Kodeks karny. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-491-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
12 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
329,00
Cena w punktach Virtualo:
32900 pkt.

Pełny opis

Marian Filar - profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej; pełnił funkcję eksperta Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zapobiegania i kontroli przestępczości, uczestniczył także w pracach licznych organów eksperckich (m.in. Rady Polityki Penitencjarnej); brał udział w pracach kodyfikacyjnych w dziedzinie prawa karnego i lekarskiego; pozostawał ekspertem prezydenckim, sejmowym, senackim, a także wielu innych instytucji, m.in. Narodowego Centrum Nauki; autor, współautor lub redaktor przeszło 200 publikacji z dziedziny prawa karnego materialnego, seksualnego prawa karnego, lekarskiego prawa karnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz polityki kryminalnej, w tym wielu monografii i komentarzy.
Autorzy komentarza teoretycy i praktycy to wybitni specjaliści w dziedzinie prawa karnego, zwłaszcza zagadnień szczegółowo przez nich opracowanych.

Kodeks karny. Komentarz pod redakcją Mariana Filara to znakomite, obszerne i szczegółowe opracowanie, w którym uwzględniono wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w tym najnowszą nowelizację wchodzącą w życie 15 kwietnia 2016 r. dotyczącą m.in.:
- kary ograniczenia wolności,
- kary mieszanej,
- uchylenia instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego i nadzwyczajnego złagodzenia kary,
- wprowadzenia odpowiedzialności karnej za świadome składanie fałszywych zeznań przez uczestnika postępowania pomimo pouczenia go o prawie do odmowy składania zeznań lub odpowiedzi na pytania.
W porównaniu do poprzedniego wydania niektóre przepisy skomentowano na nowo, inne wzbogacono o dalsze rozważania. W istotny sposób uzupełniono wykaz orzecznictwa oraz dodano ważne pozycje piśmiennicze.


Książka jest skierowana zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych jak i innych pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Publikacja ta będzie wartościową pozycją dla pracowników naukowych w dziedzinie prawa karnego, a ze względu na zwartą i usystematyzowaną konstrukcję także niezwykle cenną pomocą dla aplikantów.

Spis treści

Wykaz skrótów 19
Wstęp 25
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U Nr 88, poz 553 ze zm ) 29
Część ogólna
Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej 33 Art. 1. [Struktura przestępstwa. Warunki odpowiedzialności] 36 Art. 2. [Przestępstwa skutkowe z zaniechania] 43 Art. 3. [Zasada humanitaryzmu] 45 Art. 4. [Zasady stosowania ustawy karnej] 46 Art. 5. [Zasada terytorialności] 53 Art. 6. [Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego] 54 Art. 7. [Kwalifikacja przestępstw. Zbrodnia i występek] 57 Art. 8. [Formy winy a kwalifikacja przestępstw] 59 Art. 9. [Strona podmiotowa czynu. Umyślność i nieumyślność] 60 Art. 10. [Zdolność wiekowa odpowiedzialności karnej] 65 Art. 11. [Jedność czynu. Zbieg przepisów ustawy] 67 Art. 12. [Wielość zachowań a czyn zabroniony] 75
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa 81 Art. 13. [Usiłowanie. Udolność i nieudolność] 83 Art. 14. [Wymiar kary za usiłowanie] 87 Art. 15. [Bezkarność usiłowania. Czynny żal] 87 Art. 16. [Przygotowanie. Odpowiedzialność za przygotowanie] 88 Art. 17. [Bezkarność dobrowolnego odstąpienia od przygotowania] 90 Art. 18. [Formy zjawiskowe czynu karalnego] 90 Art. 19. [Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo] 101 Art. 20. [Niezależna odpowiedzialność współdziałających] 101 Art. 21. [Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej] 102 Art. 22. [Usiłowanie podżegania i pomocnictwa] 103 Art. 23. [Bezkarność współdziałającego. Czynny żal] 104 Art. 24. [Karalność prowokacji] 105
Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej 106 Art. 25. [Kontratyp obrony koniecznej] 113 Art. 26. [Stan wyższej konieczności. Kolizja obowiązków] 135 Art. 27. [Ryzyko nowatorskie] 143 Art. 28. [Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego] 148 Art. 29. [Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność] 165 Art. 30. [Błąd co do prawa] 167 Art. 31. [Niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Warunki odpowiedzialności karnej] 172
Rozdział IV. Kary 183 Art. 32. [Wykaz kar] 185 Art. 33. [Grzywna. Granice kary] 190 Art. 34. [Ograniczenie wolności. Granice kary. Obowiązki skazanego] 197 Art. 35. [Zasady wykonywania obowiązku pracy] 205 Art. 36. (uchylony). 207 Art. 37. [Pozbawienie wolności. Granice kary] 208 Art. 37a. [Dopuszczalność orzeczenia kary pozbawienia wolności w sprawie o występek] 208 Art. 37b. [Dopuszczalność orzeczenia kary pozbawienia wolności w sprawie o występek] 210 Art. 38. [Obniżenie lub obostrzenie kary] 217
Rozdział V. Środki karne 221 Art. 39. [Wykaz środków karnych] 226 Art. 40. [Prawa publiczne. Pozbawienie] 229 Art. 41. [Zakazy związane z wykonywaniem pracy zarobkowej] 236 Art. 41a. [Zakaz kontaktowania się] 246 Art. 41b. [Zakaz wstępu na imprezę masową] 252 Art. 41c. [Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych] 257 Art. 42. [Zakaz prowadzenia pojazdów. Zakres orzekania zakazu] 259 Art. 43. [Okres obowiązywania środków karnych] 271 Art. 43a. [Świadczenie pieniężne na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej] 273 Art. 43b. [Podanie wyroku do publicznej wiadomości] 276 Art. 43c. [Obowiązek zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego] 279
Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne 281 Art. 44. [Przepadek przedmiotów. Przesłanki orzekania] 288 Art. 45. [Przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartości] 300 Art. 45a. [Nieodpowiedzialność sprawcy a dopuszczalność orzeczenia przepadku] 308 Art. 46. [Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody] 310 Art. 47. [Orzeczenie nawiązki] 319 Art. 47a. (uchylony). 325 Art. 48. [Granice nawiązki] 325 Art. 49. (uchylony). 326 Art. 49a. (uchylony). 326 Art. 50-52. (uchylone). 326
Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych 327 Art. 53. [Dyrektywy wymiaru kary] 331 Art. 54. [Zasady wymiaru kary dla nieletniego lub młodocianego] 370 Art. 55. [Indywidualizacja] 383 Art. 56. [Orzekanie środków karnych] 385 Art. 57. [Zbieg nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary] 386 Art. 57a. [Kara za występek chuligański. Nawiązka] 390 Art. 58. [Wybór rodzaju kary. Prymat kar wolnościowych] 402 Art. 59. [Odstąpienie od wymierzenia kary na rzecz środka karnego] 406 Art. 59a. (uchylony). 409 Art. 60. [Nadzwyczajne złagodzenie kary] 414 Art. 60a. (uchylony). 457 Art. 61. [Odstąpienie od wymierzenia kary] 457 Art. 62. [Wybór zakładu karnego i systemu terapeutycznego] 460 Art. 63. [Zaliczenie tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych] 463
Rozdział VII. Powrót do przestępstwa 473 Art. 64. [Recydywa szczególna podstawowa i wielokrotna] 478 Art. 65. [Stałe źródło dochodu lub działania w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym bądź przestępstwo o charakterze terrorystycznym] 497
Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie 500 Art. 66. [Warunkowe umorzenie postępowania. Przesłanki stosowania] 503 Art. 67. [Okres próby, dozór i obowiązki próby] 512 Art. 68. [Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego] 521 Art. 69. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Podstawy stosowania] 525 Art. 70. [Okres próby] 536 Art. 71. [Grzywna związana z zawieszeniem wykonania kary] 538 Art. 72. [Obowiązki okresu próby] 545 Art. 73. [Dozór fakultatywny lub obligatoryjny] 556 Art. 74. [Ustalenie wykonania i zmiana obowiązków próby] 560 Art. 75. [Zarządzenie wykonania zawieszonej kary] 565 Art. 75a. [Zamiana kary pozbawienia wolności] 580 Art. 76. [Zatarcie skazania] 585 Art. 77. [Podstawy stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia] 588 Art. 78. [Przesłanki formalne warunkowego zwolnienia] 613 Art. 79. [Przesłanki formalne przy sumie kar] 620 Art. 80. [Okres próby] 624 Art. 81. [Ponowne warunkowe zwolnienie] 626 Art. 82. [Uznanie kary za odbytą] 628 Art. 83. [Skrócenie kary ograniczenia wolności] 632 Art. 84. [Skrócenie czasu trwania środków karnych] 634 Art. 84a. (uchylony). 636
Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych 637 Art. 85. [Warunki orzekania kary łącznej] 639 Art. 85a. [Dyrektywa kary łącznej] 652 Art. 86. [Kara łączna. Wymiar] 653 Art. 87. [Łączenie kary pozbawienia wolności z ograniczeniem wolności] 667 Art. 88. [Kara łączna 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności] 669 Art. 89. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej] 671 Art. 89a. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej] 677 Art. 90. [Łączenie środków karnych oraz środków zabezpieczających] 679 Art. 91. [Ciąg przestępstw] 681 Art. 92-92a. (uchylone). 692
Rozdział X. Środki zabezpieczające 693 Art. 93. (uchylony). 695 Art. 93a. [Katalog środków zabezpieczających] 695 Art. 93b. [Stosowanie środków zabezpieczających] 697 Art. 93c. [Kategorie sprawców] 703 Art. 93d. [Czas stosowania środków zabezpieczających] 709 Art. 93e. [Elektroniczna kontrola miejsca pobytu] 712 Art. 93f. [Terapia, terapia uzależnień] 713 Art. 93g. [Zakład psychiatryczny] 716 Art. 94-98. (uchylone). 722 Art. 99. [Orzeczenie obowiązku, zakazu lub przepadku wobec niepoczytalnego] 722 Art. 100. (uchylony). 724
Rozdział XI. Przedawnienie 725 Art. 101. [Ustanie karalności] 727 Art. 102. [Przedłużenie przedawnienia karalności] 736 Art. 103. [Przedawnienie wykonania kary] 738 Art. 104. [Spoczywanie biegu przedawnienia] 740 Art. 105. [Wyłączenie przedawnienia] 744
Rozdział XII. Zatarcie skazania 749 Art. 106. [Uznanie skazania za niebyłe] 751 Art. 106a. [Wyłączenie zatarcia skazania] 755 Art. 107. [Przesłanki zatarcia skazania] 755 Art. 107a. (uchylony). 759 Art. 108. [Zatarcie przy zbiegu skazań] 760
Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą 762 Art. 109. [Zasada narodowości podmiotowej] 764 Art. 110. [Odpowiedzialność cudzoziemca] 767 Art. 111. [Warunek podwójnej przestępności] 770 Art. 112. [Odpowiedzialność według zasady ochronnej] 772 Art. 113. [Ściganie przestępstwa na mocy umów międzynarodowych] 775 Art. 114. [Moc prawna obcego wyroku] 777 Art. 114a. [Uwzględnienie prawomocnego orzeczenia skazującego wydanego w innym państwie UE] 788
Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych 795 Art. 115. [Słowniczek wyrażeń ustawowych] 797
Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych 842 Art. 116. [Stosowanie przepisów] 842
Część szczególna
Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne 847 Art. 117. [Wojna napastnicza] 849 Art. 118. [Ludobójstwo] 851 Art. 118a. [Zbrodnie przeciwko ludzkości] 854 Art. 119. [Dyskryminacja] 860 Art. 120. [Stosowanie środków masowej zagłady] 862 Art. 121. [Wytwarzanie, gromadzenie lub obrót zakazanymi środkami] 863 Art. 122. [Niedopuszczalne sposoby lub środki walki] 865 Art. 123. [Zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych bądź ludności cywilnej] 866 Art. 124. [Inne przestępne naruszenie prawa międzynarodowego] 868 Art. 125. [Zamach na mienie lub dobra kultury] 870 Art. 126. [Bezprawne używanie znaków] 873 Art. 126a. [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstw z rozdziału XVI lub ich publiczne pochwalanie] 874 Art. 126b. [Dopuszczenie do popełnienia przestępstw z rozdziału XVI] 875
Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 878 Art. 127. [Zamach stanu] 879 Art. 128. [Zamach na konstytucyjny organ RP] 882 Art. 129. [Zdrada dyplomatyczna] 884 Art. 130. [Szpiegostwo] 885 Art. 131. [Czynny żal] 888 Art. 132. [Dezinformacja wywiadowcza] 891 Art. 132a. (utracił moc). 892 Art. 133. [Znieważenie narodu lub państwa polskiego] 894 Art. 134. [Zamach na życie prezydenta RP] 895 Art. 135. [Czynna napaść lub znieważenie prezydenta RP] 896 Art. 136. [Czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa] 897 Art. 137. [Publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego] 898 Art. 138. [Zasada wzajemności] 900 Art. 139. [Przepadek przedmiotów] 902
Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności 904 Art. 140. [Zamach na jednostkę sił zbrojnych RP] 906 Art. 141. [Podjęcie służby w obcym wojsku] 910 Art. 142. [Zaciąg do wojska obcego] 916 Art. 143. [Samouszkodzenie i inne podstępne zabiegi w celu zwolnienia od służby wojskowej] 918 Art. 144. [Uchylanie się od odbywania służby wojskowej] 921 Art. 145. [Uchylanie się od pełnienia służby zastępczej] 924 Art. 146. [Dobrowolny powrót] 926 Art. 147. [Niezdolność do pełnienia służby] 927
Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 928 Art. 148. [Zabójstwo] 933 Art. 149. [Zabójstwo noworodka] 940 Art. 150. [Zabójstwo eutanatyczne] 942 Art. 151. [Namowa i pomoc do samobójstwa] 942 Art. 152. [Aborcja za zgodą kobiety] 943 Art. 153. [Wymuszona aborcja] 946 Art. 154. [Śmierć kobiety jako następstwo aborcji] 947 Art. 155. [Nieumyślne spowodowanie śmierci] 948 Art. 156. [Ciężki uszczerbek na zdrowiu] 948 Art. 157. [Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu] 951 Art. 157a. [Uszczerbek na zdrowiu dziecka poczętego] 953 Art. 158. [Bójka i pobicie] 954 Art. 159. [Użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznego narzędzia] 956 Art. 160. [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo] 957 Art. 161. [Narażenie człowieka na zarażenie] 959 Art. 162. [Nieudzielenie pomocy] 960
Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu 961 Art. 163. [Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego] 963 Art. 164. [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia] 971 Art. 165. [Sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia] 974 Art. 165a. [Finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym] 984 Art. 166. [Zawładnięcie statkiem wodnym lub powietrznym] 994 Art. 167. [Umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia lub niebezpiecznej substancji] 997 Art. 168. [Karalność przygotowania] 998 Art. 169. [Czynny żal] 999 Art. 170. [Rozbójnictwo morskie] 1000 Art. 171. [Wytwarzanie substancji niebezpiecznych lub obrót nimi] 1001 Art. 172. [Przeszkadzanie akcji ratowniczej] 1003
Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 1005 Art. 173. [Katastrofa w komunikacji] 1012 Art. 174. [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy] 1016 Art. 175. [Przygotowanie do spowodowania katastrofy] 1019 Art. 176. [Czynny żal przy sprowadzeniu katastrofy] 1020 Art. 177. [Spowodowanie wypadku w komunikacji] 1020 Art. 178. [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku] 1062 Art. 178a. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego] 1076 Art. 179. [Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu] 1096 Art. 180. [Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych] 1098 Art. 180a. [Prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień] 1100
Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku 1108 Art. 181. [Powodowanie zniszczeń w przyrodzie] 1116 Art. 182. [Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach] 1124 Art. 183. [Nieodpowiednie postępowanie z odpadami] 1131 Art. 184. [Nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym] 1141 Art. 185. [Kwalifikowane typy przestępstw] 1143 Art. 186. [Brak dbałości o urządzenia ochronne] 1147 Art. 187. [Niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów lub obiektów] 1150 Art. 188. [Działalność zagrażająca środowisku] 1155
Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności 1159 Art. 189. [Bezprawne pozbawienie wolności] 1161 Art. 189a. [Handel ludźmi] 1166 Art. 190. [Groźba karalna] 1168 Art. 190a. [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości] 1173 Art. 191. [Zmuszanie do określonego zachowania] 1176 Art. 191a. [Naruszenie intymności seksualnej] 1187 Art. 192. [Zabieg leczniczy bez wymaganej zgody] 1189 Art. 193. [Zakłócenie miru domowego] 1192
Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania 1198 Art. 194. [Dyskryminacja wyznaniowa] 1199 Art. 195. [Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych] 1201 Art. 196. [Obraza uczuć religijnych] 1203
Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 1207 Art. 197. [Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej] 1212 Art. 198. [Seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności] 1233 Art. 199. [Seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia] 1237 Art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego] 1241 Art. 200a. [Elektroniczna korupcja seksualna małoletniego] 1249 Art. 200b. [Propagowanie pedofilii] 1252 Art. 201. [Kazirodztwo] 1253 Art. 202. [Publiczne prezentowanie treści pornograficznych] 1255 Art. 203. [Zmuszenie do uprawiania prostytucji] 1264 Art. 204. [Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo] 1265 Art. 205. (uchylony). 1270
Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece 1271 Art. 206. [Bigamia] 1272 Art. 207. [Znęcanie się] 1275 Art. 208. [Rozpijanie małoletniego] 1289 Art. 209. [Niealimentacja] 1292 Art. 210. [Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej] 1303 Art. 211. [Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej] 1306 Art. 211a. [Organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy] 1310
Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej 1313 Art. 212. [Zniesławienie] 1314 Art. 213. [Wyłączenie bezprawności zniesławienia] 1319 Art. 214. [Zniewaga ze względu na formę zarzutu] 1323 Art. 215. [Ogłoszenie wyroku w sprawach o zniesławienie] 1323 Art. 216. [Zniewaga] 1324 Art. 217. [Nietykalność cielesna] 1325 Art. 217a. [Naruszenie nietykalności cielesnej w związku z interwencją] 1326
Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 1328 Art. 218. [Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika] 1330 Art. 219. [Niezgłoszenie osoby wykonującej pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego] 1338 Art. 220. [Narażenie życia albo zdrowia pracownika] 1341 Art. 221. [Niezawiadomienie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej osoby wykonującej pracę zarobkową] 1348
Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego 1355 Art. 222. [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza] 1357 Art. 223. [Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego] 1361 Art. 224. [Wywieranie wpływu na czynności urzędowe] 1364 Art. 224a. [Fałszywy alarm] 1367 Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1369 Art. 226. [Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu] 1371 Art. 227. [Przywłaszczenie funkcji publicznej] 1374 Art. 228. [Sprzedajność pełniącego funkcję publiczną] 1375 Art. 229. [Przekupstwo] 1380 Art. 230. [Płatna protekcja bierna] 1383 Art. 230a. [Płatna protekcja czynna] 1386 Art. 231. [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza] 1387 Art. 231a. [Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego] 1393 Art. 231b. [Odparcie zamachu na cudze dobro chronione prawem] 1394
Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości 1396 Art. 232. [Wywieranie wpływu na czynności sądu] 1398 Art. 233. [Fałszywe zeznania] 1399 Art. 234. [Fałszywe oskarżenie] 1404 Art. 235. [Tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania za przestępstwo] 1405 Art. 236. [Zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej] 1406 Art. 237. [Złagodzona odpowiedzialność lub odstąpienie od karalności] 1407 Art. 238. [Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie] 1408 Art. 239. [Poplecznictwo] 1408 Art. 240. [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie] 1411 Art. 241. [Naruszenie tajemnicy postępowania przygotowawczego lub rozprawy] 1413 Art. 242. [Bezprawne samouwolnienie] 1414 Art. 243. [Uwolnienie osoby pozbawionej wolności] 1417 Art. 244. [Niestosowanie się do orzeczonych środków karnych] 1418 Art. 244a. [Niestosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową] 1419 Art. 244b. [Niestosowanie się do obowiązków związanych ze środkiem zabezpieczającym] 1420 Art. 245. [Przemoc wobec stron postępowania] 1420 Art. 246. [Wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego] 1421 Art. 247. [Znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności] 1422 Art. 247a. [Ochrona międzynarodowych trybunałów karnych] 1424
Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum 1425 Art. 248. [Naruszenia przy przebiegu wyborów] 1426 Art. 249. [Zakłócenie przebiegu wyborów] 1427 Art. 250. [Bezprawne naruszenie swobody głosowania] 1428 Art. 250a. [Łapownictwo wyborcze] 1429 Art. 251. [Naruszenie tajności głosowania] 1430
Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu 1431 Art. 252. [Zakładnictwo] 1433 Art. 253. (uchylony). 1437 Art. 254. [Czynny udział w zbiegowisku] 1437 Art. 254a. [Zamach na urządzenia infrastruktury] 1439 Art. 255. [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa skarbowego] 1441 Art. 255a. [Rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym] 1443 Art. 256. [Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego] 1444 Art. 257. [Rasizm] 1446 Art. 258. [Przestępczość zorganizowana. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej] 1447 Art. 259. [Dobrowolne odstąpienie od udziału w zorganizowanej grupie przestępczej] 1450 Art. 260. [Zakłócenie przebiegu zgromadzenia] 1451 Art. 261. [Znieważenie pomnika] 1453 Art. 262. [Zbezczeszczenie zwłok] 1454 Art. 263. [Wyrób i handel bronią bez zezwolenia] 1456 Art. 264. [Nielegalne przekroczenie granicy] 1459 Art. 264a. [Umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP] 1461
Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji 1463 Art. 265. [Ujawnianie lub wykorzystanie tajemnicy państwowej] 1464 Art. 266. [Ujawnienie tajemnicy państwowej w związku z wykonywaną funkcją] 1467 Art. 267. [Bezprawne uzyskanie informacji] 1470 Art. 268. [Utrudnianie zapoznania się z informacją] 1472 Art. 268a. [Niszczenie danych informatycznych] 1474 Art. 269. [Uszkodzenie danych informatycznych] 1475 Art. 269a. [Zakłócenie systemu komputerowego] 1476 Art. 269b. [Wytwarzanie programów komputerowych] 1476
Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów 1479 Art. 270. [Fałszerstwo materialne] 1480 Art. 271. [Fałszerstwo intelektualne] 1483 Art. 272. [Wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy] 1485 Art. 273. [Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę - zawierających fałszerstwo intelektualne] 1486 Art. 274. [Zbycie dokumentu tożsamości] 1487 Art. 275. [Posługiwanie się cudzym dokumentem. Wywóz za granicę] 1487 Art. 276. [Niwelowanie dokumentu] 1489 Art. 277. [Usuwanie znaków granicznych] 1490
Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu 1492 Art. 278. [Kradzież] 1493 Art. 279. [Kradzież z włamaniem] 1501 Art. 280. [Rozbój] 1503 Art. 281. [Kradzież rozbójnicza] 1509 Art. 282. [Wymuszenie rozbójnicze] 1511 Art. 283. [Wypadek mniejszej wagi] 1514 Art. 284. [Przywłaszczenie] 1516 Art. 285. [Uruchomienie impulsów telefonicznych] 1520 Art. 286. [Oszustwo] 1521 Art. 287. [Oszustwo komputerowe] 1525 Art. 288. [Zniszczenie mienia ruchomego] 1527 Art. 289. [Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia] 1529 Art. 290. [Kradzież drzewa z lasu] 1533 Art. 291. [Paserstwo umyślne] 1536 Art. 292. [Paserstwo nieumyślne] 1540 Art. 293. [Paserstwo programu komputerowego] 1542 Art. 294. [Obostrzenie odpowiedzialności] 1543 Art. 295. [Nadzwyczajne złagodzenie kary. Odstąpienie od ukarania] 1544
Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 1547 Art. 296. [Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym] 1553 Art 296a. [Łapownictwo na stanowisku kierowniczym] 1573 Art. 296b. (uchylony). 1578 Art. 297. [Wyłudzenie kredytu] 1578 Art. 298. [Wyłudzenie odszkodowania] 1591 Art. 299. [Pranie brudnych pieniędzy] 1596 Art. 300. [Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela] 1607 Art. 301. [Pokrzywdzenie wierzyciela] 1616 Art. 302. [Zaspokojenie wybranych wierzycieli. Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym] 1620 Art. 303. [Niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej] 1624 Art. 304. [Wyzysk kontrahenta] 1628 Art. 305. [Zakłócenie przetargu publicznego] 1632 Art. 306. [Fałszowanie znaków identyfikacyjnych] 1637 Art. 307. [Nadzwyczajne złagodzenie lub odstąpienie od wymierzenia kary] 1641 Art. 308. [Odpowiedzialność indywidualna zarządcy] 1642 Art. 309. [Obostrzenie kary grzywny] 1643
Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi 1644 Art. 310. [Fałszowanie pieniędzy i innych środków płatniczych albo dokumentów równoznacznych] 1646 Art. 311. [Oszustwo kapitałowe] 1670 Art. 312. [Puszczenie w obieg fałszywych pieniędzy i innych środków płatniczych, dokumentów płatniczych albo dokumentów równoważnych] 1673 Art. 313. [Fałszowanie urzędowego znaku wartościowego] 1676 Art. 314. [Fałszowanie znaku urzędowego] 1678 Art. 315. [Fałszowanie zalegalizowanego narzędzia pomiarowego lub probierczego] 1681 Art. 316. [Specjalna regulacja przepadku przedmiotów] 1683
Część wojskowa
Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy 1689 Art. 317. [Zastosowanie ustawy wobec żołnierzy] 1689 Art. 318. [Kontratyp rozkazu wojskowego] 1693 Art. 319. [Kontratyp ostatecznej potrzeby wojskowej] 1696 Art. 320. [Odpowiedzialność karna w przypadku niezdolności do służby wojskowej] 1699 Art. 321. [Odpowiedzialność małoletniego] 1701 Art. 322. [Areszt wojskowy] 1702 Art. 323. [Ograniczenie wolności] 1704 Art. 324. [Środki karne] 1708 Art. 325. (uchylony). 1708 Art. 326. [Wydalenie ze służby wojskowej] 1709 Art. 327. [Degradacja stopnia] 1711 Art. 328. [Możliwość orzeczenia degradacji] 1712 Art. 329. [Wybór kary. Zamiana na areszt wojskowy] 1713 Art. 330. [Wybór kary. Zamiana na ograniczenie wolności] 1713 Art. 331. [Stosowanie kar dyscyplinarnych] 1714 Art. 332. [Zbieg przestępstw] 1715 Art. 333. [Warunkowe umorzenie postępowania] 1715 Art. 334. [Obowiązki. Dozór] 1716 Art. 335. [Zawieszenie wykonania kary] 1717 Art. 336. [Odroczenie wykonania kary. Zwolnienie z odbycia kary] 1718 Art. 337. [Warunki zatarcia skazania] 1720
Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej 1722 Art. 338. [Samowolne opuszczenie jednostki] 1722 Art. 339. [Dezercja] 1727 Art. 340. [Nadzwyczajne złagodzenie kary] 1730 Art. 341. [Odmowa pełnienia służby] 1731 Art. 342. [Samookaleczenie. Wprowadzenie w błąd organu wojskowego] 1734
Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej 1738 Art. 343. [Odmowa wykonania rozkazu] 1738 Art. 344. [Niewykonanie rozkazu polecającego popełnienie przestępstwa] 1742 Art. 345. [Napaść na przełożonego] 1744 Art. 346. [Przemoc lub groźba bezprawna wobec przełożonego] 1746 Art. 347. [Znieważenie przełożonego] 1748 Art. 348. [Odpowiednie stosowanie wobec innych żołnierzy] 1749 Art. 349. [Odpowiednie stosowanie wobec żołnierzy państw sprzymierzonych] 1750
Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi 1752 Art. 350. [Poniżenie podwładnego] 1752 Art. 351. [Naruszenie nietykalności cielesnej podwładnego] 1754 Art. 352. [Znęcanie się nad podwładnym] 1755 Art. 353. [Odpowiednie stosowanie wobec młodszego stopniem] 1757
Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym 1759 Art. 354. [Nieostrożne używanie środków walki] 1759 Art. 355. [Wypadek komunikacyjny] 1763
Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby 1766 Art. 356. [Naruszenie regulaminu] 1766 Art. 357. [Stan nietrzeźwości lub odurzenia w służbie] 1769
Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu 1772 Art. 358. [Samowolne dysponowanie środkami walki] 1772 Art. 359. [Utrata środków walki] 1775 Art. 360. [Uszkodzenie środków walki] 1776 Art. 361. [Samowolne użycie statku] 1778 Art. 362. [Samowolne użycie pojazdu mechanicznego] 1779 Art. 363. [Samowolne rozporządzenie wyposażeniem] 1782
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz U Nr 88, poz 554 ze zm) 1785
Rozdział I. Przepisy ogólne 1787 Art. 1. [Wejście w życie kodeksu karnego] 1787 Art. 2. [Derogacja kodeksu karnego] 1787 Art. 3. [Derogacja przepisów pozakodeksowych] 1787 Art. 4. [Ustawy utrzymane w mocy] 1788 Art. 5. [Przepisy utrzymane w mocy] 1789 Art. 6. [Uchylenie poszczególnych przepisów] 1801 Art. 7. [Derogacja ustawy szczególnej] 1802
Rozdział II. Przepisy karne 1803 Art. 8. [Handel niewolnikami] 1803 Art. 9. [Zawieszenie biegu przedawnienia] 1804
Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących 1805 Art. 10. [Derogacja ustawy] 1805
Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe 1806 Art. 11. [Grzywna pozakodeksowa] 1806 Art. 12. [Stosowanie kodeksu karnego] 1807 Art. 13. [Zmiany w utrzymanych przepisach] 1807 Art. 14. [Niewykonane kary i ich zamiana] 1808 Art. 15. [Przedawnienie i zatarcie skazania] 1808 Art. 16. [Orzekanie o wykonaniu kary] 1809 Art. 17. [Tryb ścigania a zamiana kary] 1809 Art. 18. [Wejście w życie ustawy] 1809
Skorowidz przedmiotowy 1811

BESTSELLERY