Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 5. Wpływ notowania spółek na giełdach zagranicznych na giełdę krajów - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Finansowanie firm na rynkach zagranicznych (wyd. II). Rozdział 5. Wpływ notowania spółek na giełdach zagranicznych na giełdę krajów - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-184-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2008
Rozmiar pliku:
2,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
3,99
Cena w punktach Virtualo:
399 pkt.

Pełny opis

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono zagadnienia związane z gromadzeniem kapitału na działalność firmy krajowej za pośrednictwem ryn­ków zagranicznych. Może być z powodzeniem polecana do nauki finansów na studiach wyższych uczelni ekonomicznych. Na wstępie przedstawiono w niej problematykę globalizacji współczesnych rynków finansowych w kontekście zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa. Na uwagę zasługują współczesne tendencje zmian w funkcjonowaniu giełd papierów wartościowych. Czytelnik szczegółowo jest zaznajamiany z różnorodnymi aspektami związanymi z emisją papierów wartościowych na zagranicznych rynkach kapitałowych i wprowadzaniem ich do obrotu giełdowego. Wskazywane są motywy, korzyści oraz negatywne aspekty związane z tym procesem. Omówione są w niej praktyczne aspekty wprowadzania spółek krajowych na za­graniczne giełdy papierów wartościowych - emisja akcji, kwitów depozytowych oraz obligacji na rynkach zagranicznych. Przedstawione są procedury, które towarzyszą emisji tych instrumentów finansowych. Przedstawiono w niej także cechy spółek notowanych na giełdach zagranicznych, motywy emisji ich walorów oraz kryteria wyboru danej giełdy.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
GLOBALIZACJA RYNKÓW FINANSOWYCH A ZAGRANICZNA EKSPANSJA FIRM
1.1. Istota i struktura rynku finansowego
1.2. Podłoże globalizacji rynków finansowych
1.3. Giełdy papierów wartościowych w procesie globalizacji
1.3.1. Ewolucja giełd papierów wartościowych
1.3.2. Czynniki warunkujące rozwój giełd papierów wartościowych
1.3.3. Tendencje zmian w funkcjonowaniu giełd papierów wartościowych

Rozdział 2
MOTYWY, KORZYśCI I NEGATYWNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z EMISJĄ WALORÓW FIRM NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH KAPITAŁOWYCH ORAZ ICH WPROWADZANEM DO OBROTU GIEŁDOWEGO
2.1. Pozyskanie nowych źródeł finansowania na międzynarodowych rynkach kapitałowych
2.2. Optymalizacja kosztu kapitału
2.3. Pozyskiwanie nowych inwestorów
2.3.1. Przyczyny poszukiwania inwestorów na giełdach zagranicznych
2.3.2. Zmniejszenie barier dla zagranicznych inwestorów w dostępie do akcji spółek
2.4. Poprawa płynności papierów wartościowych
2.5. Realizacja strategii rozwoju spółki poprzez nabycie lub połączenie się z firmą zagraniczną
2.6. Zdobycie lub powiększenie rynku zbytu za granicą
2.7. Zmiany w sposobie zarządzania firmą
2.8. Negatywne aspekty związane z wprowadzaniem spółek na giełdy zagraniczne
2.8.1. Koszty związane z wprowadzeniem spółek na rynki zagraniczne
2.8.2. Rygorystyczne wymogi formalnoprawne
2.8.3. Inne negatywne aspekty emisji zagranicznych
2.9. Podsumowanie

Rozdział 3
PRAKTYKA WPROWADZANIA SPÓŁEK NA GIEŁDY ZAGRANICZNE
3.1. Główne formy obecności spółek na zagranicznych giełdach papierów wartościowych
3.1.1. Emisja akcji na giełdach zagranicznych
3.1.2. Emisja kwitów depozytowych
3.1.3. Emisja obligacji na rynkach zagranicznych
3.1.4. Procedura emisji papierów wartościowych za granicą
3.2. Finansowanie spółek na rynkach zagranicznych
3.2.1. Cechy spółek notowanych na giełdach zagranicznych oraz motywy emisji walorów
3.2.2. Kryteria wyboru rynku zagranicznego
3.3. Struktura geograficzna obrotu walorami firm pochodzących z różnych krajów świata

Rozdział 4
OBECNŚĆ POLSKICH SPÓŁEK NA ZAGRANICZNYCH RYNKACH UDZIAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH
4.1. Programy emisji udziałowych papierów wartościowych polskich spółek za granicą
4.2. Przyczyny emisji walorów polskich spółek za granicą
4.3. Cechy polskich spółek notowanych na rynkach zagranicznych

Rozdział 5
WPŁYW NOTOWANIA SPÓŁEK NA GIEŁDACH ZAGRANICZNYCH NA GIEŁDĘ KRAJOWĄ
5.1. Teoretyczny aspekt zależności pomiędzy giełdą krajową a giełdami zagranicznymi
5.2. Wpływ emisji walorów polskich spółek na rynkach zagranicznych na GPW

BIBLIOGRAFIA

BESTSELLERY