Jawność w samorządzie terytorialnym - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-8811-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
3,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
139,00
Cena w punktach Virtualo:
13900 pkt.

Pełny opis

Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z okazji 24. rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Przedstawione w książce zagadnienia dotyczą aktualnych i istotnych dla teorii i praktyki samorządu terytorialnego problemów.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 17
Monika Augustyniak Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej w komisjach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - wnioski i postulaty 21
Jakub Bielawski Jak to robią poznaniacy? Formy komunikacji społecznej jednostek samorządu terytorialnego w Poznaniu i powiecie poznańskim 33
Leszek Bielecki, Jerzy Stelmasiak Zakres jawności działania organów powiatu 44
Alicja Bobiec Informacja publiczna a ochrona prywatności osób pełniących funkcje publiczne 55
Adam Bochentyn Problem uznania operatu szacunkowego za informację publiczną 70
Anna Bohdan Sposób określania zasad dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy w aktach prawa miejscowego, na przykładzie statutów gmin województwa opolskiego 84
Maria Bosak, Paweł Majka Jawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji prawa finansów publicznych oraz prawa pracy 97
Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak Wpływ jawności działania jednostek samorządu terytorialnego na konkurencyjność przewozów autobusowych 107
Stanisław Bułajewski Zakres jawności działania organów stanowiąco-kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego - stan obecny i perspektywy zmian 123
Krystyna Celarek Jawność decyzji organów samorządu terytorialnego instrumentem antykorupcyjnym 134
Dominika Cendrowicz Postępowanie w sprawie świadczeń z zakresu pomocy społecznej a jawność działania administracji publicznej 144
Jarosław Czerw Udostępnianie informacji publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez Biuletyn Informacji Publicznej i w trybie wnioskowym 155
Kinga Czyżycka, Urszula Torbus Zasada jawności naboru w samorządzie terytorialnym 166
Andrzej Danielewski-Danielewicz Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich w świetle regulacji statutowych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu łomżyńskiego i Statutu Województwa Podlaskiego 182
Piotr Feczko Governance a jawność działania samorządu terytorialnego 201
Dorota Fleszer Dostęp do danych publicznych na przykładzie aktu administracyjnego 211
Sebastian Gajewski Uprawnienia radnego a jawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 223
Anna Haładyj Jawność danych osobowych osób fizycznych składających uwagi i wnioski w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa 230
Aleksander Jakubowski Samorządowe jednostki organizacyjne jako podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej 239
Katarzyna Janaczek Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i radnych - zarys problemu w kontekście jawności działania samorządu terytorialnego 252
Marcin Janik Jawność działania w świetle teorii zarządzania uwagą. Dylematy na przykładzie działań przeciwepidemicznych 267
Marcin Janik Dostęp do informacji publicznej w działalności straży gminnej 275
Sylwester Kasprzak Prewencja przed korupcją w wykonywaniu administracji publicznej 289
Karolina Kentnowska Biuletyn Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego jako źródło dostępu do informacji publicznej 302
Przemysław Kledzik Problematyka jawności działania samorządu terytorialnego w aspekcie dostępu do akt ogólnego postępowania administracyjnego 315
Ewelina Kloc Społeczeństwo obywatelskie a jawność działania samorządu terytorialnego (na przykładzie miasta Rzeszowa) 336
Katarzyna Kłosowska-Lasek Ingerencja informacyjna w świetle zasady jawności działania administracji publicznej 347
Ewa Koniuszewska Jawność współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 355
Jerzy Korczak Rejestry w sprawach samorządowych 365
Dominik J. Kościuk Zasada jawności w elektronicznym postępowaniu administracyjnym 379
Marek Kruszakin, Joanna Teżyk Praktyczne problemy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej - przyczynek do dyskusji 387
Justyna Kuśnierz-Chmiel Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich w kontekście uregulowań zawartych w statutach województw 399
Piotr Lisowski Jawność w oświacie samorządowej - wybrane przykłady 426
Roman Marchaj Informacja publiczna przetworzona w doktrynie, orzecznictwie oraz w praktyce 443
Alina Miruć Miejsce zasady jawności we współpracy administracji publicznej z organizacjami sektora pozarządowego przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 453
Łukasz Młynarkiewicz Odmowa udostępniania informacji publicznej przetworzonej 464
Artur K. Modrzejewski Udostępnianie zarządowi spółki komunalnej danych z rejestrów prowadzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego celem weryfikacji informacji zawartych w deklaracji "śmieciowej" 480
Tomasz Moll Język mniejszości a jawność działania samorządu terytorialnego 489
Andrzej Nałęcz Zasada ochrony zaufania obywateli a jawność działania samorządu terytorialnego 503
Małgorzata Ofiarska Gwarancje jawności działania samorządu terytorialnego - analiza rozwiązań przyjmowanych w statutach gmin 513
Jerzy Parchomiuk, Jakub Polanowski Nadużycie prawa do informacji publicznej 531
Andrzej Piasecki Jawność działań samorządu w świetle opinii dziennikarzy 551
Ewa Pierzchała Udostępnianie dokumentów w postępowaniu administracyjnym na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego 564
Agnieszka Piętak Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie realizacji zasady jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetowymi 576
Katarzyna Płonka-Bielenin Realizacja zasady jawności w zakresie podejmowania uchwał przez organy samorządu terytorialnego 584
Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora Prawo do informacji publicznej w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw 597
Karolina Rokicka Udostępnianie dokumentów planistycznych gminy jako przejaw zasady jawności 611
Piotr Ruczkowski Publikacja aktów prawa wewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego a zasada jawności administracyjnej 619
Beata Sagan Planowanie przestrzenne a zasada jawności działania organów administracji. Wybrane zagadnienia 627
Kamil Sikora Propozycje zaktywizowania mieszkańców jako przejaw szerszej jawności życia samorządowego w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw 634
Julita Sitniewska, Małgorzata Anna Wenclik Realizacja zasady jawności i dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych 643
Piotr Sitniewski Zasada jawności obrad rad miast wojewódzkich. Analiza statutów 655
Magdalena Strożek-Kucharska Udostępnianie informacji z katastru nieruchomości na potrzeby postępowania egzekucyjnego w administracji 673
Weronika Szafrańska Dostęp do informacji publicznej w wybranych krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec 682
Jakub Szlachetko, Karol Ważny Prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów 695
Ewa Tamara Szuber-Bednarz Budżet partycypacyjny a zasada jawności działania samorządu terytorialnego 729
Ewa Wągiel Niejawność działania samorządu terytorialnego gminy 737
Anna Wąsowska Zastosowanie zasady jawności przez organy jednostek samorządu terytorialnego w procedurze zamówień publicznych 748
Marta Woźniak Jawność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 765
Lidia Zacharko Dostęp do informacji publicznej i jej granice na gruncie francuskiego prawa administracyjnego 780
Przemysław Zdyb Odmowa, przewlekłość oraz bezczynność w przedmiocie udostępniania informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego 788

BESTSELLERY