Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA – POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Rozdział 1. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA – POJĘCIE, ROZWÓJ, ZNACZENIE - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-175-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2008
Rozmiar pliku:
1,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
6,99
Cena w punktach Virtualo:
699 pkt.

Pełny opis

W książce przedstawiono innowacyjne podejście do kwestii pobudzania rozwoju gospodarczego przez władze samorządowe. Zaprezentowano instru­menty i modele stymulowania rozwoju ekonomicznego na obszarach lokalnych oparte z jednej strony na potrzebach przedsiębiorców, z drugiej zaś na gminnym potencjale ekonomicznym. Problematyka książki koncentruje się wokół takich zagadnień jak rozwój lokalnej przedsiębiorczości, powstawanie no­wych firm, przyciąganie inwestorów zewnętrznych. W szczególności zaprezentowano w niej kwestie dotyczące czynników i barier funkcjonowania lo­kalnej gospodarki, omówiono możliwości wpływu na kształtowanie warunków dla działalności gospodarczej z pozycji gminy (oddziaływanie poprzez po­datki lokalne, wydatki budżetowe, pomoc publiczną), dokonano oceny skuteczności działań podejmowanych w gminach na rzecz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości. Rozważania i wnioski oparto na szerokich studiach empirycznych i literaturowych, wynikach badań ankietowych oraz własnych ob­serwacjach autorki.
Książkę w szczególności poleca się osobom zainteresowanym problematyką rozwoju lokalnego, samorządu terytorialnego, finansów samorządowych oraz polityki gospodarczej - samorządowcom i pracownikom administracyjnych gmin, powiatów i województw. To kompendium wiedzy powinno stano­wić nieodzowny element biblioteki każdego dobrego lokalnego menadżera.Tytuł: VI edycja konkursu Wolters Kluwer Polska i redakcji  „Samorządu terytorialnego” na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie rozstrzygnięta.

Wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie 27 maja 2009 r.

W skład komisji konkursowej weszli między innymi prof. Michał Kulesza, prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. Jan Jeżewski, prof. Aleksander Noworól, prof. Paweł Swianiewicz.

Wyróżniono następujące rozprawy doktorskie
Magdalena Kogut-Jaworska za rozprawę pt. „Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego” [Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług] – nagroda ufundowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Lokalny rozwój gospodarczy - istota i znaczenie społeczno-gospodarcze
1.1. Lokalny rozwój gospodarczy - zakres pojęciowy
1.2. Kategoria lokalnego rozwoju gospodarczego w świetle wybranych ujęć teoretycznych
1.3. Czynniki i bariery lokalnego rozwoju gospodarczego
1.4. Interwencjonizm samorządowy jako podstawa rozwoju gospodarczego

Rozdział 2. Stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego w gminach jako przejaw lokalnego interwencjonizmu samorządowego
2.1. Pozycja ekonomiczna gminy i jej wpływ na kształtowanie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego
2.2. Prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd gminny - przejaw negatywnej interwencji w sprawy gospodarcze
2.3. Gmina jako podmiot kreujący warunki dla przedsiębiorczości - przejaw pozytywnej interwencji w sprawy gospodarcze
2.4. Oddziaływanie na lokalny rozwój gospodarczy w ujęciu modeli samorządu terytorialnego w krajach europejskich

Rozdział 3. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego - aspekty teoretyczne i pragmatyczne
3.1. Istota oraz pojęcie instrumentów interwencjonizmu lokalnego
3.2. Kryteria doboru instrumentów interwencjonizmu lokalnego
3.3. Ogólne klasyfikacje instrumentów stymulowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
3.4. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w obszarze gminnej polityki budżetowej
3.4.1. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w obszarze gminnej polityki dochodowej
3.4.2. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w obszarze gminnej polityki wydatkowej
3.4.3. Pomoc publiczna jako forma szczególnego wsparcia w obszarze gminnej polityki budżetowej
3.5. Ocena skuteczności działań podejmowanych na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczego przez gminy - na podstawie badań ankietowych

Rozdział 4. Modele stymulowania rozwoju gospodarczego przez gminy
4.1. Modele lokalnego rozwoju gospodarczego - zagadnienia teoretyczne
4.2. Filary i główne obszary stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego przez gminy
4.3. Warunki (założenia) ogólne dla tworzenia modeli stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego
4.4. Charakterystyka wybranych modeli stymulowania rozwoju gospodarczego przez gminy
4.4. l . Modele wspierania gospodarki lokalnej oparte na zasobach majątkowych gminy
4.4.2. Modele wspierania gospodarki lokalnej zorientowane na oczekiwania przedsiębiorców
4.4.3. Model dualny wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego
4.5. Warunki wdrożeniowe modeli oraz oczekiwane efekty zastosowania postulowanych rozwiązań

Zakończenie
Załączniki
Bibliografia

BESTSELLERY