Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-821-7
Język:
Polski
Data wydania:
Lipiec 2015
Rozmiar pliku:
3,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
41,00
Cena w punktach Virtualo:
4100 pkt.

Pełny opis

Monografia poświęcona jest analizie powiązań między internacjonalizacją, usieciowieniem i innowacyjnością przedsiębiorstw i zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych w ramach projektu indywidualnego finansowanego przez NCN. Zawiera pogłębioną analizę podstawowych pojęć i podejść teoretycznych do kluczowych zagadnień oraz przegląd literatury obejmującej wyniki badań nad tymi powiązaniami. Bazę literaturową stanowią w 85 proc. pozycje anglojęzyczne, głownie z wiodących czasopism podejmujących te zagadnienia.

Transformacja polskiej gospodarki sprawia, że zarówno internacjonalizacja, jak i innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest na niskim poziome i rozwija się od 25 lat wraz ze zmianą systemową. Jednocześnie cechą polskich przedsiębiorstw jest niechęć do współpracy prowadzącej do tworzenia powiązań sieciowych. Przeprowadzone badania empiryczne wskazują na istnienie związku między stopniem internacjonalizacji, stopniem usieciowienia i stopniem innowacyjności badanych przedsiębiorstw, gdzie usieciowienie pełni funkcję moderatora. Analiza jest prowadzona za pomocą analizy korelacji oraz analizy skupień pozwalających na wyodrębnienie czterech różnych typów zachowań przedsiębiorstw określonych przez stopień INT, NET i INN. W prowadzonych badaniach zastosowano podejście holistyczne do internacjonalizacji i innowacyjności, uwzględniające różne jej formy i typy oraz podejście eklektyczne do usieciowienia.

Zarówno zakres prowadzonej analizy, jak i przyjęte podejście metodologiczne są oryginalne nie tylko w Polsce, ale i w porównaniu do badań prowadzonych zagranicą, o czym autorka mogła się przekonać prezentując wyniki badania na wiodących konferencjach międzynarodowych (EIBA, AIB, IMP Group, EMAC).

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa – podstawowe pojęcia i podejścia teoretyczne

Wprowadzenie
1.1. Innowacyjne modele internacjonalizacji
1.2. Uppsalski model internacjonalizacji  
1.3. Modele przyspieszonej internacjonalizacji  
1.4. Sieciowy model internacjonalizacji  
1.5. Holistyczne podejście do internacjonalizacji  

Rozdział 2. Innowacyjność przedsiębiorstwa – podstawowe pojęcia, ujęcia i nurty badawcze

Wprowadzenie
2.1. Podstawowe typy innowacji i współzależności między nimi
2.2. Innowacyjność – poziomy analizy i podstawowe pojęcia
2.3. Innowacja i innowacyjność przedsiębiorstwa – główne nurty badawcze
2.3.1. Teoria dyfuzji innowacji
2.3.2. Teoria innowacyjności organizacji
2.3.3. Teoria procesu innowacji
2.4. Sieciowy model innowacji

Rozdział 3. Usieciowienie przedsiębiorstwa – podstawowe pojęcia i podejścia teoretyczne

Wprowadzenie
3.1. Powiązania sieciowe w teorii kosztów transakcyjnych
3.2. Powiązania międzyorganizacyjne w teorii wymiany społecznej
3.3. Powiązania sieciowe przedsiębiorstwa w teorii sieci biznesowej
3.4. Powiązania sieciowe w teorii organizacji sieciowej

Rozdział 4. Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstwa – główne nurty badawcze

Wprowadzenie
4.1. Internacjonalizacja i innowacyjność – charakter związków
4.2. Wpływ internacjonalizacji zewnętrznej na innowacyjność
4.2.1. Uczenie się przez eksport a autoselekcja
4.2.2. Uczenie się przez eksport a innowacyjność
4.2.3. Uczenie się przez inwestycje zagraniczne a innowacyjność
4.2.4. Zdolność absorpcji wiedzy a internacjonalizacja i innowacyjność
4.3. Wpływ internacjonalizacji wewnętrznej na innowacyjność
4.4. Internacjonalizacja i innowacyjność a usieciowienie
4.5.  Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie polskich przedsiębiorstw
Podsumowanie

Rozdział 5. Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw – koncepcja i metoda badań

Wprowadzenie
5.1. Założenia i cele badawcze  
5.2. Hipotezy i model badawczy  
5.3. Konceptualizacja badanych zmiennych
5.3.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
5.3.2. Innowacyjność przedsiębiorstwa  
5.3.3. Usieciowienie przedsiębiorstwa  
5.4. Koncepcja pomiaru badanych zmiennych  
5.4.1. Koncepcja pomiaru stopnia internacjonalizacji
5.4.2. Koncepcja pomiaru stopnia innowacyjności
5.4.3. Koncepcja pomiaru stopnia usieciowienia
5.5. Organizacja i metoda badań empirycznych
5.5.1. Organizacja badań bezpośrednich
5.5.2. Metoda doboru próby badawczej
5.5.3. Budowa narzędzia badawczego  
5.5.4. Charakterystyka respondentów i próby badawczej

Rozdział 6. Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw – wyniki badań i dyskusja

Wprowadzenie
6.1. Stopień internacjonalizacji, innowacyjności i usieciowienia przedsiębiorstw
6.1.1. Stopień internacjonalizacji
6.1.2. Stopień innowacyjności
6.1.3. Stopień usieciowienia
6.2.  Związki między internacjonalizacją, innowacyjnością i usieciowieniem przedsiębiorstw
6.2.1.  Związki między stopniem internacjonalizacji, innowacyjności i usieciowienia
6.2.2.  Wpływ usieciowienia na związek między internacjonalizacją i innowacyjnością
6.2.3.  Typy powiązań między internacjonalizacją, innowacyjnością i usieciowieniem
6.3. Podsumowanie wyników badań
6.3.1. Dyskusja i wnioski z badań
6.3.2. Ograniczenia i kierunki dalszych badań

Literatura

Aneks

Kwestionariusz wywiadu – wskaźniki indywidualne i ich wagi

Spis rysunków

Spis tabel

BESTSELLERY