Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-198-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
2,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,90
Cena w punktach Virtualo:
1990 pkt.

Pełny opis

Ostatni kryzys ekonomiczny unaocznił problemy finansów publicznych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy czy świata. Z pełnym prze­konaniem należy stwierdzić, że zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania Autorów recenzowanej monografii są niezwykle aktualne i ważne. Dyskusja, w której poruszone są istotne światopoglądowe i ideowe kwestie w zderzeniu z oczekiwaniami oraz możliwościami finansów publicznych jest bez wątpienia konieczna. Nie da się dziś uciec od rozważań odnoszących się do problemu narastającego zadłużenia publicznego, spadających war­tości dochodów, czy wzrastających wydatków publicznych. W tym świetle, można odczytać treści zawarte w niniejszej publikacji - prowokujące do przemyśleń i odwołujące się do kluczowych pytań. (?) Wartość tej pozycji jest dodatkowo wzmocniona przez fakt, że Autorami są wybitni i cenieni eko­nomiści, specjalizujący się w problematyce finansów publicznych. Zapoznałem się z treścią wszystkich zamieszczonych tu opracowań z dużym zainte­resowaniem i sądzę, że niniejsza książka znajdzie szerokie grono Czytelników.
Dr Grzegorz Gołębiowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wicedyrektor w Biurze Analiz Sejmowych

Spis treści

Wprowadzenie - Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak

Rozdział 1
Determinanty polityki fiskalnej wobec globalnego kryzysu ekonomicznego - Elżbieta Chojna-Duch
Bibliografia

Rozdział 2
Dostępność finansowania dla samorządów w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2008-2010 - Krzysztof Kluza
2.1. Dostępność finansowania dla samorządów w okresie spowolnienia
2.1.1. Zmiany w dostępności kredytu bankowego
2.1.2. Koszt finansowania zewnętrznego JST
2.1.3. Rodzaje instrumentów finansowych
2.2. Granice zadłużenia samorządów
Bibliografia

Rozdział 3
Wpływ spowolnienia gospodarczego na budżety jednostek samorządu terytorialnego. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego - Magdalena Kogut-Jaworska, Adam Szewczuk, Magdalena Zioło
3.1. Formalno-prawne aspekty gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych na poziomie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich podatność na zmiany cyklu koniunkturalnego
3.2. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w warunkach dekoniunktury
3.3. Spowolnienie gospodarcze a wyniki budżetowe i poziom zobowiązań JST województwa zachodniopomorskiego na tle tendencji ogólnopolskich
Bibliografia

Rozdział 4
Nowe rozwiązania w finansach publicznych w Unii Europejskiej i w Polsce w obliczu kryzysu zadłużenia - Kamilla Marchewka-Bartkowiak
4.1. Problem realizacji reguł zadłużenia publicznego
4.2. Nowe rozwiązania prawne przeciwdziałające wzrostowi zadłużenia publicznego na poziomie ponadnarodowym
4.3. Nowe rozwiązania w finansach publicznych w Polsce mające wpływ na obniżenie państwowego długu publicznego
Bibliografia

Rozdział 5
Konsolidacja finansów publicznych - szanse i zagrożenia - Tomasz Mirończuk

Rozdział 6
Wrażliwość dochodów budżetowych na zmiany luki produkcyjnej - Anna Moździerz
6.1. Polska gospodarka w warunkach światowego kryzysu
6.2. Wpływ cyklu koniunkturalnego na dochody publiczne
6.3. Systemowe zagrożenia dla wykonania dochodów państwa
Bibliografia

Rozdział 7
Wpływ kryzysu finansowego na wydatki publiczne - Stanisław Owsiak
7.1. Paradoksy w relacjach między wydatkami publicznymi a kryzysami
7.2. Wydatki publiczne na tle zjawisk kryzysowych w wybranych krajach
7.3. Błędy prognoz makroekonomicznych a kształtowanie wydatków publicznych
7.4. Wydatki publiczne jako poduszka bezpieczeństwa dla gospodarki i społeczeństwa (podsumowanie)
Bibliografia

Rozdział 8
Dług podsektora samorządowego a samodzielność finansowa jednostki samorządu terytorialnego - Leszek Patrzałek

Rozdział 9
Iluzje reformy finansów publicznych w warunkach kryzysu - Krystyna Piotrowska-Marczak
9.1. Bodźce systemowe aktywizujące proces reform finansów publicznych
9.2. Kryzys jako bodziec stymulujący reformy finansów publicznych

Rozdział 10
Czy Polsce grozi kryzys zadłużeniowy sektora samorządowego? - Marzanna Poniatowicz
10.1. Kryzys zadłużenia publicznego - konotacje teoretyczne
10.2. Kryzys finansów jednostek samorządu terytorialnego
10.3. Deficyt i dług sektora samorządowego
10.4. Mechanizmy przeciwdziałające kryzysowi zadłużeniowemu w sektorze samorządowym
Bibliografia

Rozdział 11
Nowoczesne instrumenty w zarządzaniu finansami publicznymi w Polsce - Marta Postuła
11.1. Reguła wydatkowa
11.2. Planowanie wieloletnie i budżet zadaniowy

Rozdział 12
Dochody jednostek samorządu terytorialnego - Elżbieta Suchocka-Roguska

Rozdział 13
Problem odpowiedzialności za finanse publiczne - Jolanta Szołno-Koguc
13.1. Pojęcie i charakter odpowiedzialności
13.2. Dylemat winy i kary
13.3. Skuteczność dochodzenia odpowiedzialności
Bibliografia

Rozdział 14
Finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego w świetle kryzysu ekonomicznego - Tadeusz Szumlicz
14.1. Opinie z lat 1998-2005
14.2. O argumentach w aktualnym sporze o sens zmiany
14.3. Konkluzja - proponowany kierunek zmiany
Bibliografia

Rozdział 15
Długookresowe tendencje w polskich finansach publicznych - Andrzej Wernik
Bibliografia

BESTSELLERY