Instrumenty dłużne w gospodarce - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Instrumenty dłużne w gospodarce - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-120-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
2,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,99
Cena w punktach Virtualo:
1999 pkt.

Pełny opis

Recenzowana praca jest jedną z pierwszych poświęconych w sposób kompleksowy tej grupie instrumentów finansowych. Dotychczas były one omawiane w ramach szerszych opracowań poświęconych także innym rodzajom walorów rynkowych. Tymczasem instrumenty dłużne tworzą grupę w wyraźnie wyodrębnionych cechach, a wzrost ich znaczenia w okresie zaburzeń na rynku finansowym zachęca do ich dokładniejszej analizy.

(…) Rozwój tej grupy instrumentów oraz zmiany w zakresie odnoszących się do nich regulacji normatywnych wymaga aktualizacji terminologii, wprowadzenia nowych typologii, a przede wszystkim wskazania na poszerzające się obszary gospodarczego zastosowania.

 

(…) Zawiera znaczny zasób informacji dotyczących instrumentów dłużnych stosowanych na polskim rynku finansowym i powinna znaleźć zaintereso­wanie nauczycieli akademickich i studentów kierunków ekonomicznych, a także pracowników instytucji i przedsiębiorstw poszukujących dostępu do ka­pitału za pośrednictwem emisji tego typu walorów oraz inwestorów kapitałowych.
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Spis treści

Wprowadzenie 

Rozdział l 
Instrumenty dłużne na tle rynku finansowego 
1.1. Rynek finansowy i jego struktura 
1.1.1. Różnorodność segmentów rynku finansowego 
1.1.2. Pojęcie instytucji finansowych i zakresu ich działania 
1.1.3. Ewolucja pojęcia instrumentów finansowych związana z dematerializacją 
1.1.4. Klasyfikacja instrumentów finansowych 
1.2. Charakterystyka instrumentów dłużnych 
1.2.1. Aspekt pojęciowy i charakterystyka instrumentów dłużnych 
1.2.2. Regulacje prawne dotyczące instrumentów dłużnych 
1.2.3. Zalety i wady instrumentów dłużnych 
1.2.4. Kapitalizacja 
1.2.5. Płynność walorów 
1.2.6. Zróżnicowanie uczestników rynku instrumentów dłużnych 
1.2.6.1. Emitenci krajowi i zagraniczni. 
1.2.6.2. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni 
1.2.6.3. Postawa wobec ryzyka 
1.2.6.4. Różne motywy działania inwestorów 
1.2.7. Metody i techniki wykorzystywane do wyceny instrumentów dłużnych 
1.2.7.1. Wycena krótkoterminowych instrumentów dłużnych 
1.2.7.1.1. Instrumenty krótkoterminowe o podstawie dyskontowej 
1.2.7.1.2. Instrumenty krótkoterminowe o podstawie dochodowej 
1.2.7.2. Wycena obligacji. Cena nominalna, emisyjna, rynkowa, wartość bieżąca 
1.2.7.3. Stopy zwrotu. Nominalna, prosta, YTM 
1.2.7.4. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu 
1.2.7.5. Wycena obligacji zerokuponowych 
1.2.7.6. Duration 
1.3. Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty dłużne 
1.4. Opodatkowanie dochodów z instrumentów dłużnych 
1.4.1. Modele opodatkowania dochodów z kapitałów 
1.4.2. Opodatkowanie dochodów z instrumentów dłużnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
1.4.3. Opodatkowanie dochodów z instrumentów dłużnych uzyskiwanych przez osoby prawne 
1.4.4. Ocena polskich rozwiązań 

Rozdział 2 
Krótkoterminowe instrumenty dłużne 
2.1. Bony pieniężne 
2.1.1. Istota bonów pieniężnych 
2.1.2. Mechanizm funkcjonowania bonów pieniężnych 
2.1.2.1. Charakterystyka przetargów 
2.1.2.2. Opłacalność lokat w bony pieniężne 
2.1.2.3. Ocena bonów pieniężnych 
2.2. Bony skarbowe 
2.2.1. Istota bonów skarbowych 
2.2.2. Mechanizm funkcjonowania bonów skarbowych 
2.2.2.1. Charakterystyka przetargów 
2.2.2.2. Opłacalność lokat w bony skarbowe 
2.2.2.3. Ocena bonów skarbowych 
2.2.3. Porównanie bonów pieniężnych i skarbowych 
2.3. Krótkoterminowe instrumenty dłużne przedsiębiorstw 
2.3.1. Aspekt definicyjny krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw 
2.3.2. Podstawy prawne krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw 
2.3.3. Funkcje i cechy krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw 
2.3.4. Proces emisji krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw 
2.3.5. Konsekwencje dla banków wynikające z istnienia krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw 
2.3.6. Porównanie krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw i kredytów bankowych 
2.3.7. Emisja krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw 
2.3.8. Ocena krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw 

Rozdział 3 
Długoterminowe instrumenty dłużne 
3.1. Charakterystyka obligacji 
3.1.1. Cechy obligacji. 
3.1.2. Podstawy prawne emisji obligacji 
3.1.3. Publiczny i niepubliczny obrót obligacjami 
3.2. Obligacje skarbowe 
3.2.1. Cechy obligacji skarbowych 
3.2.2. Podstawy prawne emisji obligacji skarbowych 
3.2.3. Rodzaje obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa 
3.2.3.1. Obligacje oferowane w sieci sprzedaży detalicznej 
3.2.3.2. Obligacje skarbowe oferowane na przetargach - hurtowe 
3.2.3.3. Obligacje skarbowe oferowane na rynkach zagranicznych 
3.2.3.4. Obligacje skarbowe konwersyjne 
3.2.4. Rola Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych 
3.2.5. Ocena obligacji skarbowych 
3.3. Obligacje komunalne 
3.3.1. Pojęcie i istota obligacji komunalnych 
3.3.2. Uregulowania prawne emisji obligacji komunalnych 
3.3.3. Funkcje obligacji komunalnych 
3.3.4. Rodzaje obligacji komunalnych 
3.3.5. Warunki emisji obligacji komunalnych 
3.3.6. Agent emisji obligacji komunalnych 
3.3.7. Nabywcy obligacji komunalnych 
3.3.8. Rating emitentów obligacji komunalnych 
3.3.9. Ocena obligacji komunalnych 
3.4. Obligacje przedsiębiorstw 
3.4.1. Obligacje w procesie finansowania przedsiębiorstw 
3.4.2. Funkcje obligacji przedsiębiorstw 
3.4.3. Rodzaje obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa 
3.4.4. Obligacje z wbudowaną opcją 
3.4.5. Obligacje zamienne na akcje 
3.4.6. Ocena obligacji przedsiębiorstw 
3.5. Listy zastawne 
3.5.1. Charakterystyka listu zastawnego 
3.5.2. Funkcje hipotecznego listu zastawnego 
3.5.3. Zasady działania banków hipotecznych dotyczące listów zastawnych 
3.5.4. Ocena listów zastawnych 

Rozdział 4 
Wykorzystanie instrumentów dłużnych w gospodarce 
4.1. Skarbowe instrumenty dłużne jako źródło finansowania potrzeb pożyczkowych państwa 
4.1.1. Istota finansowania deficytu budżetu państwa poprzez skarbowe instrumenty dłużne 
4.1.2. Skarbowe instrumenty dłużne finansujące deficyt budżetu państwa 
4.1.3. Inwestorzy nabywający SlD emitowane na rynki krajowe 
4.1.4. Struktura terminowa długu Skarbu Państwa 
4.2. Wykorzystanie obligacji komunalnych przez samorządy terytorialne 
4.3. Wykorzystanie instrumentów dłużnych przez sektor bankowy 
4.3.1. Oddziaływanie instrumentów dłużnych na płynność sektora bankowego w Polsce 
4.3.1.1. Istota płynności sektora bankowego 
4.3.1.2. Uwarunkowania płynności sektora bankowego 
4.3.1.3. Oddziaływanie banku centralnego na płynność sektora bankowego 
4.3.2. Banki na rynku skarbowych instrumentów dłużnych 
4.4. Wykorzystanie instrumentów dłużnych przedsiębiorstw 
4.4.1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne przedsiębiorstw 
4.4.2. Długoterminowe instrumenty dłużne przedsiębiorstw 

 

Podsumowanie 
Bibliografia

BESTSELLERY