Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

Kodeks postępowania administracyjnego - ebook

Wydawnictwo:
Data wydania:
Czerwiec 2020
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Czytaj fragment
Pobierz fragment
29,99

Kodeks postępowania administracyjnego - ebook

Kodeks postępowania administracyjnego - Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z działaniem organów administracyjnych. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KPA nigdy nie była tak prosta!

Kategoria: Administracyjne
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-958092-0-0
Rozmiar pliku: 2,2 MB

FRAGMENT KSIĄŻKI

Wstęp

O tym, że nauka prawa nie należy do prostych zdań, mogą opowiedzieć wszyscy studenci tego kierunku, a także każdy, kto w trakcie swojego życia musiał przyswoić większą partię prawniczej wiedzy. Skuteczność nauki bardzo często wynika z jakości oraz formy dobranych materiałów edukacyjnych, które ułatwiają zapamiętywanie tekstu prawnego i przyswajanie rządzących nim zależności.

Niniejsze opracowanie jest wynikiem kilkunastoletniego doświadczenia autora w tworzeniu prawniczych opracowań, ze szczególnym uwzględnieniem skryptów. Dobrze przygotowany skrypt nie tylko niewyobrażalnie skraca czas, jaki należy poświęcić na naukę, ale także zdecydowanie ją ułatwia. Z tego i podobnych skryptów skorzystało do tej pory tysiące osób, chwaląc sobie jakość i przejrzystość przyjętej formy.

Oddając w Wasze ręce kompletny skrypt z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego należy wyjaśnić, że nie jest on w stu procentach powtórzeniem treści przepisów. Tam, gdzie istniała taka możliwość, materiał grupowano w przyswajalne partie, powszechnie zastosowano także wyróżnienia najważniejszych słów danego zagadnienia.

Skrypt jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Z uwagi na przyjętą formę, czasami stosowano w nim pewne uproszczenia. Z tego też powodu przygotowując się do nauki lub pracy z Kodeksem, warto choć raz przeczytać go od deski do deski.

By pobudzić mózg do działania oraz zmniejszyć i tak obszerne rozmiary skryptu, zastosowano szereg skrótów, które zostały wyjaśnione w dalszej części pracy.Skróty

W opracowaniu wykorzystano następujące skróty

· AKP – administracyjna kara pieniężna;

· Decyzja – decyzja administracyjna;

· JST – jednostka samorządu terytorialnego;

· KPA – Kodeks postępowania administracyjnego;

· KPE – kwalifikowany podpis elektroniczny;

· OAP – organ administracji publicznej;

· OAR – organ administracji rządowej;

· OJST – organ jednostki samorządu terytorialnego;

· OOS – organ organizacji społecznej;

· OP – organ państwowy;

· OS – organizacja społeczna;

· RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

· RP – Rzeczypospolita Polska;

· SKO – samorządowe kolegium odwoławcze;

· UE – Unia Europejska.Przepisy ogólne

Zakres obowiązywania

KPA reguluje postępowanie w sprawach:

1. przed OAP - sprawy indywidualne rozstrzygane w formie decyzji lub załatwiane milcząco

2. przed innymi podmiotami - gdy przepis lub porozumienie nakazuje im rozpoznawać sprawy wskazane wyżej

3. rozstrzygania sporów o właściwość między OJST i OAR oraz między organami i podmiotami wskazanymi w pkt. 2

4. wydawania zaświadczeń

5. AKP i ulg w ich wykonaniu

6. europejskiej współpracy administracyjnej

7. skarg i wniosków przed OP, OJST i OOS

8. obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, który wykonuje OAP niezależnie od toku sprawy

Wyłączenie stosowania KPA:

1. przepisów KPA nie stosuje się do spraw:

1. karnych skarbowych

2. wynikających z Ordynacji podatkowej (wyjątek - działy IV, V i VIII)

2. przepisów KPA nie stosuje się, chyba że przepis stanowi inaczej, do spraw:

1. załatwianych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne

2. nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między OP i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz w zakresie podległości służbowej pracowników tych organów i jednostek

3. do wszystkich powyższych spraw poza podległością organizacyjną jednostek stosuje się przepisy działu VIII KPA (skargi i wnioski)

KPA nie narusza uprawnień wynikających z:

1. immunitetu dyplomatycznego i konsularnego

2. umów i zwyczajów międzynarodowych

Słowniczek:

1. przepisy o postępowaniu administracyjnym - przepisy KPA

2. kodeks - KPA

3. organ administracji publicznej

1. minister

2. centralny organ administracji rządowej

3. wojewoda

4. inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej)

5. organy JST

6. inne podmioty, gdy na mocy ustawy lub porozumienia mają załatwiać sprawy administracyjne

4. minister:

1. premier i wicepremier pełniący funkcję ministra

2. minister kierujący określonym działem administracji rządowej

3. przewodniczący komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów

4. kierownik centralnego urzędu administracji rządowej podlegającego, podporządkowanego lub nadzorowanego przez premiera lub ministra

5. kierownik innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy administracyjne lub zaświadczenia

5. organizacja społeczna - organizacja zawodowa, samorządowa, spółdzielcza lub inna organizacja społeczna

6. organ jednostki samorządu terytorialnego:

1. organ gminy, powiatu, województwa, związku gmin i związku powiatów

2. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa

3. kierownik służb, inspekcji i straży działających w imieniu powyższych osób

4. samorządowe kolegium odwoławcze

Zasady ogólne

Zasada prawdy obiektywnej - OAP:

1. stoją na straży praworządności

2. podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy

3. mają na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli

Zasada rozstrzygania wątpliwości:

1. kwestia nałożenia na stronę obowiązku, ograniczenia lub odebrania uprawnienia - wątpliwości co do prawa należy rozstrzygać na korzyść strony

2. wyłączenie zasady:

1. sprzeciwia się temu sporny interes strony albo osób trzecich

2. wymaga tego ważny interes publiczny

3. w sprawie osobowej funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych

Zasada proporcjonalności:

1. w toku postępowania OAP współdziałają w celu wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego

2. mają na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania

3. używają środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i złożoności sprawy

Zasada pogłębiania zaufania:

1. OAP prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej

2. kierują się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania

3. bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw

Zasada udzielania informacji:

1. OAP mają obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na wynik sprawy

2. OAP czuwają, by nikt nie poniósł szkody z powodu nieznajomości prawa

Zasada wysłuchania stron:

1. OAP mają obowiązek zapewnić stronom czynny udział w postępowaniu

2. przed wydaniem decyzji należy umożliwić stronie wypowiedzenie się w sprawie

3. wyjątek - załatwienie sprawy mysi być szybkie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo grożącą szkodę (w aktach należy wyjaśnić przyczyny zastosowania wyjątku)

Zasada prostoty i szybkości:

1. OAP ma działać wnikliwie i szybko

2. należy posługiwać się najprostszymi środkami

3. sprawy niewymagające dowodów, informacji lub wyjaśnień mają być załatwione niezwłocznie

Zasada polubownego załatwiania sporów:

1. OAP wtedy, gdy może, dąży do polubownego rozstrzygania kwestii spornych w szczególności poprzez:

1. skłanianie stron do zawarcia ugody

2. wspomaganie przeprowadzenia mediacji

2. OAP ma obowiązek podjąć powyższe działania, gdy jest to uzasadnione na danym etapie sprawy

Zasada pisemności:

1. sprawy należy załatwiać pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego

2. wyjątek:

1. sprawa może być załatwiona ustnie, telefonicznie lub w inny sposób

2. warunek - przemawia za tym interes strony, a przepis tego nie zabrania

3. treść i istotne motywy należy utrwalić w formie protokołu lub adnotacji podpisanej przez stronę

Zasada trwałości decyzji:

1. decyzje ostatecznie - decyzje, od których nie służy odwołanie w trybie administracyjnym lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

2. decyzje prawomocne - decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu

3. decyzje można zaskarżyć do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem

4. uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności lub wznowienie w przypadku decyzji ostatecznych może nastąpić tylko, gdy pozwala na to przepis

Pozostałe zasady:

1. zasada praworządności - OAP działa na podstawie przepisów prawa

2. zasada wyjaśniania zasadności decyzji - OAP powinien wyjaśniać zasadność przesłanek, którymi kierował się załatwiając sprawę

3. zasada oceniania urzędów - OAP umożliwia stronom ocenę działania urzędów i ich pracowników

4. zasada dwuinstancyjności - postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne (chyba że przepis stanowi inaczej)

Organy wyższego stopnia i organy naczelne

Organy wyższego stopnia:

1. dla OJST - SKO, chyba że ustawa stanowi inaczej

2. dla wojewodów - właściwi ministrowie

3. dla innych OAP - odpowiednie organy nadrzędne lub ministrowie, a gdy brak - nadzorujące OP

4. dla OOS - organy wyższego stopnia tych organizacji, a gdy brak - nadzorujący OP

Organy naczelne:

1. dla OAR, OJST (z wyjątkiem SKO), OP i samorządowych jednostek organizacyjnych - Premier lub właściwi ministrowie

2. dla innych OP - odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu

3. dla OOS - naczelne organy tych organizacji, a gdy brak - Premier lub właściwi ministrowie

Właściwość organów

Zasada:

1. OAP przestrzegają z urzędu właściwości rzeczowej i miejscowej

2. właściwość rzeczowa - ustalana według przepisów o zakresie działania OAP

Właściwość miejscowa:

1. zasady ogólne:

1. sprawy dotyczące nieruchomości - miejsce położenia nieruchomości, a jeśli leży na obszarze kilku organów - miejsce położenia większej części nieruchomości

2. sprawy dotyczące prowadzenia zakładu pracy - miejsce, w którym zakład pracy jest lub ma być prowadzony

3. inne sprawy:

1. miejsce zamieszkania (siedziby) w kraju lub miejsce pobytu jednej ze stron

2. jeśli żadna ze stron nie ma miejsca zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju - miejsce ostatniego zamieszkania lub pobytu w kraju

2. jeśli nie można ustalić w powyższy sposób:

1. właściwy jest organ miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wszczęcie postępowania

2. gdy nie można tego ustalić - właściwy jest organ dla Śródmieścia w Warszawie

Spory o właściwość:

1. spory rozstrzyga:

1. między OJST (z wyjątkiem dalszych przypadków) - wspólny organ wyższego stopnia, a gdy brak - sąd administracyjny

2. między kierownikami służb, inspekcji i straży administracji zespolonej tego samego powiatu - starosta

3. między organami administracji zespolonej w jednym województwie innymi niż powyższe - wojewoda

4. między OJST w różnych województwach w sprawach z zakresu administracji rządowej - minister właściwy do spraw administracji publicznej

5. między wojewodami oraz organami administracji zespolonej w różnych województwach - minister właściwy do spraw administracji publicznej

6. między wojewodą a organami administracji niezespolonej - minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem

7. między OAP innymi niż powyższe - wspólny organ wyższego stopnia, a gdy brak - minister właściwy do spraw administracji publicznej

8. między OAP, gdy jeden z nich to minister - Premier

2. spór kompetencyjny między OJST a OAP rozstrzyga sąd administracyjny

3. wniosek o rozpatrzenie sporu przez sąd może złożyć:

1. strona

2. OJST lub inny OAP pozostający w sporze

3. minister właściwy do spraw administracji publicznej

4. minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny

5. Rzecznik Praw Obywatelskich

4. czynności organu:

1. do czasu rozstrzygnięcia sporu OAP podejmuje czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub słuszny interes obywateli

2. organ zawiadamia o powyższych czynnościach organ rozpatrujący spór

Wyłączenie pracownika oraz organu

Wyłączenie pracownika:

1. pracownika OAP wyłącza się od udziału w sprawie:

1. gdy jest stroną albo pozostaje ze stroną w stosunku prawnym, na który wpływ może mieć wynik sprawy

2. małżonka (nawet gdy ustało małżeństwo) lub krewnego i powinowatego do drugiego stopnia

3. osoby związanej z nim tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli (nawet gdy ustały te tytuły)

4. w której był świadkiem, biegłym, przedstawicielem strony lub osób wymienionych w punktach 2 i 3

5. gdy brał udział w wydaniu zaskarżonego decyzji

6. z powodu której wszczęto przeciwko niemu postępowanie służbowe, dyscyplinarne lub karne

7. w której jedną ze stron jest osoba nadrzędna wobec niego służbowo

2. bezpośredni przełożony wyłącza pracownika na wniosek pracownika, strony lub z urzędu, gdy zostaną uprawdopodobnione przesłanki wyłączenia inne niż powyższe, jeśli mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika

3. wyłączony pracownik może podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron

4. bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do załatwienia sprawy

Wyłączenie organu:

1. OAP podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych:

1. kierownika, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób pozostających z nim w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

2. osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia, jej małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób pozostających z nim w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

2. przy wyłączeniu należy odpowiednio stosować przepis o czynnościach niecierpiących zwłoki pracownika

3. wyznaczenie nowego organu:

1. po wyłączeniu organu sprawę załatwia:

1. gdy sprawa dotyczyła kierownika - organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę

2. gdy sprawa dotyczyła osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia - organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba zajmuje stanowisko kierownicze

2. uprawnienie do wyznaczenia innego organu:

1. organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy wyznaczyć inny podległy sobie organ

2. gdy osobą na stanowisku kierowniczym jest minister albo prezes SKO, organ wyznacza Premier

4. przepisy o wyznaczeniu nowego organu stosuje się odpowiednio, gdy po wyłączeniu pracowników organ stał się niezdolny do załatwienia sprawy

Członek organu kolegialnego:

1. podlega wyłączeniu z tych samych powodów co pracownik

2. o wyłączeniu w przypadkach gdy istnieją inne wątpliwości co do bezstronności postanawia przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego stopnia na wniosek strony, członka organu lub z urzędu

3. jeśli przez wyłączenie organ nie może podjąć uchwały - stosuje się odpowiednio przepis o niezdolności organu do działania

4. zasady dotyczące SKO:

1. członek SKO podlega wyłączeniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy brał udział w wydaniu decyzji

2. jeśli SKO wskutek wyłączenia członków nie może załatwić sprawy, minister właściwy do spraw administracji publicznej postanowieniem wyznacza inne SKO

Strona

Pojęcie:

1. strona:

1. każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo

2. każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek

2. kto może być stroną:

1. osoba fizyczna i osoba prawna

2. jednostki nieposiadające osobowości prawnej - gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i OS

Uprawnienie do działania:

1. zdolność prawna i do czynności prawnych:

1. oceniana według prawa cywilnego, chyba że przepis stanowi inaczej

2. brak zdolności do czynności prawnych - konieczność działania ustawowego przedstawiciela

3. osoby inne niż fizyczne - konieczność działania ustawowego lub statutowego przedstawiciela

2. sprawy dotyczące praw zbywalnych lub dziedzicznych:

1. w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania - wstąpienie w jej miejsce następców prawnych

2. gdy dotyczy prowadzenia przedsiębiorstwa strony - jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem strony, na jej miejsce wstępuje zarządca sukcesyjny

3. gdy brak zarządu sukcesyjnego - wstępują następcy prawni zmarłego

4. w razie nieobjęcia spadku jako strony działają osoby sprawujące zarząd masą spadkową, a gdy brak – kurator

Organizacja społeczna:

1. może żądać wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w sprawie innej osoby, gdy:

1. jest to uzasadnione celami statutowymi

2. przemawia za tym interes społeczny

2. OAP uznając żądanie za uzasadnione postanawia o wszczęciu postępowania lub dopuszczeniu - na postanowienie odmowne OS przysługuje zażalenie

3. OS uczestniczy w postępowaniu na prawach strony

4. OS może brać udział w postępowaniu w imieniu i na rzecz pracownika delegowanego na terytorium RP lub z terytorium RP albo pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP lub z terytorium RP - za zgodą strony

5. informowanie OS:

1. OAP wszczynając postępowanie może zawiadomić o tym OS

2. warunek - organ uzna, że OS może być zainteresowana udziałem i przemawia za tym interes społeczny

6. prawo do zajęcia stanowiska przez OS:

1. organizacja nie uczestniczy w postępowaniu

2. może za zgodą OAP przedstawić swój pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego

Pełnomocnik:

1. strona może działać przez pełnomocnika, chyba że czynność ma charakter osobisty

2. pełnomocnik to osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych

3. sposób udzielenia pełnomocnictwa:

1. na piśmie

2. w formie dokumentu elektronicznego (wymaga KPE, podpisu zaufanego lub osobistego)

3. ustnie do protokołu

4. tryb:

1. pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

2. adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące umocowanie

3. OAP w razie wątpliwości może zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony

4. uwierzytelnianie dokumentów elektronicznych następuje przy pomocy KPE, podpisu zaufanego lub osobistego

5. sprawy mniejszej wagi - OAP może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli chodzi o członka najbliższej rodziny lub domownika, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu umocowania

Przedstawiciel:

1. OAP ma obowiązek wystąpić do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela gdy:

1. osoba jest nieobecna lub niezdolna do czynności prawnych

2. nie został wcześniej wyznaczony przedstawiciel

2. w przypadku czynności niecierpiących zwłoki, OAP wyznacza przedstawiciela do czasu ustanowienia przez sąd

Załatwianie spraw

Terminy załatwiania spraw

1. zasada - załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki

2. niezwłoczne załatwienie sprawy gdy może być rozpatrzona w oparciu o:

1. dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania

2. fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie

3. fakty i dowody możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ

3. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego:

1. nie później niż 1 miesiąc od wszczęcia

2. sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż 2 miesiące od wszczęcia

3. postępowanie odwoławcze - 1 miesiąc od otrzymania odwołania

4. postępowanie uproszczone - niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc od wszczęcia

4. przepisy szczególne mogą określać inne terminy

5. do terminów powyższych nie wlicza się:

1. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności

2. okresów zawieszenia postępowania

3. okresu trwania mediacji

4. okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu

6. przekroczenie terminu - o przekroczeniu terminu OAP ma obowiązek poinformować stronę, podać przyczyny i wskazać nowy termin

Ponaglenie:

1. strona ma prawo wnieść ponaglenie, gdy:

1. nie załatwiono sprawy w terminie (bezczynność)

2. postępowanie prowadzone jest dłużej niż to konieczne (przewlekłość)

2. ponaglenie musi zawierać uzasadnienie

3. postępowanie w sprawie ponaglenia gdy istnieje organ wyższego stopnia:

1. ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, a gdy nie ma organu wyższego stopnia - do organu prowadzącego postępowanie

2. organ prowadzący postępowanie bez zbędnej zwłoki przekazuje ponaglenie organowi wyższego stopnia (najpóźniej w 7 dni od otrzymania) wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy i ustosunkowaniem

3. organ rozpatrujący ponaglenie ma 7 dni na wydanie postanowienia, w którym:

1. wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłości i czy rażąco naruszono prawo

2. jeśli stwierdzono bezczynność lub przewlekłość - zobowiązuje do załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie i zarządza wyjaśnienie przyczyn oraz osób winnych, a także może zarządzić podjęcie środków zapobiegających takim sytuacjom w przyszłości

4. organ rozpatrujący ponaglenie może zmienić swoje postanowienie wyznaczając dłuższy termin, jeśli wyjdą na jaw nowe okoliczności faktyczne lub dowody to uzasadniające

4. postępowanie w sprawie ponaglenia gdy nie istnieje organ wyższego stopnia - w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie:

1. niezwłocznie załatwia sprawę

2. zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości

3. w razie potrzeby zarządza podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości

Odpowiedzialność pracownika:

1. pracownik OAP podlega odpowiedzialności:

1. porządkowej

2. dyscyplinarnej

3. innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa

2. warunek:

1. z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub

2. prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy

Doręczenia

Tradycyjne sposoby doręczenia:

1. za pokwitowaniem przez operatora pocztowego

2. przez pracowników organu

3. przez inne upoważnione osoby lub organy

Doręczenie drogą elektroniczną:

1. warunek - strona lub inny uczestnik postępowania:

1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą

2. wystąpi do OAP o takie doręczenie i wskaże adres elektroniczny

3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w ten sposób i wskaże adres elektroniczny

2. OAP może zwrócić się o wyrażenie zgody na doręczanie w ten sposób

3. strona lub inny uczestnik może zrezygnować z doręczania drogą elektroniczną – wtedy doręcza się tradycyjnie

4. jeśli stroną lub uczestnikiem jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej - doręczenia następują na adres elektronicznej skrzynki podawczej

Doręczenie wydruku pisma:

1. dotyczy pism wydanych przez OAP w formie dokumentu elektronicznego, które zostały opatrzone:

1. KPE

2. podpisem zaufanym lub osobistym

3. zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną

2. doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma odzwierciedlającego jego treść

3. warunek - strona lub inny uczestnik:

1. nie złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą

2. nie wystąpiła do organu administracji publicznej o takie doręczenie

3. nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób

4. treść wydruku:

1. informacja o formie dokumentu elektronicznego

2. informacja o rodzaju podpisu

3. imię i nazwisko oraz stopień służbowy osoby, która podpisała lub opatrzyła pismo pieczęcią

4. identyfikator pisma

5. fakultatywnie - mechanicznie odtwarzany podpis osoby, która podpisała pismo

5. wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w dokumencie elektronicznym

Przedstawiciel:

1. jeśli strona działa przez przedstawiciela - pismo doręcza się przedstawicielowi

2. osobie nieznanej z miejsca pobytu pismo doręcza się za pośrednictwem przedstawiciela

3. pełnomocnik:

1. jeśli strona ma pełnomocnika - pismo doręcza się pełnomocnikowi

2. jeśli pełnomocników jest kilku - pismo doręcza się jednemu

3. przy kilku pełnomocnikach strona może wskazać, komu doręczać

4. gdy podanie podpisało więcej stron, pisma doręcza się wszystkim - chyba że wskazały jedną jako upoważnioną

5. pełnomocnik w RP do doręczeń:

1. strona ma obowiązek wskazać pełnomocnika w RP do doręczeń, gdy:

1. nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w RP, państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

2. nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w RP

3. nie działa za pośrednictwem konsula RP

4. pisma nie są doręczane drogą elektroniczną

2. jeśli strona nie ustanowi pełnomocnika do doręczeń w RP, pisma pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia

3. stronę należy pouczyć przy pierwszym doręczeniu o:

1. konsekwencjach nieustanowienia pełnomocnika

2. możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie

3. tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem

Zmiana adresu:

1. strony, przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać OAP o każdej zmianie adresu, w tym elektronicznego

2. jeśli nie zawiadomiono - doręczenie na stary adres ma skutek prawny

Miejsce doręczenia:

1. osobom fizycznym doręcza się w mieszkaniu lub miejscu pracy

2. można doręczać w lokalu OAP, jeśli pozwalają na to przepisy

3. jeśli nie można doręczyć w powyższym trybie lub w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się tam, gdzie adresat się znajduje

4. nieobecność adresata:

1. w przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się za pokwitowaniem dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi

2. o doręczeniu sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata umieszczając zawiadomienie w skrzynce pocztowej, a jak nie jest to możliwe - w drzwiach

5. jednostkom organizacyjnym i OS doręcza się w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych

Doręczenie zastępcze:

1. gdy nie można doręczyć w powyższym trybie:

1. jeśli doręczał operator pocztowy - przechowuje pismo przez 14 dni w placówce

2. jeśli doręczała inna upoważniona osoba lub organ - pismo przechowuje się przez 14 dni w urzędzie właściwej gminy (miasta)

2. zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości odbioru w terminie 7 dni umieszcza się w skrzynce pocztowej lub drzwiach mieszkania, biura lub innego pomieszczenia, w którym adresata wykonuje czynności zawodowe, albo w innym widocznym miejscu przy wejściu na posesję

3. gdy przesyłki nie podjęto, pozostawia się powtórne zawiadomienie

4. doręczenie uważa się za dokonane z upływem 14 dni

Potwierdzenie odbioru:

1. odbierający pismo potwierdza doręczenie podpisem i datą

2. jeśli się uchyla lub nie może - doręczający sam stwierdza datę, osobę i przyczynę braku podpisu

3. przy doręczeniu elektronicznym - doręczenie jest skuteczne jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma

4. doręczenie elektroniczne - OAP przesyła na adres elektroniczny zawiadomienia zawierające:

1. wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego

2. wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma

3. pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma

4. w przypadku nieodebrania pisma przez 7 dni, organ ponownie wysyła zawiadomienie

5. gdy kolejny raz nie odebrano, 14 dni po upływie pierwszego zawiadomienia pismo uważa się za odebrane

6. w przypadku uznania pisma za doręczone, OAP umożliwia adresatowi dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez co najmniej 3 miesiące od uznania za doręczone

Odmowa przyjęcia pisma:

1. adresat odmawia przyjęcia pisma - pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy

2. pismo z adnotacją włącza się do akt sprawy

3. uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia

Publiczne obwieszczenie:

1. jeśli przepis tak stanowi, zawiadomienie stron może nastąpić w formie:

1. publicznego obwieszczenia

2. innego publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętego w danej miejscowości

3. udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego OAP

2. dzień, w którym nastąpiło ogłoszenie wskazuje się w jego treści - zawiadomienie jest skuteczne po upływie 14 dni

3. w powyższym trybie można zawiadamiać, gdy w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron, a przepis nie stanowi inaczej - zawiadomienie jest skuteczne, gdy strona została uprzedzona o takim zamiarze

4. jeśli decyzja lub postanowienie podlega zaskarżeniu:

1. na wniosek strony organ niezwłocznie (najpóźniej 3 dni od otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku

2. wyjątek - środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie

3. wtedy organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, jaki sposób lub forma wchodzą w grę

Wezwania

Zasady:

1. OAP, gdy jest to niezbędne, może wzywać osoby do:

1. udziału w czynnościach

2. złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie elektronicznej

2. organ ma dbać o to, by wykonanie wezwanie nie było uciążliwe

3. osoba wezwana nie może się stawić (choroba, kalectwo, inna przeszkoda) - organ może dokonać określonej czynności w miejscu jej pobytu, jeśli pozwalają na to okoliczności

4. osobiste stawiennictwo:

1. w obrębie gminy lub miasta, w którym wezwany zamieszkuje lub przebywa

2. obowiązek dotyczy również sąsiedniej gminy lub miasta

5. pomoc prawna:

1. OAP zwraca się do właściwego terenowego OAR lub OJST o wezwanie osoby w danej gminie lub mieście do wyjaśnień, zeznań lub czynności

2. OAP oznacza okoliczności będące przedmiotem czynności, jakie mają być dokonane

6. zasady osobistego stawiennictwa i pomocy prawnej nie mają zastosowania, gdy charakter czynności wymaga pojawienia się przed organem prowadzącym postępowanie

7. szczególna forma:

1. sprawy niecierpiące zwłoki

2. forma - telefoniczna lub inne środki łączności

3. wezwanie w tej formie powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i odpowiednim terminie

8. koszty stawiennictwa:

1. osobie wezwanej, która się stawiła, przysługuje zwrot kosztów podróży i inne należności jak w sprawach cywilnych

2. koszty przysługują także za osobiste stawiennictwo strony, gdy:

1. postępowanie wszczęto z urzędu

2. strona bez swojej winy została błędnie wezwana do stawienia się

٣. żądanie zwrotu kosztów należy zgłosić OAP przed wydaniem decyzji pod rygorem utraty roszczenia

Treść wezwania:

1. nazwa i adres organu

2. imię i nazwisko wzywanego

3. sprawa oraz charakter i cel wezwania

4. informacja, czy wezwany ma się stawić osobiście czy przez pełnomocnika, a także czy ma wyjaśniać lub zeznawać na piśmie czy w formie elektronicznej

5. termin spełnienia żądania albo dzień, godzinę i miejsce stawienia się

6. skutki prawne niezastosowania się do wezwania

7. obowiązek administracyjny wynikający z RODO

8. podpis pracownika organu, jego imię, nazwisko i stanowisko służbowe, albo podpis elektroniczny

Terminy

Obliczanie terminów:

1. nie wlicza się pierwszego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie

2. upływ wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu

3. jeśli ostatni dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo sobotę - termin upływa następnego dnia, który nie jest ustawowo wolny lub nie jest sobotą

4. rodzaje terminów:

1. określone w tygodniach - kończą się takiego samego dnia w ostatnim tygodniu terminu

2. określone w miesiącach - kończą się takiego samego dnia w ostatnim miesiącu terminu, a jeśli brak - ostatniego dnia miesiąca

3. określone w latach - kończą się takiego samego dnia w ostatni roku terminu, a jeśli brak - ostatniego dnia roku

5. zachowanie terminu:

1. wysłanie dokumentu elektronicznie, gdy nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru

2. nadanie w odpowiedniej placówce pocztowej

3. złożenie w polskim urzędzie konsularnym

4. złożenie przez żołnierza w dowództwie

5. złożenie przez członka załogi statku kapitanowi

6. złożenie przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego

Przywrócenie terminu:

1. termin należy przywrócić, jeśli zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy

2. prośbę o przywrócenie składa się w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia razem z wykonaniem czynności

3. przywrócenie terminu do złożenia prośby jest niedopuszczalne

4. o przywróceniu postanawia właściwy OAP, który na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia

5. od postanowienia odmownego przysługuje zażalenie

6. o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia rozstrzyga organ je rozpatrujący
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: