Kodeks cywilny 2015. Stan prawny na dzień 1 lutego 2015 roku - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Kodeks cywilny 2015. Stan prawny na dzień 1 lutego 2015 roku - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7898-519-8
Język:
Polski
Data wydania:
Luty 2015
Rozmiar pliku:
2,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
3,33
Cena w punktach Virtualo:
333 pkt.

Pełny opis

Najnowszy kodeks (stan prawny na dzień 1 lutego 2015 r.) – wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień.

Spis treści

Księga pierwsza Część ogólna

Tytuł I Przepisy wstępne

Tytuł II Osoby

Dział I Osoby fizyczne

Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Rozdział II Miejsce zamieszkania

Rozdział III Uznanie za zmarłego

Dział II Osoby prawne

Dział III Przedsiębiorcy i ich oznaczenia

Tytuł III Mienie

Tytuł IV Czynności prawne

Dział I Przepisy ogólne

Dział II Zawarcie umowy

Dział III Forma czynności prawnych

Dział IV Wady oświadczenia woli

Dział V Warunek

Dział VI Przedstawicielstwo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział II Pełnomocnictwo

Rozdział III Prokura

Tytuł V Termin

Tytuł VI Przedawnienie roszczeń

Księga druga Własność i inne prawa rzeczowe

Tytuł I Własność

Dział I Przepisy ogólne

Dział II Treść i wykonywanie własności

Dział III Nabycie i utrata własności

Rozdział I Przeniesienie własności

Rozdział II Zasiedzenie

Rozdział III Inne wypadki nabycia i utraty własności

Dział IV Współwłasność

Dział V Ochrona własności

Tytuł II Użytkowanie wieczyste

Tytuł III Prawa rzeczowe ograniczone

Dział I Przepisy ogólne

Dział II Użytkowanie

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział II Użytkowanie przez osoby fizyczne

Rozdział III Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne

Rozdział IV Inne wypadki użytkowania

Dział III Służebności

Rozdział I Służebności gruntowe

Rozdział II Służebności osobiste

Rozdział III Służebność przesyłu

Dział IV Zastaw

Rozdział I Zastaw na rzeczach ruchomych

Rozdział II Zastaw na prawach

Tytuł IV Posiadanie

Księga trzecia Zobowiązania

Tytuł I Przepisy ogólne

Tytuł II Wielość dłużników albo wierzycieli

Dział I Zobowiązania solidarne

Dział II Zobowiązania podzielne i niepodzielne

Tytuł III Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych

Tytuł IV (uchylony).

Tytuł V Bezpodstawne wzbogacenie

Tytuł VI Czyny niedozwolone

Tytuł VI1 Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Tytuł VII Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania

Dział I Wykonanie zobowiązań

Dział II Skutki niewykonania zobowiązań

Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych

Tytuł VIII Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu

Tytuł IX Zmiana wierzyciela lub dłużnika

Dział I Zmiana wierzyciela

Dział II Zmiana dłużnika

Tytuł X Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Tytuł XI Sprzedaż

Dział I Przepisy ogólne

Dział II Rękojmia za wady

Dział II1 Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

Dział III Gwarancja przy sprzedaży

Dział IV Szczególne rodzaje sprzedaży

Rozdział I Sprzedaż na raty

Rozdział II Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę

Rozdział III Prawo odkupu

Rozdział IV Prawo pierwokupu

Tytuł XII Zamiana

Tytuł XIII Dostawa

Tytuł XIV Kontraktacja

Tytuł XV Umowa o dzieło

Tytuł XVI Umowa o roboty budowlane

Tytuł XVII Najem i dzierżawa

Dział I Najem

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział II Najem lokalu

Dział II Dzierżawa

Tytuł XVII1 Umowa leasingu

Tytuł XVIII Użyczenie

Tytuł XIX Pożyczka

Tytuł XX Umowa rachunku bankowego

Tytuł XXI Zlecenie

Tytuł XXII Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Tytuł XXIII Umowa agencyjna

Tytuł XXIV Umowa komisu

Tytuł XXV Umowa przewozu

Dział I Przepisy ogólne

Dział II Przewóz osób

Dział III Przewóz rzeczy

Tytuł XXVI Umowa spedycji

Tytuł XXVII Umowa ubezpieczenia

Dział I Przepisy ogólne

Dział II Ubezpieczenia majątkowe

Dział III Ubezpieczenia osobowe

Tytuł XXVIII Przechowanie

Tytuł XXIX Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady

Tytuł XXX Umowa składu

Tytuł XXXI Spółka

Tytuł XXXII Poręczenie

Tytuł XXXIII Darowizna

Tytuł XXXIII1 Przekazanie nieruchomości

Tytuł XXXIV Renta i dożywocie

Dział I Renta

Dział II Dożywocie

Tytuł XXXV Ugoda

Tytuł XXXVI Przyrzeczenie publiczne

Tytuł XXXVII Przekaz i papiery wartościowe

Dział I Przekaz

Dział II Papiery wartościowe

Księga czwarta Spadki

Tytuł I Przepisy ogólne

Tytuł II Dziedziczenie ustawowe

Tytuł III Rozrządzenia na wypadek śmierci

Dział I Testament

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział II Forma testamentu

Oddział 1 Testamenty zwykłe

Oddział 2 Testamenty szczególne

Oddział 3 Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych

Dział II Powołanie spadkobiercy

Dział III Zapis i polecenie

Rozdział I Zapis zwykły

Rozdział II Zapis windykacyjny

Rozdział III Polecenie

Dział IV Wykonawca testamentu

Tytuł IV Zachowek

Tytuł V Przyjęcie i odrzucenie spadku

Tytuł VI Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy

Tytuł VII Odpowiedzialność za długi spadkowe

Tytuł VIII Wspólność majątku spadkowego i dział spadku

Tytuł IX Umowy dotyczące spadku

Tytuł X Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych

Indeks rzeczowy

BESTSELLERY