Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Excel w obliczeniach naukowych i technicznych - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Data wydania:
1 lutego 2012
Pobierz fragment
39,00
Cena w punktach Virtualo:
3900 pkt.

Excel w obliczeniach naukowych i technicznych - ebook

Sprawdź jak Excel może pomóc Ci w skomplikowanych obliczeniach!

 • Jak wykorzystać możliwości arkusza do rozwiązywania zaawansowanych zadań matematycznych?
 • Jak skorzystać z możliwości języka VBA?
 • Jak stworzyć prostą bazę danych w Microsoft Excel?

Arkusz kalkulacyjny Excel, to jedno z najbardziej cenionych narzędzi pakietu Microsoft Office. Liczba jego zastosowań jest wprost proporcjonalna do pomysłowości użytkowników z nim pracujących. Jednak jego prawdziwą siłę można poznać wszędzie tam, gdzie konieczne jest żmudne przeliczanie wielu kolumn liczb lub wykonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych. Excel nigdy się nie nudzi, a do tego jest nieomylny. Czas okiełznać te ogromne możliwości! Właśnie dzięki tej książce szybko zapoznasz się z możliwościami narzędzia Microsoft Excel w zakresie wykonywania obliczeń naukowych i technicznych. Sprawdzisz jak wydajnie rozwiązać problemy o dowolnym stopniu złożoności. Nauczysz się obliczać całki niewłaściwe, całki oznaczone, równania liniowe, nieliniowe i różniczkowe. Brzmi groźnie? Ale nie w Excelu. Przejrzyste przykłady oraz opisy "krok po kroku" sprawią, że rozwiązywanie tych i wiele innych problemów nie będzie stanowiło dla Ciebie najmniejszego problemu. Książka ta świetnie sprawdzi się w rękach studentów, uczniów oraz pracowników naukowych.

 • Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel
 • Operowanie na tablicach
 • Prezentacja danych w formie graficznej
 • Różniczkowanie numeryczne
 • Obliczanie całek niewłaściwych i oznaczonych
 • Rozwiązywanie układów równań
 • Interpolacja danych
 • Rozwiązywanie równań różniczkowych
 • Działania na liczbach zespolonych
 • Przygotowanie prostej bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Możliwości języka VBA

Wykorzystaj możliwości arkusza Excel w skomplikowanych działaniach matematycznych!

Spis treści

Rozdział 1. Wstęp (7)

 • Dla kogo przeznaczona jest ta książka? (7)
 • Co jest, a czego nie ma w tej książce? (9)
 • Konwencje przyjęte w tekście (10)

Rozdział 2. Podstawowe operacje w arkuszu (13)

 • Typy danych występujących w arkuszu i ich identyfikacja (13)
 • Konstrukcja formuł (wyrażeń) w Excelu (15)
 • Edycja, kopiowanie i przesuwanie zawartości komórek (22)

Rozdział 3. Operacje i funkcje tablicowe (27)

 • Podstawowe pojęcia dotyczące tablic i macierzy (27)
 • Wprowadzanie i edycja formuł tablicowych (28)
 • Operacje tablicowe zaimplementowane w Excelu (29)
 • Odwołania do elementów lub fragmentów tablic (32)
 • Dynamiczne generowanie tablic o zadanym rozmiarze (36)
 • Używanie tablic generowanych dynamicznie (37)

Rozdział 4. Tablicowanie funkcji jednej i dwu zmiennych (39)

 • Funkcje jednej zmiennej (39)
 • Funkcja jednej zmiennej określona w sposób niejawny (uwikłany) (41)
 • Funkcje dwu zmiennych (42)

Rozdział 5. Graficzna prezentacja danych (45)

 • Rodzaje wykresów dostępnych w Excelu (45)
 • Przygotowanie danych do wykresu punktowego (46)
 • Wykonanie wykresu punktowego (47)
 • Dodawanie linii trendu (regresji) do wykresu (48)
 • Wykresy powierzchniowe (50)
 • Wykresy dynamiczne (50)

Rozdział 6. Różniczkowanie numeryczne (53)

 • Pojęcie pochodnej (53)
 • Numeryczne obliczanie pochodnej funkcji danej wzorem (55)
 • Numeryczne różniczkowanie danych pomiarowych (56)
  • Bezpośrednie oszacowanie wartości pochodnych na podstawie danych pomiarowych (57)
  • Obliczenie pochodnej za pośrednictwem funkcji aproksymującej (58)

Rozdział 7. Obliczanie całek oznaczonych z wykorzystaniem ich interpretacji geometrycznej (63)

 • Pojęcie całki oznaczonej (63)
 • Sposoby obliczania całek metodą kwadratur (63)
 • Obliczenia całek w Excelu (65)
 • Wykorzystanie operacji tablicowych do skrócenia zapisu obliczeń (68)

Rozdział 8. Obliczanie całek niewłaściwych (73)

 • Pojęcie całki niewłaściwej (73)
 • Przykład obliczenia całki metodą ekstrapolacji (74)

Rozdział 9. Obliczanie górnej granicy całkowania (77)

 • Funkcja podcałkowa opisana wzorem (77)
 • Funkcja podcałkowa w postaci zbioru punktów pomiarowych (78)

Rozdział 10. Obliczanie całek oznaczonych z wykorzystaniem szeregów potęgowych (83)

 • Podstawowe pojęcia dotyczące ciągów i szeregów (83)
 • Obliczenia sum szeregów w Excelu (85)

Rozdział 11. Układy równań liniowych (91)

 • Zapis układu równań i jego rozwiązania w formie macierzowej (91)
 • Przebieg rozwiązania w Excelu (92)
 • Wykorzystanie Solvera do rozwiązywania układu równań liniowych (93)

Rozdział 12. Rozwiązywanie równań nieliniowych (95)

 • Równanie kwadratowe (95)
 • Graficzne oszacowanie pierwiastków (99)
 • Metoda iteracji prostej (101)
 • Metoda siecznych ("regula falsi") (103)
 • Przyspieszenie zbieżności metody siecznych (104)
 • Metoda stycznych (Newtona) (106)
 • Zmodyfikowana metoda stycznych (106)
 • Inny wariant metody siecznych (107)
 • Zamierzone użycie odwołań cyklicznych przy rozwiązywaniu równań (108)
 • Wykorzystanie narzędzi Szukaj wyniku i Solver (110)

Rozdział 13. Układy równań nieliniowych (113)

 • Układy złożone z dwóch równań (113)
 • Układy złożone z trzech i więcej równań (119)

Rozdział 14. Wyszukiwanie danych w tablicach i interpolacja (123)

 • Przeszukiwanie tablic funkcji jednej zmiennej (123)
 • Interpolacja liniowa (127)
 • Trend liniowy (128)
 • Interpolacja kubiczna (wielomianem 3. stopnia) (129)
 • Interpolacja liniowa w przypadku funkcji dwu zmiennych (130)
 • Interpolacja kubiczna w przypadku funkcji dwu zmiennych (134)

Rozdział 15. Regresja liniowa (137)

 • Zakres zastosowania regresji liniowej (137)
 • Ocena statystyczna jakości dopasowania równania regresji (139)
 • Regresja liniowa w Excelu (141)
 • Regresja liniowa w przypadku funkcji dwu zmiennych (147)

Rozdział 16. Regresja nieliniowa (153)

 • Zakres zastosowania regresji nieliniowej (153)
 • Ocena statystyczna jakości dopasowania równania regresji (155)
 • Regresja nieliniowa w Excelu z wykorzystaniem Solvera (156)

Rozdział 17. Równania różniczkowe zwyczajne (161)

 • Pojęcie równania różniczkowego (161)
 • Rozwiązywanie zagadnienia początkowego metodą Eulera (162)
 • Modyfikacje metody Eulera (165)
 • Metoda Rungego-Kutty (170)
 • Porównanie dokładności metod całkowania równań różniczkowych (172)
 • Zagadnienie brzegowe równania różniczkowego zwyczajnego (172)
 • Metoda strzałów (173)
 • Metoda różnic skończonych (176)

Rozdział 18. Równania różniczkowe cząstkowe (179)

 • Przykłady równań różniczkowych cząstkowych (179)
 • Równania eliptyczne (180)
 • Równania paraboliczne (186)

Rozdział 19. Konwersja liczb i jednostek (195)

 • Konwersja liczb w różnych systemach pozycyjnych (195)
 • Konwersja jednostek miar (196)
  • Konwersja jednostek złożonych (199)

Rozdział 20. Liczby i funkcje zespolone (201)

 • Podstawowe wzory i definicje (201)
 • Interpretacja geometryczna liczby zespolonej i jej postać trygonometryczna (202)
 • Wzór Eulera i wykładnicza postać liczby zespolonej (203)
 • Równość liczb zespolonych (204)
 • Działania arytmetyczne na liczbach zespolonych (204)
 • Potęgowanie i pierwiastkowanie (205)
 • Funkcje elementarne z argumentem zespolonym (206)
 • Format wyświetlania liczb zespolonych (207)
 • Zastosowanie liczb zespolonych w elektrotechnice (208)

Rozdział 21. Proste bazy danych (211)

 • Sortowanie i filtrowanie (212)
 • Zakres kryteriów (216)
 • Użycie filtra zaawansowanego (219)
 • Użycie funkcji do odzyskiwania danych z tabeli lub listy (220)
 • Użycie funkcji z grupy bazy danych (224)

Rozdział 22. Elementy języka VBA (Visual Basic for Applications) (227)

 • Podstawowe informacje o języku programowania VBA (227)
 • Struktura podprogramów w VBA (230)
 • Makropolecenie utworzone w wyniku rejestracji (230)
 • Skoroszyt makr osobistych i folder AddIns (231)
 • Uruchamianie makropoleceń (232)
 • Wprowadzanie kodu VBA w edytorze (232)
 • Prosta funkcja w VBA (233)
 • Zmienne i wyrażenia (234)
 • Obiekty, właściwości i metody (240)
 • Wymiana informacji między arkuszem a kodem VBA (242)
 • Użycie tablic w Visual Basicu (245)
 • Więcej o funkcjach definiowanych przez użytkownika (247)
 • Sterowanie wykonaniem kodu (250)
  • Instrukcje warunkowe i instrukcja wyboru (250)
  • Instrukcje pętli (253)
 • Stosowanie komentarzy (255)
 • Uruchamianie i testowanie makroinstrukcji i funkcji (255)
 • Przykłady funkcji i makroinstrukcji w VBA (256)
  • Obliczanie wartości wielomianu (256)
  • Obliczanie pierwiastków równania kwadratowego (257)
  • Całkowanie numeryczne (258)
  • Rozwiązywanie równań nieliniowych z wykorzystaniem metody GoalSeek (261)
  • Przekształcenie tablicy dwuwymiarowej w jednowymiarową (262)
  • Rozwiązanie równania różniczkowego metodą Rungego-Kutty (265)

Rozdział 23. Wybrane funkcje wbudowane w Excelu (267)

Literatura cytowana i uzupełniająca (287)

Skorowidz (289)

Kategoria: Systemy operacyjne
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-246-4561-9
Rozmiar pliku: 3,9 MB

BESTSELLERY

Kategorie: