Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-987-2
Język:
Polski
Data wydania:
13 marca 2012
Rozmiar pliku:
12 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
34,80
Cena w punktach Virtualo:
3480 pkt.

Pełny opis

Publikacja dr Doroty Krzemińskiej porusza zagadnienia, którym w literaturze pedagogiki specjalnej poświęcono niewiele uwagi. Kwestia porozumiewania się osób z niepełnosprawnością intelektualną traktowana była dotychczas głównie w kontekście trudności i deficytów komunikacyjnych. […] Praca Doroty Krzemińskiej odchodzi od jednostronnej oceny, nazwę to umownie „zdolności do dyskursu” osób z niepełnosprawnością intelektualną, a przybliża nas do poznania samej istoty tego dyskursu. Inaczej mówiąc, z normatywnego, dyscyplinującego, obnażającego deficyty, naznaczającego, itd. spojrzenia na język niepełnosprawnych, poszukuje w nim „normalności”, specyficznego kodu językowego podzielanych przez ludzi znaczeń, symboli, uczuć, emocji. W pewnym senesie praca ta jest zaprzeczeniem, a przynajmniej podaniem w wątpliwość jednoznacznej tezy o trudnościach osób z niepełnosprawnością intelektualną do wyrażania swoich myśli i rozumienia innych. […] We wnioskach z badań Dorota Krzemińska podważa ugruntowane przekonanie, że opóźnienie czy utrudnienie mowy osób głębiej upośledzonych uniemożliwia im komunikowanie się z innymi, w tym też współkonstruowanie dyskursu. W swoich badaniach krok po kroku wykazuje, że osoby te, pomimo ograniczonego kodu językowego, są w stanie przekazywać treści pozwalające odbudowywać wiedzę o rzeczywistości, w której żyją i którą kreują. […] Inaczej mówiąc, badania Doroty Krzemińskiej wychodzą nie tyle poza to, co wypowiedziane, ile bardziej poza to, co usłyszane z perspektywy poprawności językowej. Poza tą poprawnością, której ramy wyznacza pełnosprawność, jest bowiem inny świat komunikacji osoby radzącej sobie z niepełnosprawnością. To dostrzeżenie owej zdolności jest najlepszą rekomendacją wydawniczą dla tej książki.

prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause

(fragment recenzji)

 

Spis treści

Podziękowania; 7
Wstęp; 9
1. Rozważania o społecznej naturze języka; 17
1.1. Teza Herdera–Humboldta; 18
1.2. Hipoteza Sapira–Whorfa; 20
1.3. Socjolingwistyczna teoria dwóch kodów językowych Basila Bernsteina; 22
1.4. Symboliczny interakcjonizm a zjawiska językowe; 34
2. Filozoficzne inspiracje w podejściu do języka; 39
2.1. Język w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera; 39
2.2. Fenomenologiczna koncepcja Alfreda Schütza jako źródło do namysłu nad rzeczywistością oraz rolą badacza naukowego zainteresowanego językiem; 45
3. Funkcjonowanie językowe osób z niepełnosprawnością intelektualną; 51
3.1. Dwa nurty badań nad sferą języka osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich ustalenia; 51
4. Metodologiczne założenia badań własnych; 63
4.1. Wprowadzenie w zamysł badawczy; 63
4.2. Obszar zainteresowań a jakościowa orientacja metodologiczna; 67
4.3. Metoda etnograficzna jako droga gromadzenia danych empirycznych; 72
4.3.1. Techniki badawcze w realizacji metody etnograficznej; 76
4.3.2. Dobór miejsca badań i grupy badawczej; 81
5. Kod językowy i dyskurs osób z niepełnosprawnością intelektualną w badaniach własnych; 83
5.1. Wprowadzenie w pole badawcze; 83
5.1.1. Przestrzeń fizyczna – położenie i opis Środowiskowego Domu Samopomocy „Nowiny” w Gdańsku-Oruni; 83
5.1.2. Uczestnicy; 87
5.1.3. Terapeuci; 89
5.1.4. Oferta programowa placówki; 92
5.2. Wtapianie się w życie codzienne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – pierwszy etap badań; 95
5.3. Kod językowy i dyskurs badanych w trzech odsłonach potoczności; 100
5.3.1. Panorama rozmów codziennych; 101
5.3.2. Sprawy zwykłe i niezwykłe w codzienności; 150
5.3.3. Codzienne życie w indywidualnych narracjach; 182
6. Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną – interpretacja; 199
6.1. Kod językowy ograniczony w dychotomicznej roli; 199
6.2. Dyskurs i kod językowy jako medium życia codziennego; 210
Podsumowanie; 221
Bibliografia; 227

BESTSELLERY