Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy - poradnik nie tylko dla służb BHP i kadry zarządzającej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy - poradnik nie tylko dla służb BHP i kadry zarządzającej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7564-448-7
Język:
Polski
Data wydania:
19 maja 2014
Rozmiar pliku:
414 KB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
10,00
Cena w punktach Virtualo:
1000 pkt.

Pełny opis

„Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy” to wewnątrzzakładowy akt prawny, scalający

i regulujący zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania procesów pracy, ujmowane w wielu regulacjach prawnych, a jednocześnie stanowiący narzędzie działań organizacyjnych zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Można powiedzieć, iż dobrze opracowana i wdrożona stanowi swoisty „projekt” całego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i taką też spełnia rolę, ponieważ zawierając w swej treści m.in. wykazy prac szczególnie niebezpiecznych czy prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, jak również wszelkie zasady związane z organizacją tych prac oraz prac tzw. energetycznych, pełni funkcję informacyjną, wskazującą właściwy kierunek zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Niniejszy poradnik zawiera przykładowy schemat „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy” dla elektrociepłowni, wraz z komentarzami i omówieniami pomagającymi czytelnikowi stworzyć i wdrożyć analogiczny dokument w swym przedsiębiorstwie.

Spis treści

Od autora 8
„Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (IOBP)” - przykład

1. Cel instrukcji
2. Przedmiot i zakres instrukcji
3. Odpowiedzialność i uprawnienia
4. Istotne określenia – definicje
5. Kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej pracy
5.1. Prowadzący eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych
5.2. Poleceniodawca
5.3. Dopuszczający
5.4. Koordynujący
5.5. Kierujący zespołem pracowników
5.6. Nadzorujący
5.7. Kierownik robot
5.8. Członkowie zespołu pracowników
5.9. Łączenie funkcji przy pracach na polecenie pisemne
6. Ogólne zasady organizacji bezpiecznej pracy
6.1. Podział pracy i formy wydawania poleceń
6.2. Ogólne zasady wydawania poleceń pisemnych i dopuszczania do pracy
6.3. Ewidencjonowanie i rejestrowanie poleceń pisemnych
6.4. Ścieżka obiegu poleceń pisemnych na pracę
6.5. Przygotowanie miejsca pracy
6.6. Dopuszczenie do pracy
6.7. Przerwy w pracy
6.8. Zakończenie pracy
6.9. Zasady organizacji pracy wykonywanej przez obcych wykonawców
6.10. Zasady ogólne związane z dopuszczeniem do pracy ekip zewnętrznych
6.11. Wystawianie poleceń wykonawcom zewnętrznym
6.12. Wykonywanie prac przez pracowników własnych na terenie innych zakładów
7. Zasady bezpiecznego wykonania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
7.1. Ogólne zasady organizacyjne
7.2. Ogólne wymagania podczas prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach stosowanych w procesie wytwarzania energii
7.3. Ogólne wymagania podczas prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach sieci ciepłowniczych
7.4. Ogólne wymagania podczas eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych
7.5. Ogólne wymagania podczas eksploatacji oraz prowadzenia prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
7.6. Ogólne wymagania podczas wykonywania robot budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części
8. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz inne kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu niektórych prac
9. Zasady ewidencji i kontroli sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
9.1. Ogólne zasady użytkowania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej
10. Instrukcje eksploatacji
10.1. Ogólne zasady opracowywania instrukcji eksploatacji
11. Wykaz aktów prawnych
12. Spis załączników
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie 52
Wykaz prac (w zakładzie), które należy wykonywać przez co najmniej dwie osoby, w celu asekuracji
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze poleceniodawcy
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze dopuszczającego
Wykaz osób upoważnionych do występowania w charakterze koordynującego
Ewidencja poleceń pisemnych
Polecenie wykonania pracy
Ewidencja sprzętu dielektrycznego
Ramowy wykaz robot budowlanych, przy których obowiązuje każdorazowo opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i/lub instrukcji
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na wysokości
Ogólne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych
Wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych
Wykaz instrukcji eksploatacji oraz instrukcji stanowiskowych bhp

BESTSELLERY