 3.3. Rola przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 26 4. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 28
Rozdział 2 Pojęcie wspólnotowego wzoru przemysłowego 31 1. Wzór przemysłowy jako zewnętrzna postać przedmiotu 31 2. Wzór części przedmiotu 34 2.1. Części składowe produktu jako przedmiot ochrony 34 2.2. Problem ochrony tzw. części zamiennych 35 3. Wyłączenia spod ochrony 38 3.1. Funkcja techniczna przedmiotu a jego zewnętrzna postać 38 3.2. Inne przesłanki wyłączenia wzorów spod ochrony 40 3.2.1. Wzory wzajemnych połączeń 40 3.2.2. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami 41
Rozdział 3 Zdolność rejestrowa wspólnotowego wzoru przemysłowego 42 1. Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru 42 1.1. Nowość wzoru 42 1.2. Indywidualny charakter wzoru 43 2. Ocena indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego i osoby zorientowanego użytkownika w świetle wybranych decyzji OHIM 49
Rozdział 4 Ochrona niezarejestrowanego wzoru w prawie europejskim 55 1. Przesłanki ochrony wzoru niezarejestrowanego 55 2. Zakres ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego 58
Rozdział 5 Rejestracja jako warunek ochrony przewidzianej dla wzorów wspólnotowych zarejestrowanych 61 1. Uwagi ogólne dotyczące procedury zgłoszeniowej (zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie wzoru) 61 2. Wymogi dotyczące zgłoszenia wzoru wspólnotowego do rejestracji 62 3. Elementy obligatoryjne zgłoszenia 64 3.1. Wniosek o rejestrację 64 3.2. Informacje identyfikujące zgłaszającego wzór do rejestracji 64 3.3. Opis i reprodukcja wzoru 65 4. Elementy fakultatywne zgłoszenia 67 4.1. Opis wyjaśniający przedstawienie wzoru lub próbkę 67 4.2. Wyznaczenie pełnomocnika przez zgłaszającego 67 4.3. Klasyfikacja produktów, w których wzór ma być zawarty lub stosowany 69 5. Tryb zgłaszania wniosków o rejestrację wzorów wspólnotowych 69 6. Opłaty za rejestrację i publikację 71 7. Rozpatrywanie zgłoszonego wzoru przez OHIM 73 7.1. Badanie wniosku pod względem formalnym. Badanie treści wniosku 75 7.2. Podstawy odmowy rejestracji 77 8. Ogłoszenie o wpisaniu wniosku do rejestru wzorów wspólnotowych. Skutki ogłoszenia o wpisie do rejestru 78 8.1. Publikacja rejestracji wzoru wspólnotowego 81 8.2. Odroczenie publikacji wniosku o rejestrację 82 9. Przedłużenie czasu ochrony prawa z rejestracji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego 83 9.1. Wniosek o przedłużenie rejestracji 84 9.2. Opłaty związane z przedłużeniem rejestracji wzoru wspólnotowego 84 10. Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu rejestracyjnym 85 10.1. Skutki przywrócenia terminu 86 11. Odwołania od decyzji OHIM 86 11.1. Przedmiot odwołania i jego forma 87 11.2. Rozpatrywanie odwołania przez OHIM 87 11.3. Odwołanie od decyzji OHIM do Trybunału Sprawiedliwości 88
Rozdział 6 Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego 89 1. Prawo do uzyskania ochrony wzoru 89 2. Treść prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego 91 3. Zakres prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego 94 3.1. Czas trwania ochrony zarejestrowanego wzoru wspólnotowego 94 3.2. Wyczerpanie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego 94 4. Ograniczenie skuteczności prawa z rejestracji wobec "używacza uprzedniego" 95 5. Dozwolony użytek wspólnotowych wzorów przemysłowych 96
Rozdział 7 Naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego 98 1. Kryteria oceny naruszenia prawa z rejestracji 98 2. Podmiot uprawniony do ochrony zarejestrowanego wzoru 101 3. Jurysdykcja w sprawach wzorów wspólnotowych 102 3.1. Jurysdykcja sądowa 102 3.2. Udział Urzędu w sprawach z powództwa wzajemnego 104 4. Środki ochrony prawnej wzorów wspólnotowych 105 5. Postępowanie zabezpieczające w sprawach wzorów wspólnotowych 107
Rozdział 8 Unieważnienie wzoru wspólnotowego 111 1. Uwagi ogólne 111 2. Podstawy unieważnienia wzoru wspólnotowego - zagadnienia ogólne 113 3. Wytwór niebędący wzorem w rozumieniu art. 3 lit. a rozporządzenia nr 6/2002 118 4. Unieważnienie wzoru wspólnotowego wskutek niespełnienia wymogów art. 4-9 rozporządzenia nr 6/2002 122 5. Utrata nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia 125 5.1. Sposoby publicznego ujawnienia wzoru wspólnotowego na gruncie art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 126 5.2. Inne sposoby ujawnienia wzoru wspólnotowego 131 5.3. Dowody ujawnienia wzoru wspólnotowego 135 5.4. Publiczne udostępnienie wzoru środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży 137 5.5. Zakres terytorialny publicznego ujawnienia wzoru wspólnotowego 140 6. Inne przesłanki unieważnienia wzoru wspólnotowego 142 6.1. Unieważnienie wzoru z uwagi na cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z funkcji technicznej (art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002) 142 6.2. Unieważnienie wzoru wskutek jego sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami 145 6.3. Unieważnienie wzoru wspólnotowego wskutek niedozwolonego użycia utworu chronionego przez prawo autorskie państwa członkowskiego (art. 25 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 6/2002) 146 6.4. Unieważnienie wskutek niewłaściwego używania jednego z przedmiotów wymienionych w art. 6 bis konwencji paryskiej 148
Rozdział 9 Procedura unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego 150 1. Uwagi ogólne 150 2. Tryby unieważnienia wzoru wspólnotowego 152 3. Wniosek o unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego 153 3.1. Treść wniosku o unieważnienie 154 3.2. Język postępowania o unieważnienie 156 3.3. Badanie wniosku o unieważnienie przez OHIM 156 3.4. Decyzje OHIM 158 4. Tryb odwoławczy 158 4.1. Treść, forma i termin złożenia odwołania 159 4.2. Badanie odwołania 159 5. Postępowanie dowodowe przed Urzędem 161 6. Koszty postępowania w sprawie unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego przed Wydziałem Unieważnień i Izbą Odwoławczą 163 7. Zaskarżenie decyzji Izby Odwoławczej do Trybunału Sprawiedliwości 164 8. Unieważnienie wzoru wspólnotowego z powództwa wzajemnego 165 9. Organy kompetentne do orzekania w sprawach o unieważnienie niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych i tryb orzekania w tych sprawach 166 10. Skutki decyzji o unieważnieniu zarejestrowanego wzoru wspólnotowego 168
Rozdział 10 Wspólnotowe wzory przemysłowe jako przedmiot rejestracji międzynarodowej 169 1. Podstawowe zasady funkcjonowania porozumienia haskiego 169 2. Zgłoszenie wzoru przemysłowego 170 3. Odmowa uznania skutków rejestracji międzynarodowej 171 4. Unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej 172
Aneks 175 I. Najważniejsze akty normatywne 177 II. Orzecznictwo Sądu Unii Europejskiej (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 267 III. Wykaz decyzji Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) 280 IV. Wykaz decyzji Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) 300 V. Wzory formularzy 306
Bibliografia 313

BESTSELLERY