Geografia. Repetytorium. Geografia fizyczna - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Geografia. Repetytorium. Geografia fizyczna - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7898-305-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
8,6 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
9,50
Cena w punktach Virtualo:
950 pkt.

Pełny opis

Repetytorium zawiera gruntowne powtórzenie do egzaminu dojrzałości z geografii, ale służy również jako pomoc lekcyjna, powtórzenie przed pracą klasową czy sprawdzianem. Informacje w tej książce są zgodne pod względem treści ze standardami wymagań egzaminacyjnych. W poszczególnych rozdziałach znajdują się treści z zakresu podstawowego i rozszerzonego, następnie przedstawiono zadania przekrojowe z zakresu geografii fizycznej wraz z modelem odpowiedzi oraz fragmenty arkuszy egzaminacyjnych (poziom podstawowy i rozszerzony) wraz z mapą barwną, kluczem i schematem oceniania. Książka przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; jednak nie tylko dla tych, którzy wybrali geografię na egzaminie dojrzałości. Jest to również kompendium wiedzy dla pozostałych uczniów, osób szczególnie zainteresowanych geografią, gimnazjalistów oraz studentów kierunków przyrodniczych. Zagadnienia z zakresu geografii fizycznej zawarte w repetytorium należą do fundamentalnych dla geografii, pozwalają bowiem zrozumieć przestrzenne zróżnicowanie wszelkich procesów kształtujących Ziemię, a także wyjaśniają wpływ życia i działalności człowieka na poszczególne jej sfery. Geografia fizyczna jest bazą do zrozumienia szeregu zagadnień z zakresu geografii społeczno-gospodarczej, regionalnej i geografii Polski.

Spis treści

1. Geografia jako nauka 7

2. Źródła informacji geograficznej 8

2.1. Metody bezpośrednie i pośrednie zbierania informacji o Ziemi 8

2.2. Nowoczesne metody zbierania informacji o Ziemi 9

2.3. Kartograficzne metody ilościowe i jakościowe prezentacji informacji geograficznej 10

2.4. Metoda interpolacji izarytm. Profil terenu 11

3. Mapa jako źródło informacji geograficznej 12

3.1. Cechy i składniki mapy 12

3.2. Skala mapy. Generalizacja kartograficzna 13

3.3. Rodzaje odwzorowań kartograficznych 13

3.4. Rodzaje map 16

4. Układ Słoneczny 17

4.1. Budowa Układu Słonecznego 17

4.2. Teoria geocentryczna i heliocentryczna 18

4.3. Ziemia w Układzie Słonecznym 18

4.3.1. Kształt i rozmiary Ziemi 18

4.3.2. Ruchy Ziemi i ich następstwa 19

4.3.3. Współrzędne geograficzne 22

4.4. Rachuba czasu na Ziemi 23

4.4.1. Kalendarz 24

5. System przyrodniczy Ziemi – geosfery 25

5.1. Interakcje systemu przyrodniczego Ziemi 25

6. Atmosfera 25

6.1. Budowa i skład chemiczny atmosfery 25

6.2. Rozkład temperatur na kuli ziemskiej i czynniki ją różnicujące 27

6.3. Ciśnienie atmosferyczne. Cyrkulacja powietrza atmosferycznego 29

6.4. Rodzaje wiatrów 32

6.5. Wilgotność powietrza 36

6.6. Chmury, opady i osady atmosferyczne 37

6.7. Rodzaje frontów atmosferycznych i mas powietrza 39

6.8. Czynniki kształtujące pogodę i klimat 41

6.9. Strefy klimatyczne i typy klimatu wg klasyfikacji Wincentego Okołowicza 42

6.10. Prognozowanie pogody – mapy synoptyczne 44

6.11. Wpływ działalności człowieka na klimat 44

7. Hydrosfera 45

7.1. Obieg wody w przyrodzie 45

7.2. Bilans wodny Ziemi 47

7.3. Wielkość i rodzaje mórz 48

7.4. Typy wybrzeży morskich 49

7.5. Czynniki wpływające na temperaturę i zasolenie mórz 50

7.6. Morze Bałtyckie 52

7.7. Falowanie 53

7.8. Prądy morskie 55

7.9. Pływy 56

7.10. Wody podziemne 58

7.11. Rodzaje źródeł 59

7.12. Rzeki na Ziemi 61

7.13. Typy ustrojów rzecznych 63

7.14. Jeziora, ich klasyfikacja i ewolucja 65

7.15. Lodowce górskie i lądolody 67

7.16. Wieloletnia zmarzlina 70

7.17. Zlodowacenia w Polsce 70

8. Litosfera 73

8.1. Budowa wnętrza Ziemi 73

8.2. Tabela stratygraficzna 75

8.3. Najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi 77

8.4. Rodzaje skał i ich geneza 80

8.5. Metody badań geologicznych 82

8.6. Procesy geologiczne wewnętrzne (endogeniczne) 83

8.6.1. Teoria ruchu płyt litosfery wg Alfreda Wegenera 83

8.6.2. Zjawiska sejsmiczne 85

8.6.3. Zjawiska wulkaniczne 86

8.6.4. Zjawiska plutoniczne 99

8.6.5. Ruchy lądotwórcze (epejrogeniczne) 90

8.6.6. Ruchy górotwórcze (orogeniczne) 90

8.6.7. Ruchy oceanotwórcze (talassogeniczne) 93

8.7. Procesy geologiczne zewnętrzne (egzogeniczne) 94

8.7.1. Procesy wietrzenia a klimat 94

8.7.2. Procesy eoliczne. Rodzaje pustyń 97

8.7.3. Zjawiska krasowe 100

8.7.4. Grawitacyjne ruchy masowe 102

8.7.5. Działalność rzeźbotwórcza lodowców, lądolodów i ich wód roztopowych 103

8.7.6. Działalność rzeźbotwórcza wód płynących 106

8.8. Rozwój rzeźby 108

8.9. Ukształtowanie powierzchni lądów 109

8.10. Ukształtowanie dna oceanów 110

9. Biosfera i pedosfera 112

9.1. Proces glebotwórczy 112

9.2. Typy genetyczne gleb. Formacje roślinne na Ziemi 114

9.3. Piętra roślinne a klimat 117

9.4. Fauna lądów 118

9.5. Fauna mórz i oceanów 120

10. Środowisko przyrodnicze a globalne zagrożenia 121

Zadania 124

Klucz do zadań 146

Egzamin maturalny 160

Standardy wymagań egzaminacyjnych 160

Przykłady zadań maturalnych

Dla poziomu podstawowego 180

Dla poziomu rozszerzonego 184

Odpowiedzi 190

Literatura 196

BESTSELLERY