Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-698-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
2,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
22,45
Cena w punktach Virtualo:
2245 pkt.

Pełny opis

Finansowe aspekty przedsiębiorczości regionalnej stanowią niezwykle ciekawe zagadnienie, rzadko poruszane w środowisku naukowym i nieopisane dotąd w literaturze przedmiotu. Zidentyfikowanie oraz określenie związków korelacyjnych między finansowymi determinantami przedsiębiorczości a rozwojem regionu umożliwiło wskazanie kierunku polityki proprzedsiębiorczej prowadzonej przez władzę samorządową. Rozwój przedsiębiorczości regionalnej powinien dokonywać się poprzez konsekwentną politykę prorozwojową, dzięki której młodzi ludzie zaczną wiązać swoją przyszłość z danym regionem, gdzie będą mogli funkcjonować w przyjaznym dla nich otoczeniu.

 

„Przedsiębiorczość jest we współczesnym ujęciu zagadnieniem wieloaspektowym, wymagającym interdyscyplinarnego podejścia, z uwzględnieniem elementów społecznych, kulturowych, organizacyjnych i gospodarczych. Implikuje to konieczność rozważań w wielu wymiarach przedsiębiorczości, zarówno w ujęciu podmiotowym, procesowym, jak i organizacyjnym. Wielość uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości i ich ostateczne efekty sprawiają, że dotyczy ona nie tylko działalności gospodarczej, lecz także sektora publicznego oraz ujęcia regionalnego. Spośród czynników determinujących rozwój przedsiębiorczości wyróżnić należy aspekty finansowe, dominujące w badaniach autorki. Główne wątki rozważań obejmują zarówno aspekty teoretyczne, normatywne, jak i empiryczne. Dokonano próby łączenia elementów poznawczych i aplikacyjnych, z wykorzystaniem dostępnych metod statystycznych.

Praca może stanowić interesującą publikację zarówno dla studentów studiów ekonomicznych, praktyków gospodarczych, jak i decydentów wyznaczających kierunki rozwoju regionalnego. Wypełni lukę na rynku wydawniczym w zakresie czynników i kierunków rozwoju przedsiębiorczości regionalnej”.

 

Z recenzji prof. Gabrieli Łukasik

Spis treści

Wstęp               9

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i polityki regionalnej           15

1.1. Region jako kategoria ekonomiczna            15

1.1.1. Regiony w Unii Europejskiej                15

1.1.2. Teorie i przesłanki wyodrębnienia regionów w polityce ekonomicznej           20

1.1.3. Struktura regionalna Polski   22

1.2. Polityka regionalna – geneza i rozwój 25

1.2.1. Zarys ewolucji polityki regionalnej    25

1.2.2. Instrumenty polityki regionalnej        36

1.2.3. Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec polskich regionów         39

1.3. Rozwój regionalny a polityka regionalna    41

1.3.1. Pojęcie rozwoju regionalnego            41

1.3.2. Teorie etatystyczne a rozwój regionalny        42

1.3.3. Klasyczne teorie lokalizacji działalności gospodarczej               45

1.3.4. Charakterystyka czynników wpływających na rozwój regionalny       46

1.4. Nowe koncepcje rozwoju regionalnego    51

Rozdział 2. Finansowe aspekty przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym    53

2.1. Rola przedsiębiorczości w gospodarce        53

2.1.1. Definicja i rodzaje przedsiębiorczości              53

2.1.2. Znaczenie rozwoju przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego 59

2.1.3. Przedsiębiorczość w ujęciu ekonomicznym i finansowym     61

2.1.4. Miary przedsiębiorczości       63

2.1.5. Czynniki rozwoju przedsiębiorczości               66

2.2. Region jako podmiot przedsiębiorczości    70

2.3. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości regionalnej w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw      72

2.3.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa          72

2.3.2. Krajowe instrumenty wspierające przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich  przedsiębiorstw 73

2.3.3. Programy Operacyjne Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw           94

2.3.4. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i ich znaczenie dla Polski    111

Rozdział 3. Lokalne warunki do kreowania przedsiębiorczości               115

3.1. Miejsce regionów przygranicznych w układzie regionalnym            115

3.1.1. Specyfika regionu przygranicznego  115

3.2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości regionów przygranicznych Polski Wschodniej             128

3.2.1. Znaczenie wschodniej granicy Unii Europejskiej dla współpracy międzyregionalnej    128

3.2.2. Historyczne uwarunkowania rozwoju Polski Wschodniej       130

3.2.3. Społeczno­gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości             131

3.2.4. Przejścia graniczne i ruch graniczny   144

3.2.5. Handel przygraniczny              146

3.2.6. Korytarze transportowe i infrastruktura drogowa     147

3.2.7. Inwestycje  zagraniczne         148

3.2.8. Mocne i słabe strony regionów przygranicznych Polski Wschodniej  150

3.3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim   154

3.3.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju regionu łódzkiego       154

3.3.2. Społeczno­gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim        155

3.3.3. Inwestycje  zagraniczne         164

3.3.4. Mocne i słabe strony regionu łódzkiego         166

Rozdział 4. Czynniki finansowe wpływające na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw     171

4.1. Stan badań nad przedsiębiorczością na obszarach pogranicznych Polski Wschodniej i w regionie łódzkim 171

4.2. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwach Polski Wschodniej                173

4.3. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim        179

4.4. Porównanie wybranych wskaźników rozwoju społeczno­ekonomicznego regionów przygranicznych Polski Wschodniej i regionu łódzkiego     182

4.5. Analiza rozwoju przedsiębiorczości w regionach przygranicznych Polski Wschodniej w konfrontacji z regionem łódzkim      196

4.5.1. Podmiot badania      196

4.5.2. Metodyka przeprowadzonych badań             197

4.5.3. Model ekonometryczny rozwoju przedsiębiorczości w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw         199

4.6. Finansowe aspekty przedsiębiorczości w wybranych regionach Polski – wyniki analiz ekonometrycznych 206

Zakończenie   219

Summary. Financial determinants of entrepreneurship in the border regions the Eastern Poland in confrontation with Łódzkie region               223

Bibliografia      225

Spis tabel         243

Spis schematów            247

Spis wykresów              249

Spis map           251

 

Od Redakcji     253

BESTSELLERY