Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-4710-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
1,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
59,00
Cena w punktach Virtualo:
5900 pkt.

Pełny opis

Opracowanie stanowi kompleksową i usystematyzowaną analizę prawną najważniejszych zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2012 r. do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, W książce przedstawiono problemy, które mogą pojawić się przy stosowaniu tej ustawy, oraz zagadnienia związane m.in. z: o procedurami wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał i eksploatował regionalną instalację; o mechanizmem, zgodnie z którym gminy będą wyłaniały w drodze przetargu podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; o zadaniami gmin z zakresu czystości i porządku w gminach. Praca zawiera szeroki i różnorodny zbiór wzorów dokumentów, których przygotowanie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi obowiązek gmin. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do gmin, ponieważ to do ich obowiązków należy utrzymanie czystości i porządku. Poradnik może stanowić również bogate źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są świadczeniem usług polegających na odbieraniu lub odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Autorzy posiadają specjalistyczną i praktyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie m.in, w zakresie szeroko pojętego krajowego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, ustaw samorządowych.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Rozdział 1 Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 21
1.1. Czym jest region gospodarki odpadami komunalnymi? 21
1.2. Czym jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych i jakie musi spełniać wymagania? 24
1.2.1. Definicja pojęcia "regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych" 24
1.2.2. Jakie odpady trafiają do regionalnej instalacji? 35
1.2.3. Wykaz regionalnych instalacji 36
1.2.4. Instalacje przeznaczone do zastępczej obsługi regionu 37
1.2.5. Brak w regionie regionalnej instalacji i instalacji zastępczej 40
2.3. Zobowiązanie gmin do budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji 42
1.3.1. Informacje wstępne 42
1.3.2. Procedury wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał i eksploatował regionalną instalację 45
Rozdział 2 Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę 61
2.1. Informacje wstępne 61
2.1.1. Definicja mieszkańca 61
2.1.2. Obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 64
2.1.3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 66
2.2. Przetarg na odbieranie i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych 67
2.2.1. Informacje wstępne 67
2.2.2. Kto może prowadzić działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych? 69
2.2.3. Różnice między przetargiem na odbiór odpadów a przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów; wybór instalacji 72
2.2.4. Przetarg nieograniczony i ograniczony 78
2.2.5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 82
2.2.6. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 89
2.2.7. Zamówienia z wolnej ręki 100
2.3. Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 101
2.3.1. Informacje ogólne 101
2.3.2. Charakter umowy 102
2.3.3. Istotne postanowienia umowne 104
2.4. Ustalenie przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 106
2.4.1. Uchwała rady gminy w sprawie stawki opłaty i wyboru jednej z metod obliczania opłaty 106
2.4.2. Selektywne zbieranie odpadów przez właścicieli nieruchomości a wysokość stawki 114
2.4.3. Ustalenie przez radę gminy wzoru deklaracji o wysokości opłaty 115
2.4.4. Stosowanie przepisów ordynacji podatkowej 117
2.4.5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a podatek od towarów i usług 117
Rozdział 3 Zadania gmin z zakresu czystości i porządku w gminach 121
3.1. Podstawowe zadania gmin 121
3.1.1. Selektywne zbieranie odpadów 122
3.1.2. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów 125
3.1.3. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 125
3.1.4. Obowiązki informacyjne gmin 126
3.2. Uchwalenie regulaminu 127
3.3. Przejęcie przez gminę niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości 130
3.4. Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług z zakresu czystości i porządku w gminach 134
3.5. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 136
Rozdział 4 Nadzór gmin nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości 141
Rozdział 5 Sprawozdawczość 146
5.1. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów odbierających odpady komunalne 146
5.2. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe 147
5.3. Obowiązki sprawozdawcze wójta 148
5.4. Obowiązki sprawozdawcze marszałka województwa 149
5.5. Weryfikacja sprawozdań 149
Rozdział 6 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy 151
Rozdział 7 Kary pieniężne 153
7.1. Rodzaje kar 153
7.2. Zawieszenie lub umorzenie kary 156
7.3. Wejście w życie przepisów dotyczących kar pieniężnych 156
Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe 158
8.1. Przepisy przejściowe 158
8.2. Przepisy końcowe 164
Zakończenie 167
Wzory uchwał rady gminy 171
1. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.) 171
2. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (art. 6 ust. 2 u.c.p.g.) 196
3. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6n ust. 1 u.c.p.g.) 198
4. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (art. 6r ust. 4 u.c.p.g.) 201
5. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (art. 6 ust. 2 u.c.p.g.) 203
6. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.) 204
7. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie podziału gminy na sektory (art. 6d ust. 2 u.c.p.g.) 206
8. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie przejęcia niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości (art. 6a ust. 1 u.c.p.g.) 208
9. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie sposobów udokumentowania wykonywania obowiązków związanych z pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (art. 6 ust. 1a u.c.p.g.) 210
10. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.) 212
11. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności (art. 6k ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.) 216
12. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l u.c.p.g.) 218
13. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (art. 6k ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.) 221
14. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 7 ust. 3a u.c.p.g.) 223
15. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (art. 7 ust. 3 u.c.p.g.) 227
Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 231
Wykaz źródeł 241

BESTSELLERY