Integracja afrykańska - uwarunkowania, formy współpracy, instytucje - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Integracja afrykańska - uwarunkowania, formy współpracy, instytucje - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-193-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
12 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
38,70
Cena w punktach Virtualo:
3870 pkt.

Pełny opis

Według „Badania opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce", przeprowadzonego w 2010 r. przez Instytut Badania Opinii Społecznej i Rynku Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Fundacji „Afryka Inaczej" 64% Polaków uważa, że wie o Afryce mało lub raczej mało. Pytani nie potrafili wskazać ani jednego pisarza, muzyka lub filmu afrykańskiego. Książka „Integracja afrykańska - uwarunkowania, formy współpracy, in­stytucje" ma na celu przynajmniej częściowe pogłębienie wiedzy w zakresie warunków politycznych, społecznych i ekonomicznych sprzyjających inte­gracji gospodarczej lub ją utrudniających.

W książce omówiono przyczyny zacofania krajów afrykańskich stanowiące zarazem bariery w rozwijaniu współpracy między państwami; przedstawio­no trudności o charakterze społeczno-politycznym. Wszystkie te czynniki skutkują ubóstwem, a nieraz i głodem mieszkańców, co z kolei umacnia bariery rozwoju społecznego.

W publikacji scharakteryzowano organizacje afrykańskie: Organizację Jedności Afrykańskiej i jej następczynię Unię Afrykańską, jak również 11 ugrupo­wań regionalnych. Uszeregowano je zgodnie ze stopniem postępów integracyjnych. W książce poświęcono też uwagę efektom integracyjnym (zwłasz­cza handlowym) oraz próbie nakreślenia kierunków, w jakich potoczyć się mogą procesy regionalizacyjne w Afryce. Ważnym miernikiem realizacji zamie­rzonych skutków integracji jest skala wystąpienia efektu przesunięcia handlu i jego kreacji. Poddano je szczegółowej analizie.

Monografia jest adresowana do studentów stosunków międzynarodowych, politologii, ekonomii i afrykanistyki. Adresatami jej są ponadto osoby interesu­jące się rozwojem gospodarczym w Afryce, jak również teorią integracji ekonomicznej.

Spis treści

Wykaz używanych skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka krajów afrykańskich, ich gospodarek i zewnętrznych ograniczeń ich rozwoju
1.1. Konceptualizacja pojęcia "najsłabiej rozwinięte kraje Afryki Subsaharyjskiej"
1.2. Poziom produktu krajowego brutto - analiza nierówności
1.3. Struktura gospodarek
1.4. Specyfika handlu zagranicznego
1.5. Infrastruktura komunikacyjna
1.6. Wysokość stopy inflacji
1.7. Skala bezrobocia
1.8. Przyczyny, skala i konsekwencje zadłużenia zagranicznego państw afrykańskich
1.9. Pozycja państw afrykańskich na forum WTO
1.10. Rola pomocy rozwojowej i programów dostosowawczych w rozwoju Afryki
1.10.1. Pomoc rozwojowa
1.10.2. Programy dostosowawcze instytucji z Bretton Woods
1.11. Protekcjonizm rolny krajów wysoko rozwiniętych

Rozdział 2
Bariery społeczne i polityczne w afrykańskiej współpracy regionalnej
2.1. Przyczyny ubóstwa społeczeństw ze szczególnym uwzględnieniem kolonializmu i niewolnictwa
2.2. Zatrudnienie dzieci
2.3. Deficyt wody
2.4. Problem głodu
2.5. Epidemie najczęstszych chorób
2.6. Niestabilność polityczna i wojny
2.6.1. Niestabilność polityczna
2.6.2. Konflikty zbrojne
2.7. Powszechność korupcji

Rozdział 3
Ogólnoafrykańskie procesy integracyjne w ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej i Unii Afrykańskiej
3.1. Regionalna integracja gospodarcza w ujęciu teoretycznym
3.2. Geneza OJA
3.3. Działalność i osiągnięcia OJA
3.4. Przekształcenie OJA w Unię Afrykańską
3.5. Organy UA i ich kompetencje
3.5.1. Zgromadzenie Unii
3.5.2. Rada Wykonawcza
3.5.3. Parlament Panafrykański
3.5.4. Trybunał Sprawiedliwości
3.5.5. Komisja
3.5.6. Komitet Stałych Reprezentantów
3.5.7. Rada Ekonomiczna, Społeczna i Kulturalna
3.5.8. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa
3.5.9. Wyspecjalizowane Komitety Techniczne
3.5.10. Instytucje finansowe
3.6. Działania podejmowane przez Unię Afrykańską
3.7. Projekt przekształcenia UA w Afrykańską Unię Gospodarczą i Walutową

Rozdział 4
Typologia afrykańskich regionalnych ugrupowań integracyjnych
4.1. Strefy preferencyjnego i wolnego handlu
4.1.1. Wspólnota Gospodarcza Państw Środkowoafrykańskich (ECCAS)
4.1.2. Wspólnota Rozwoju Południowej Afryki (SADC)
4.2. Strefy wolnego handlu w fazie tworzenia
4.2.1. Wspólnota Gospodarcza Państw Zachodnioafrykańskich (ECOWAS)
4.2.2. Wspólnota Państw Sahelu i Sahary (CEN-SAD)
4.3. Unie celne
4.3.1. Południowoafrykańska Unia Celna (SACU)
4.3.2. Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA)
4.4. Wspólny rynek: Wspólnota Wschodnioafrykańska (EAC)
4.5. Unie walutowe
4.5.1. Zachodnioafrykańska Unia Gospodarcza i Monetarna (UEMOA)
4.5.2. Wspólnota Gospodarcza i Monetarna Afryki Środkowej (CEMAC)
4.6. Przykłady innych bloków
4.6.1. Unia Maghrebu Arabskiego (UMA)
4.6.2. Międzyrządowa Organizacja do spraw Rozwoju (IGAD)
4.7. Współpraca poszczególnych ugrupowań integracyjnych z Unią Afrykańską

Rozdział 5
Efekty współpracy między krajami afrykańskimi i jej perspektywy
5.1. Ocena funkcjonowania organizacji regionalnych
5.1.1. Efekty kreacji i przesunięcia handlu
5.1.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
5.1.3. Efekty społeczne
5.2. Wpływ procesów integracyjnych na kondycję gospodarczą państw LDC
5.3. Kierunki rozwoju współpracy regionalnej

Zakończenie
Summary

Literatura
Akty prawne, dokumenty i materiały źródłowe
Raporty, analizy i materiały statystyczne
Pozycje zwarte
Artykuły z czasopism i gazet
Źródła internetowe
Spis tabel i rysunków

Tabele
Rysunki
Indeks
Postscriptum

BESTSELLERY