Finanse w dobie kryzysu. Tom 18 - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Finanse w dobie kryzysu. Tom 18 - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-214-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
6,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,90
Cena w punktach Virtualo:
1990 pkt.

Pełny opis

Globalny kryzys zainicjowany na amerykańskim rynku subprime nie należy niestety do przeszłości a reperkusje z niego wynikające nadal trwają i na różne nowe sposoby objawiają się, kształtując otaczającą rzeczywistość. Światowa gospodarka pozostaje odległa od stanu boomu inwestycyjnego, zaś sam kryzys naświetlił skalę powiązań między gospodarkami i problemy z tymi powiązaniami związane. Zweryfikowany został podział sił na świecie i jednocześnie ukazana została znaczącą role Chin w kształtowaniu globalnego ładu gospodarczego. Ponadto ujawniona została słabość europejskiej unii walutowej i finansów publicznych krajów członkowskich.

Przedstawiony w tym tomie zbiór opracowań naukowych dotyczy zarówno kwestii posiadających bezpośredni związek z kryzysem, jak i dylematów bieżącego funkcjonowania świata finansów. W oparciu o kryterium merytoryczne wyodrębniono w zbiorze pięć części, na które składa się trzynaście opracowań, stanowiących oddzielne rozdziały. Są wśród nich opracowania zawierające rezultaty badań skutków kryzysu finansowego, bieżącego funkcjonowania różnych obszarów finansów oraz dotyczące metod modelowania we współczesnych finansach. Ta stosunkowo duża różnorodność treści sprawia, że adresatami książki są nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni i studenci, lecz również praktycy interesujący się finansami.

Spis treści

Wprowadzenie

Część I
Skutki kryzysu finansowego

1. Globalny kryzys finansowy - implikacje dla międzynarodowego systemu walutowego - Tadeusz Miruszewski
1.1. Globalne nierównowagi we współczesnej gospodarce
1.2. Paradoksy międzynarodowych finansów a globalne nierównowagi
1.3. Współczesne hipotezy globalnych nierównowag w teorii ekonomii
Streszczenie/Summary
Bibliografia

2. Have REITs Overcome the Crisis? - Marta Wiśniewska
2.1. REITs performance measures
2.2. US REITs
2.3. Non-US REITs
Summary/Streszczenie
References

3. Najważniejsze zmiany i tendencje na globalnym rynku w świetle kryzysu finansowego - Marcin Jałowiecki
3.1. Kluczowe czynniki dla konkurencji i wzrostu gospodarczego
3.2. Zmiany oczekiwań na globalnym rynku
3.3. Wydajność pracy w Chinach
3.4. Obniżenie potencjału wzrostu PKB w USA i głównych gospodarkach rozwiniętych
3.5. Konsolidacja sieci wymiany produkcji
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Część II
Funkcjonowanie rynku kapitałowego i pieniężno-kredytowego
4. Kontrowersje wokół wprowadzenia podatku od transakcji finansowych - Eugeniusz Gostomski
4.1. Przesłanki opodatkowania transakcji finansowych
4.2. Podatek od transakcji finansowych według koncepcji Komisji Europejskiej
4.3. Argumenty przeciwko opodatkowaniu transakcji finansowych
4.4. Alternatywne rozwiązania podatkowe
Streszczenie/Summary
Bibliografia

5. Nieformalny sektor pożyczek w Chinach - Ewa Cieślik
5.1. Historia rozwoju mikrofinansów w Chinach
5.2. Poziom rozwoju mikrofinansów w Chinach
5.3. Nieformalne instytucje finansowe w Chinach
5.4. Mikrofinanse a nieformalny sektor pożyczek
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Część III
Finanse organizacji gospodarczych

6. Wpływ wyceny zasobów w wartości godziwej na obraz przedsiębiorstwa „XYZ" w sprawozdaniu finansowym - Anna Podurgiel
6.1. Istota wartości godziwej
6.2. Podstawowe dane o firmie „XYZ”
6.2.1. Wycena w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w firmie „XYZ”
6.2.2. Wycena w wartości godziwej wartości niematerialnych w firmie „XYZ”
6.2.3. Wycena w wartości godziwej zapasów w firmie „XYZ”
Streszczenie/Summary
Bibliografia

7. Ubezpieczenia i dopłaty bezpośrednie jako instrumenty ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych - Piotr Sulewski
7.1. Teoria oczekiwanej użyteczności
7.2. Założenia badawcze
7.3. Podejście oparte na średniej i wariancji (expected value variance approach)
7.4. Scenariusze
7.5. Wyniki badań
Streszczenie/Summary
Bibliografia

8. Organizacja księgowości w jednostkach gospodarczych - obszary ryzyka - Grażyna Voss
8.1. Istota i zakres organizacji rachunkowości
8.2. Polityka rachunkowości
8.3. Dokumenty księgowe - obieg i archiwizacja
8.4. Obszary ryzyka wynikające z organizacji rachunkowości
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Część IV
Finanse strefy publicznej

9. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - charakterystyka najważniejszych zmian - Anna Drózd
9.1. Różnice wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów
9.1.1. Zmiany, których konieczność stosowania została wskazana w przepisach przejściowych
9.1.2. Zmiany wymagające od beneficjentów kontynuujących rozliczanie projektów dokonania zmian w budżetach
9.2. Różnice niewynikające bezpośrednio z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów
9.3. Synteza wprowadzonych zmian
9.4. Absorpcja środków przyznanych w ramach POKL
Streszczenie/Summary
Bibliografia

10. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju współczesnego budownictwa społecznego w Polsce - Anna Szelągowska
10.1. Potrzeby mieszkaniowe w świetle światowej teorii potrzeb. Wybrane kwestie
10.2. Potrzeby mieszkaniowe niezamożnych gospodarstw domowych w największych polskich miastach. Wyniki badań ankietowych
10.3. Regulacje prawne w zakresie społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce i ich wpływ na stopień zaspokojenia potrzeb mieszkanio­wych niezamożnych gospodarstw domowych
10.4. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

11. Council tax jako źródło dochodów własnych samorządów lokalnych w Anglii - Magdalena Łyszkiewicz
11.1. Ogólne zasady finansowania samorządów lokalnych w Anglii
11.2. Opodatkowanie nieruchomości mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii
11.3. Council tax - ujęcie statystyczne
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Część V
Metody modelowania w finansach

12. A Note on Modeling Asset Returns on Warsaw Stock Exchange Using Hidden Markov and Markov-switching Models - Stanisław Ga­lus
12.1. Methods
12.2. Results
Summary/Streszczenie
References

13. Model popytu na pieniądz w Irlandii w latach 1982-2009 - Anna Michałek i Małgorzata Szczepaniak
13.1. Czynniki wyznaczające popyt na pieniądz - zarys głównych koncepcji teoretycznych
13.2. Zarys polityki gospodarczej w Irlandii
13.3. Dane
13.4. Analiza empiryczna
Streszczenie/Summary
Bibliografia

BESTSELLERY