Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-185-0
Język:
Polski
Data wydania:
Styczeń 2013
Rozmiar pliku:
2,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
54,00
Cena w punktach Virtualo:
5400 pkt.

Pełny opis

Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, a także spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego. Przytoczone szereg poglądów doktryny i judykatury w najbardziej istotnych problemach wynikających z procedowania w sprawach o wpis w księdze wieczystej.

Publikacja omawia m.in.:

- pojęcie i funkcję postępowania wieczystoksięgowego,
- zasady i przesłanki postępowania wieczystoksięgowego,
- zasięg terytorialny i temporalny przepisów postępowania wieczystoksięgowego oraz dopuszczalność drogi sądowej,
- postępowanie przed sądem pierwszej instancji,
- podmioty i przedmiot postępowania wieczystoksięgowego,
- dowody, opłaty, formę czynności oraz czas i miejsce jej dokonania,
- orzeczenia, rodzaje wpisów do księgi wieczystej,
- środki zaskarżenia w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Książka jest adresowana do praktyków: notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych a także osób wykonujących inne zawody związane z obrotem nieruchomościami.

Spis treści

Wykaz skrótów

Akty prawne

Inne

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie i funkcja postępowania wieczystoksięgowego

1. Pojęcie postępowania wieczystoksięgowego
2. Elementy postępowania wieczystoksięgowego
3. Pojęcie wymagań prawnych czynności postępowania
4. Cel, funkcja i znaczenie postępowania wieczystoksięgowego
5. Istota i znaczenie prawnoprocesowe formalizmu postępowania wieczystoksięgowego
6. Granice formalizmu procesowego w postępowaniu wieczystokięgowym
7. Źródła postępowania wieczystoksięgowego
7.1. Kodeks postępowania cywilnego i inne źródła postępowania wieczystoksięgowego
7.2. Judykatura i literatura
Rozdział 2. Zastosowanie procedury wieczystoksięgowej

1. Zasięg terytorialny i temporalny przepisów postępowania wieczystoksięgowego
2. Dopuszczalność drogi sądowej oraz właściwość sądów

Rozdział 3. Zasady i przesłanki postępowania wieczystoksięgowego

1. Pojęcie i znaczenie zasad postępowania wieczystoksięgowego
2. Zasada rozpoznawania spraw wieczystoksięgowych na posiedzeniu niejawnym
3. Zasada działania sądu wieczystoksięgowego na wniosek i w granicach wniosku
4. Zasada równouprawnienia uczestników postępowania
5. Zasada mocy wstecznej wpisu
6. Zasada ograniczonej kognicji sądu wieczystoksięgowego
7. Zasada formalizmu procesowego
8. Zasada pisemności
9. Zasada prawdy
10. Zasada dyspozytywności
11. Zasada ekonomiki procesowej
12. Przesłanki postępowania wieczystoksięgowego

Rozdział 4. Podmioty postępowania wieczystoksięgowego

1. Sąd
2. Referendarz sądowy
3. Inne podmioty
4. Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego

Rozdział 5. Przedmiot postępowania wieczystoksięgowego

Rozdział 6. Forma czynności, czas i miejsce dokonania czynności oraz skutki niezachowania wymaganej formy

1. Granice formalizmu procesowego w postępowaniu wieczystokięgowym
2. Pojęcie formy czynności procesowych
3. Forma czynności procesowych podejmowanych w postępowaniu wieczystoksięwym
4. Forma pisemna czynności postępowania wieczystoksięgowego
5. Kwalifikowana forma pisemna (formularze)
6. Pisma procesowe wnoszone na nośniku elektronicznym
7. Wykładnia czynności procesowych
8. Miejsce i czas dokonania czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym
9. Skutki procesowe niezachowania wymaganej formy w postępowaniu wieczystoksięgowym
10. Rodzaje rygorów procesowych

Rozdział 7. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

1. Uwagi wstępne
2. Postępowanie o założenie księgi wieczystej
3. Postępowanie o wpis do księgi wieczystej
3.1. Wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego
3.2. Odrzucenie wniosku
3.3. Cofnięcie wniosku
4. Zakres kognicji sądu wieczysytoksięgowego
5. Skutki wniesienia wniosku, wzmianka o wniosku w księdze wieczystej
6. Kolejność rozpoznania wniosków o wpis

Rozdział 8. Dowody w postępowaniu wieczystoksięgowym

1. Uwagi wstępne
2. Dowód z dokumentu
2.1. Akty notarialne
2.2. Orzeczenia sądu
2.3. Decyzje administracyjne
2.4. Zaświadczenia
2.5. Dokument z podpisem notarialnie poświadczonym
3. Przepis prawa jako podstawa wpisu do księgi wieczystej
4. Fakty powszechnie znane

Rozdział 9. Orzeczenia

1. Uwagi wstępne
2. Wezwania i zawiadomienia w formie pisemnej
3. Orzeczenia rozstrzygające sprawę co do istoty
4. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie
5. Postanowienia wydane w toku postępowania
6. Sprostowanie orzeczeń
7. Uzupełnienie orzeczeń
8. Wykładnia wpisu
9. Prawomocność orzeczeń i moc wiążąca
10. Wykonalność i skuteczność orzeczeń w postępowaniu wieczystoksięgowym
11. Uchylenie podstawy prawnej wpisu

Rozdział 10. Rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych

1. Oznaczenie nieruchomości
2. Wpis prawa własności
3. Wpis prawa użytkowania wieczystego
4. Wpis roszczeń i praw osobistych
5. Wpis ograniczonych praw rzeczowych
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Wpis użytkowania
5.3. Wpis i wykreślenie służebności
5.4. Hipoteka
5.5. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Rozdział 11. Środki zaskarżenia w postępowaniu wieczystoksięgowym

1. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
2. Apelacja
3. Zażalenie
4. Skarga kasacyjna

Rozdział 12. Ocena stopnia sformalizowania

1. Wyznaczniki dopuszczalnych granic formalizmu procesowego

Wnioski

Bibliografia

BESTSELLERY