Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Head First Servlets & JSP. Edycja polska. Wydanie II (Rusz głową!) - ebook

Wydawnictwo:
Data wydania:
9 listopada 2012
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Pobierz fragment
169,00

Head First Servlets & JSP. Edycja polska. Wydanie II (Rusz głową!) - ebook

Wykorzystaj innowacyjne metody nauki i zacznij tworzyć dynamiczne aplikacje internetowe!

 • Jak korzystać z technologii JSP?
 • Jak działają serwlety?
 • Jak zastosować wzorzec projektowy MCV?

Statyczna strona internetowa dziś już nikogo nie zachwyca. Czas na zmianę! Pora sprawić, aby tworzone przez Ciebie aplikacje stały się wyjątkowo dynamiczne, elastyczne i interaktywne. Poznaj i wykorzystaj w tym celu nowoczesną technologię serwletów i stron JSP. Dzięki niej zbudujesz złożony serwis z zastosowaniem języka Java wplecionego w kod HTML danej strony oraz serwletu, który przetwarza informacje otrzymane z serwera, aby dostarczyć użytkownikowi gotowy obraz witryny. Aby Twoja aplikacja działała idealnie, potrzebujesz jeszcze tylko zabezpieczeń, kontenerów serwletów i modelu MCV. Jak to wszystko złożyć i uruchomić? Tego dowiesz się właśnie z naszego nowatorskiego podręcznika!

Książka "Head First Servlets & JSP. Edycja polska. Wydanie II" napisana została w oparciu o innowacyjne metody przekazywania wiedzy, polegające na włączaniu w proces nauki elementów zabawy oraz oddziaływaniu na wiele zmysłów. To pomaga szybko zrozumieć tę technologię i osiągnąć biegłość w tworzeniu dynamicznych stron oraz aplikacji. Z bogato ilustrowanego i napisanego lekkim językiem podręcznika dowiesz się m.in., co to jest serwlet, kontener i protokół HTTP, do czego służą strony JSP oraz jak tworzyć środowisko wdrożeniowe aplikacji i zabezpieczać przesyłane informacje. Architektura aplikacji internetowej nie będzie już miała przed Tobą żadnych tajemnic!

 • Przegląd technologii serwletów i stron JSP
 • Architektura aplikacji internetowej
 • Wdrażanie aplikacji internetowej
 • Strony bezskryptowe
 • Znaczniki niestandardowe
 • Zabezpieczenia serwletów
 • Filtry
 • Korporacyjne wzorce projektowe
 • Protokół HTTPS

Książka przygotowuje do najnowszej wersji egzaminu SCWCD z platformy J2EE 1.5!

Spis treści

Wprowadzenie

 • Dla kogo jest ta książka? (16)
 • Wiemy, co sobie myśli Twój mózg (17)
 • Metapoznanie (19)
 • Zmuś swój mózg do posłuszeństwa (21)
 • Czego potrzebujesz, aby skorzystać z tej książki? (22)
 • Zdajemy egzamin certyfikujący (24)
 • Redaktorzy techniczni (26)
 • Podziękowania (27)

Rozdział 1. Do czego służą serwlety i strony JSP?

 • Cele egzaminu (30)
 • Czym zajmuje się serwer WWW i klient oraz jak się ze sobą porozumiewają? (32)
 • Dwuminutowy kurs języka HTML (35)
 • Czym jest protokół HTTP? (38)
 • Anatomia żądań GET i POST oraz odpowiedzi protokołu HTTP (44)
 • Lokalizacja stron WWW przy użyciu adresów URL (48)
 • Serwery WWW, strony statyczne i CGI (52)
 • Serwlety bez tajemnic: pisanie, wdrażanie i uruchamianie serwletów (58)
 • Technologia JSP jest efektem wprowadzenia języka Java do kodu HTML (62)

Rozdział 2. Architektura aplikacji internetowej

 • Cele egzaminu (66)
 • Czym jest kontener oraz co nam daje? (67)
 • Jak to wszystko wygląda w kodzie (co sprawia, że serwlet jest serwletem)? (72)
 • Określanie nazw serwletów i kojarzenie ich z adresami URL w deskryptorze wdrożenia (74)
 • Opowiadanie: Bob buduje witrynę swatającą (wprowadzenie do wzorca MVC) (78)
 • Ogólne informacje i przykład wzorca model-widok-kontroler (MVC) (82)
 • "Działający" deskryptor wdrożenia (DD) (92)
 • Jaka w tym wszystkim jest rola platformy J2EE? (93)

Rozdział 3. Minipodręcznik MVC

 • Cele egzaminu (96)
 • Zbudujmy aplikację internetową MVC; pierwszy projekt (97)
 • Tworzenie środowisk wytwarzania i wdrażania aplikacji (100)
 • Tworzenie i testowanie kodu HTML początkowej strony formularza (103)
 • Tworzenie deskryptora wdrożenia (DD) (105)
 • Tworzenie, kompilacja, wdrażanie i testowanie serwletu kontrolera (108)
 • Projektowanie, tworzenie i testowanie komponentu modelu (110)
 • Rozszerzenie kontrolera o wywołania modelu (111)
 • Tworzenie i wdrażanie komponentów widoku (to właśnie JSP) (115)
 • Rozszerzenie serwletu o wywołanie strony JSP (116)

Rozdział 4. Być serwletem

 • Cele egzaminu (122)
 • Życie serwletu w kontenerze (123)
 • Inicjalizacja i wątki serwletu (129)
 • FAKTYCZNYM celem serwletu jest obsługa żądań GET i POST (133)
 • Historia pewnego niepowtarzalnego żądania (140)
 • Co sprawia, że przeglądarka wysyła albo żądanie GET, albo żądanie POST? (145)
 • Wysyłanie i stosowanie parametrów (147)
 • Dobrze, wiemy już, do czego służy klasa Request... przyjrzyjmy się teraz klasie Response (154)
 • Możesz ustawiać nagłówki odpowiedzi, możesz dodawać nagłówki odpowiedzi (161)
 • Przekierowania kontra przydział żądań (164)
 • Przegląd klasy HttpServletResponse (168)

Rozdział 5. Być aplikacją internetową

 • Cele egzaminu (176)
 • Wybawieniem są parametry inicjalizacji i obiekt ServletConfig (177)
 • Jak strona JSP może uzyskać dostęp do parametrów inicjalizacji serwletu? (183)
 • Wybawieniem są parametry inicjalizacji kontekstu (185)
 • Porównanie obiektów ServletConfig oraz ServletContext (187)
 • Chcemy obiektu ServletContextListener (194)
 • Przewodnik: prosty obiekt ServletContextListener (196)
 • Kompilacja, wdrażanie i testowanie obiektu nasłuchującego (204)
 • Kompletna historia - obiekt nasłuchujący kontekstu (206)
 • Osiem obiektów nasłuchujących nie tylko zdarzeń kontekstu (208)
 • Czym dokładnie jest atrybut (213)
 • Interfejs API atrybutów - ciemna strona atrybutów (217)
 • Zasięg kontekstu nie zapewnia bezpieczeństwa wątków! (220)
 • Analiza tego problemu w zwolnionym tempie... (221)
 • Próba synchronizacji (223)
 • Czy atrybuty sesji gwarantują bezpieczeństwo przetwarzania wielowątkowego? (226)
 • Interfejs SingleThreadModel (229)
 • Tylko atrybuty żądania i zmienne lokalne zapewniają bezpieczną wielowątkowość! (232)
 • Atrybuty żądania i przydział żądań (233)

Rozdział 6. Stan konwersacyjny

 • Cele egzaminu (252)
 • To będzie dłuższa konwersacja, czyli jak działają sesje (254)
 • Identyfikatory sesji, ciasteczka i pozostałe podstawy działania sesji (259)
 • Przepisywanie adresów URL, sposób rozwiązania problemu (265)
 • Kiedy sesje stają się nieaktualne - eliminowanie zbędnych sesji (269)
 • Czy ciasteczka mogą mieć także zastosowania inne niż obsługa sesji? (278)
 • Najważniejsze momenty w życiu obiektu HttpSession (282)
 • Nie zapominaj o interfejsie HttpSessionBindingListener (284)
 • Migracja sesji (285)
 • Przykłady klas nasłuchujących (289)

Rozdział 7. Być stroną JSP

 • Cele egzaminu (310)
 • Tworzymy prostą stronę JSP wykorzystującą zmienną out i dyrektywę page (311)
 • Wyrażenia, zmienne i deklaracje JSP (316)
 • Czas zapoznać się z wygenerowanym serwletem (324)
 • Zmienna out nie jest jedynym obiektem domyślnym... (326)
 • Cykl życia i inicjalizacja stron JSP (334)
 • Skoro już poruszyliśmy ten temat... porozmawiajmy o trzech dyrektywach (342)
 • Czy skryptlety można uznać za niebezpieczne? Oto EL (345)
 • Ale zaczekaj... nie widzieliśmy jeszcze akcji (351)

Rozdział 8. Strony bezskryptowe

 • Cele egzaminu (372)
 • Które atrybuty są komponentami JavaBean? (373)
 • Standardowe akcje: useBean, getProperty oraz setProperty (377)
 • Czy można tworzyć polimorficzne referencje do komponentów? (382)
 • Rozwiązaniem jest użycie atrybutu param (388)
 • Konwersja właściwości (391)
 • Uratował nas język wyrażeń (EL) (396)
 • Stosowanie operatora kropki (.) do uzyskiwania dostępu do właściwości i map wartości (398)
 • Operator [\ stwarza dodatkowe możliwości (listy, tablice...) (400)
 • Więcej szczegółów o operatorach kropki (.) oraz [\ (404)
 • Obiekty domyślne języka EL (413)
 • Funkcje języka EL i obsługa wartości null (420)
 • Szablony wielokrotnego użytku - dwa rodzaje "dołączania" (430)
 • Standardowa akcja &#60jsp:forward/&#62 (444)
 • Ona nie wie jeszcze o znacznikach JSTL (zapowiedź) (445)
 • Przegląd standardowych akcji i wyrażeń dołączania (446)

Rozdział 9. Potęga znaczników niestandardowych

 • Cele egzaminu (468)
 • Pętle bez skryptów, &#60c:forEach&#62 (474)
 • Kontrola warunkowa z użyciem znaczników &#60c:if&#62 oraz &#60c:choose&#62 (479)
 • Zastosowanie znaczników &#60c:set&#62 i &#60c:remove&#62 (483)
 • Znacznik &#60c:import&#62, czyli trzeci sposób dołączania treści (488)
 • Modyfikowanie dołączanej zawartości (490)
 • Realizacja tego samego zadania za pomocą znacznika &#60c:param&#62 (491)
 • Znacznik &#60c:url&#62 jako narzędzie realizacji wszystkich zadań związanych z obsługą hiperłączy (493)
 • Tworzenie własnych stron o błędach (496)
 • Znacznik &#60c:catch&#62, który jest jak... konstrukcja try-catch (500)
 • Co będzie, jeśli uznamy za niezbędne użycie znacznika SPOZA biblioteki JSTL? (503)
 • Zwróć uwagę na element &#60rtexprvalue&#62 (508)
 • Co może się znaleźć w ciele znacznika (510)
 • Klasa obsługująca znacznik, deskryptor TLD i strona JSP (511)
 • Podelement &#60uri&#62 elementu taglib jest tylko nazwą, nie lokalizacją (512)
 • Kiedy strona JSP wykorzystuje więcej niż jedną bibliotekę znaczników (515)

Rozdział 10. Kiedy JSTL nie wystarcza...

 • Cele egzaminu (528)
 • Pliki znaczników - podobnie jak znacznik include, tylko lepiej (530)
 • Gdzie kontener szuka plików znaczników? (537)
 • Proste klasy obsługujące znaczniki (541)
 • Prosty znacznik z zawartością (542)
 • Co zrobić, jeśli w zawartości znacznika pojawia się wyrażenie? (547)
 • Wciąż musimy znać klasyczne klasy obsługujące znaczniki niestandardowe (557)
 • Bardzo prosta, klasyczna klasa obsługi znacznika niestandardowego (559)
 • Cykl życia znacznika klasycznego zależy od zwracanych wartości (564)
 • Interfejs IterationTag pozwala na wielokrotne przetwarzanie zawartości znacznika (565)
 • Wartości domyślne zwracane przez metody klasy TagSupport (567)
 • Interfejs DynamicAttributes (584)
 • Interfejs BodyTag udostępnia dwie kolejne metody (591)
 • A co, jeśli znaczniki współpracują ze sobą? (595)
 • Interfejs programowy PageContext dla klas obsługi znaczników (605)

Rozdział 11. Wdrażanie aplikacji internetowych

 • Cele egzaminu (630)
 • Podstawowe zagadnienia związane z wdrażaniem różnych elementów aplikacji (631)
 • Pliki WAR (640)
 • Jak NAPRAWDĘ działają odwzorowania serwletów? (644)
 • Konfiguracja plików powitalnych w deskryptorze wdrożenia (650)
 • Konfiguracja stron błędów w deskryptorze wdrożenia (654)
 • Konfigurowanie inicjalizacji serwletu w deskryptorze wdrożenia (656)
 • Tworzenie stron JSP zgodnych z zasadami konstrukcji dokumentów XML: dokumenty JSP (657)

Rozdział 12. Zachowaj to w tajemnicy, ukryj w bezpiecznym miejscu

 • Cele egzaminu (678)
 • Wielka Czwórka świata zabezpieczeń serwletów (681)
 • Jak realizować uwierzytelnianie w świecie protokołu HTTP? (684)
 • Dziesięć najważniejszych powodów przemawiających za deklaratywnym określaniem bezpieczeństwa (687)
 • Kto implementuje zabezpieczenia aplikacji internetowej? (688)
 • Autoryzacja: role i ograniczenia (690)
 • CZTERY typy uwierzytelniania (705)
 • Zabezpieczanie przesyłanych informacji - protokół HTTPS śpieszy z pomocą (710)
 • Jak należy wybiórczo i deklaratywnie implementować poufność i integralność danych? (712)

Rozdział 13. Potęga filtrów

 • Cele egzaminu (730)
 • Tworzenie filtra śledzącego żądania (735)
 • Cykl życia filtrów (736)
 • Deklarowanie i określanie kolejności filtrów (738)
 • Kompresja wyników przy wykorzystaniu filtra operującego na odpowiedzi (741)
 • Opakowania są świetne! (747)
 • Prawdziwy kod filtra kompresji odpowiedzi (750)
 • Kod opakowania kompresji odpowiedzi (752)

Rozdział 14. Korporacyjne wzorce projektowe

 • Cele egzaminu (766)
 • Sprzętowe i programowe argumenty na rzecz wzorów projektowych (767)
 • Przegląd zasad związanych z projektowaniem oprogramowania (772)
 • Wzorce wspomagają zdalne komponenty modelu (773)
 • JNDI oraz RMI - krótka prezentacja (775)
 • Delegat biznesowy jest obiektem pośredniczącym (781)
 • Czas poznać wzorzec Transfer Object? (787)
 • Wzorce warstwy biznesowej - krótki przegląd (789)
 • Nasz pierwszy wzorzec po raz wtóry - MVC (790)
 • Tak! To Struts (i wzorzec Front Controller) w zarysie (795)
 • Przystosowanie aplikacji piwnej do korzystania z frameworku Struts (798)
 • Przegląd wzorców projektowych (806)

Dodatek A Bar Kawowy

 • Końcowy egzamin próbny (819)
 • Odpowiedzi (856)

Skorowidz (893)

Kategoria: Programowanie
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-246-6057-5
Rozmiar pliku: 18 MB

BESTSELLERY

Kategorie: