Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej - ebook

Wydawnictwo:
Rok wydania:
2014
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Pobierz fragment
49,00

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej - ebook

Książka stanowi unikalne na polskim rynku wydawniczym opracowanie poruszające aktualne problemy finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Impulsem skłaniającym do podjęcia zawartych w niej problemów była nie tylko społeczna doniosłość spraw sektora ochrony zdrowia, ale także rzeczywiste potrzeby praktyków.

Wyróżniającą cechą prezentowanej publikacji jest interdyscyplinarne podejście oraz szerokie spektrum omawianych zagadnień. W książce poruszono m.in. problemy:
- konstytucyjnych podstaw systemu opieki zdrowotnej,
- zasad finansowania usług medycznych w Polsce,
- refundacji leków,
- dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych,
- relacji świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ),
- transgranicznej opieki zdrowotnej.

Książka jest adresowana do osób związanych zawodowo z zarządzaniem oraz doradztwem w sektorze ochrony zdrowia, w tym prawników i menedżerów kierujących podmiotami leczniczymi.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Słowo wstępne 13

1. Prawo do świadczeń zdrowotnych w prawie polskim - Malwina Gawrońska 15
1.1. Świadczenia zdrowotne a świadczenia opieki zdrowotnej 16
1.2. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej 18
1.3. Kolejność dostępu do świadczeń a stan nagły 19
1.4. Opinia innego lekarza/pielęgniarki oraz zwołanie konsylium lekarskiego 24
1.5. Należyta staranność przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 25
Summary 27

2. Zapewnienie przez władze publiczne w Polsce równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - Marek Woch 29
2.1. Zakres odpowiedzialności władz publicznych za zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 30
2.2. Zapewnienie czy zagwarantowanie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej? 33
2.3. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych 36
Summary 39

3. Równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście perspektywy wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych - Marta Mulawa 41
3.1. Kilka słów o u.ś.o.z. 42
3.2. Konstytucja RP jako baza dla wprowadzenia zmian w systemie opieki zdrowotnej 43
3.3. Podmioty realizujące konstytucyjny obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej obywatelom 45
3.4. DUZ jako nowe rozwiązanie systemu opieki zdrowotnej 46
3.5. Dotychczasowe funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce 47
3.6. Zmiany i gwarancje wprowadzone nowym systemem 47
3.7. DUZ - korzyści, ale czy dla wszystkich? 48
3.8. Dysproporcje w dostępie do świadczeń wywołane przez DUZ - mit czy prawda? 50
Summary 52

4. Refundacja wynikająca z umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Michał Kiedrzynek 53
Summary 60

5. Nowelizacja postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 11 października 2013 r. Zagadnienia wybrane - Grzegorz Glanowski 61
5.1. Kryteria oceny ofert 62
5.1.1. Kryterium ciągłości 64
5.1.2. Kryterium kompleksowości 65
5.2. Kontraktowanie poradni przyszpitalnych 68
5.3. Zasada jawności postępowania 70
5.4. Procedura odwoławcza 73
Summary 76

6. Perspektywa wejścia w życie nowych decyzji refundacyjnych - problem podwójnych urzędowych cen zbytu - Jan Baran 77
Summary 81

7. Przekazywanie środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą na cele niezwiązane bezpośrednio z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej - Damian Kaczan 83
7.1. Podstawa konstytucyjna 84
7.2. Zakres podmiotowy regulacji 85
7.3. Zakres przedmiotowy regulacji 88
7.4. Cele, na które można uzyskać środki publiczne 89
7.5. Szczególny charakter inwestycji i remontów 91
Summary 93

8. Kary umowne zastrzeżone w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Jagoda Zabagło 95
8.1. Uwagi na temat regulacji kar umownych w Kodeksie cywilnym 96
8.2. Kara umowna w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (o.w.u.) 99
Summary 107

9. Wybrane problemy związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku zakończenia hospitalizacji pacjenta - Tomasz Sroka 109
Summary 120

10. Zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych poza granicami RP - Katarzyna Fortuna, Adrian Sypnicki 121
10.1. Leczenie w czasie pobytu w innym państwie członkowskim 122
10.2. Leczenie planowane 123
10.3. Zwrot kosztów leczenia podjętego bez zgody ubezpieczyciela 125
10.4. Istnienie stosunku administracyjno-prawnego w zakresie żądania zwrotu kosztów leczenia dla świadczeniobiorcy (pacjenta 128
10.5. Dyrektywa transgraniczna (2011/24/UE) 129
Summary 133

11. Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. Problemy prawne i efektywność regulacji - Michał Krotoszyński 135
11.1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i jego weryfikacja 136
11.2. Elektroniczna weryfikacja prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Problemy prawne i próba oceny regulacji 139
Summary 145

12. Charakter prawny zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia a ich wpływ na sytuację prawną świadczeniodawców i pacjentów - Adrian Janus 147
12.1. Rola zarządzeń prezesa NFZ w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 149
12.2. Zarządzenia prezesa Funduszu jako czynnik kształtujący treść umowy ze świadczeniodawcą 152
12.3. Zarządzenia prezesa NFZ a „warunki i zakres udzielania świadczeń" 156
Summary 160

13. Aktualne problemy przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wybrane zagadnienia - Łukasz Jurek 161
Summary 168

14. Eksterytorialne stosowanie amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej a problem korupcji w polskiej służbie zdrowia - Aneta Sieradzka, Szymon Syp 169
14.1. Amerykańska ustawa antykorupcyjna - cel i historyczne uwarunkowania 170
14.2. Amerykańska ustawa antykorupcyjna - zakres podmiotowy i przedmiotowy 171
14.3. Amerykańska ustawa antykorupcyjna a sektor medyczny w Polsce 173
14.4. Korupcja w polskiej służbie zdrowia - margines czy społeczny problem? 174
14.5. Antykorupcja, czyli kto stoi na straży? 177
Summary 179

Bibliografia 181

Kategoria: Ekonomia
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-7941-328-7
Rozmiar pliku: 3,3 MB

BESTSELLERY

Kategorie: