Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.) - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce (stan prawny na 15 lipca 2015 r.) - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-851-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
2,6 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
29,40
Cena w punktach Virtualo:
2940 pkt.

Pełny opis

Kampania wyborcza jest obecnie zjawiskiem o niezwykle istotnej wadze, a jednocześnie jednym z tych etapów procedury wyborczej, które mają duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych. Problematyka ta nie była dotychczas w sposób całościowy przedstawiona w opracowaniu o prawniczym charakterze. Przeprowadzenie analizy prawnej problematyki kampanii wyborczej jest natomiast pożądane, jako że praktyka ustrojowa w tym zakresie uwypukla liczne problemy, które pojawiają się w jej toku. Autorka przeprowadza dogłębną analizę regulacji kampanii wyborczej, zawartej w kodeksie wyborczym na tle regulacji przyjmowanej w poprzedzających kodeks ordynacjach oraz rozwiązań w innych państwach, formułując wnioski zarówno co do sposobu interpretacji przepisów, jak i postulatów de lege ferenda. Dlatego też niniejsza książka stanowi istotną pozycję w sferze prawa wyborczego, która może wzbudzić zainteresowanie nie tylko przedstawicieli nauki prawa, lecz także politologów, socjologów, a nadto polityków oraz publicystów.

Spis treści

Wykaz skrótów  9
Wstęp  11
I. Kampania wyborcza – zagadnienia wprowadzające  19

1. Pojęcie kampanii wyborczej  19

2. Funkcje wyborów a kampania wyborcza  31

3. Kampania wyborcza w konstytucjach i dokumentach międzynarodowych  40

4. Geneza regulacji prawnej kampanii wyborczej w Polsce  53

5. Konstytucyjne ramy kampanii wyborczej w Polsce  62

6. Zasady prawa wyborczego a kampania wyborcza  75


II. Czas trwania kampanii wyborczej  85

1. Determinanty i znaczenie czasu trwania kampanii wyborczej  85

2. Początek i długość kampanii wyborczych w Polsce  92

2.1. Ewolucja rozwiązań dotyczących czasu trwania kampanii wyborczych  92

2.2. Początek i czas trwania kampanii wyborczych w praktyce  97

2.3. Znaczenie prawne rozpoczęcia kampanii wyborczej  105

3. Zakończenie kampanii wyborczej. Cisza wyborcza  116


III. Uczestnicy kampanii wyborczej 141

1. Uczestnicy kampanii wyborczej – możliwe rozwiązania prawne  141

2. Ratio legis istnienia komitetów wyborczych w polskim prawie wyborczym  144

3. Pojęcie i charakter prawny komitetu wyborczego  148

4. Rodzaje komitetów wyborczych  157

5. Uprawnienia komitetów wyborczych w kampanii wyborczej  164


IV. Agitacja wyborcza i jej formy 177

1. Pojęcie agitacji wyborczej. Agitacja wyborcza a kampania wyborcza  177

2. Formy prowadzenia agitacji wyborczej  193

2.1. Zbieranie podpisów popierających zgłoszenia kandydatów  195

2.2. Zgromadzenia, pochody i manifestacje  197

2.3. Przemówienia  199

2.4. Loterie fantowe, innego rodzaju gry losowe i konkursy  200

2.5. Agitacja wyborcza w Internecie  202

V. Zasady prowadzenia agitacji wyborczej  211

1. Zgoda pełnomocnika wyborczego  211

2. Zbieranie podpisów popierających kandydatów  221

3. Pozakodeksowe ograniczenia agitacji wyborczej  229

4. Kodeksowe ograniczenia agitacji wyborczej  240

4.1. Ograniczenia co do miejsca prowadzenia agitacji wyborczej  240

4.2. Pozostałe kodeksowe ograniczenia agitacji wyborczej  254

5. Problem prowadzenia agitacji wyborczej za pośrednictwem Internetu  260


VI. Materiały wyborcze i ich rozpowszechnianie  267

1. Pojęcie i ochrona materiałów wyborczych  267

2. Zasady rozpowszechniania materiałów wyborczych 274

VII. Sondaże wyborcze  299

3. Sondaże w kampanii wyborczej  299

4. Zakaz publikacji wyników sondaży w czasie ciszy wyborczej  312


VIII. Kampania wyborcza w radiu i telewizji  323

5. Znaczenie i specyfika kampanii wyborczej w radiu i telewizji  323

6. Pojęcie audycji wyborczej  333

7. Nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych  339

8. Płatne rozpowszechnianie audycji wyborczych  354

9. Debaty wyborcze  365

IX. Postępowanie w trybie wyborczym jako element kampanii wyborczej 375

1. Procedury sądowo-wyborcze  375

2. Cel i przedmiot ochrony postępowania w trybie wyborczym  385

3. Ochrona prawdziwości informacji zawartych w materiałach wyborczych a prawo cywilne i prawo prasowe  398

4. Przebieg postępowania w trybie wyborczym  402

Zakończenie  427

Bibliografia  437


Od Redakcji  461

BESTSELLERY