Kodeks karny wykonawczy. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-091-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
4,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
179,00
Cena w punktach Virtualo:
17900 pkt.

Pełny opis

Kazimierz Postulski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku, ostatnio wizytator do spraw wykonania orzeczeń karnych. Od ponad 30 lat specjalizuje się w prawie karnym wykonawczym; opublikował około 150 opracowań z tego zakresu, w tym 10 książek, których jest autorem lub współautorem (m.in. komentarze do kodeksu karnego wykonawczego publikowane od 1998 r.). W 1991 r. oraz w latach 2004-2006 i 2008-2013 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; uczestnik innych gremiów zajmujących się zmianami w prawie karnym wykonawczym, autor wielu opinii prawnych z tej dziedziny, m.in. dla Senatu RP.

W trzecim wydaniu komentarza omówiono kompleksowo najnowsze zmiany w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym w zakresie wykonania orzeczeń karnych, a w szczególności te obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r., dotyczące m.in.:
- kar, środków karnych i środków zabezpieczających, których wykonanie łączy się z zastosowaniem dozoru elektronicznego,
- wykonywania środków probacyjnych,
- stosowania w postępowaniu wykonawczym i wykonywania środków zabezpieczających,
- właściwości sądu.

Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego z 2015 r. jest najszersza spośród wszystkich, jakie miały miejsce od czasu jego uchwalenia. Powoduje to, że nowe wydanie komentarza jest jeszcze bardziej bogatsze tematycznie i obszerniejsze od poprzedniego.

Jego opracowanie poprzedziły liczne rozmowy autora ze środowiskiem prawniczym, co pozwoliło na zajęcie stanowiska odnośnie do wszystkich problemów, które wywołują wątpliwości interpretacyjne i powodują lub mogą powodować rozbieżności w orzecznictwie.

Publikacja jest przeznaczona głównie dla praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, kuratorów sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów, pracowników Służby Więziennej, aplikantów. Z uwagi na liczne wątki o charakterze teoretycznym powinna zainteresować również pracowników naukowych oraz studentów prawa.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 17
Wstęp do wydania drugiego 25
Wstęp do wydania trzeciego 27
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy 31
CZĘŚĆ OGÓLNA 33 Rozdział I. Zakres obowiązywania 33 Rozdział II. Organy postępowania wykonawczego 51 Rozdział III. Skazany 78 Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze 135 Oddział 1. Wykonywanie orzeczeń 135 Oddział 2. Postępowanie przed sądem 219 Oddział 3. Postępowanie egzekucyjne 279 Rozdział V. Nadzór penitencjarny 308 Rozdział VI. Zatarcie skazania 323 Rozdział VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 334 Rozdział VIIa. System dozoru elektronicznego 355 Oddział 1. Przepisy ogólne 355 Oddział 2. Rozpoczęcie dozoru elektronicznego 377 Oddział 3. Obowiązki i prawa skazanego 398 Oddział 4. Czynności podmiotów wykonujących dozór elektroniczny 424 Oddział 5. Zakończenie dozoru elektronicznego 435
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 449 Rozdział VIII. Grzywna 449 Rozdział IX. Kara ograniczenia wolności 494 Rozdział X. Kara pozbawienia wolności 573 Oddział 1. Cele wykonywania kary 573 Oddział 2. Zakłady karne 582 Oddział 3. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja 613 Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego 718 Oddział 5. Zatrudnienie 816 Oddział 6. Nauczanie 848 Oddział 7. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe 857 Oddział 8. Nagrody i ulgi 862 Oddział 9. Kary dyscyplinarne 880 Oddział 10. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności 897 Oddział 11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie 967 Oddział 12. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy 1022 Oddział 13. Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego 1036 Rozdział XI. Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary 1041 Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór 1041 Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego 1090 Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary 1096 Rozdział XII. Środki karne, środki kompensacyjne i przepadek 1121 Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych 1121 Oddział 2. Zakazy, nakaz i obowiązek 1126 Oddział 3. Przepadek 1164 Oddział 4. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne 1194 Oddział 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości 1199 Rozdział XIII. Środki zabezpieczające 1204 Rozdział XIV. Należności sądowe 1282 Rozdział XV. Tymczasowe aresztowanie 1287 Rozdział XVa. Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 1380
CZĘŚĆ WOJSKOWA 1391 Rozdział XVI. Przepisy ogólne 1391 Rozdział XVII. Kara ograniczenia wolności 1398 Rozdział XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego 1405 Rozdział XIX. Środki karne 1413 Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie 1416
CZĘŚĆ KOŃCOWA 1417 Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych 1417 Rozdział XXII. Przepisy przejściowe i końcowe 1424
Bibliografia 1443
Glosy 1471

BESTSELLERY