Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-8997-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
1,6 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
259,00
Cena w punktach Virtualo:
25900 pkt.

Pełny opis

Tadeusz Ereciński, redaktor naukowy, profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu
Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienni-
czym z zakresu postępowania cywilnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, międzynarodowego
postepowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; wieloletni czlonek i Prze-
wodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do grudnia 2015 r.
Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, znany jest ze znakomitego piśmien-
nictwa prawniczego, jest autorem m.in. opracowań pt. Metodyka pracy sędziego w sprawach cywil-
nych oraz Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych .
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywil-
nego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długo-
letnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski
publikacji.
W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:
Ś tomy I III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu postępowania rozpoznawczego,
Ś w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie
zabezpieczające (część druga),
Ś w tomie V postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
Ś a w tomie VI przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz
dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
W części dotyczącej postępowania egzekucyjnego zostały uwzględnione liczne zmiany wynikające
z kilkunastu ustaw uchwalonych w latach 2013 2016, w tym również z ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmia-
nie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311), która
wchodzi w życie 8 września 2016 r. Dotyczą one m.in. wniosku o wszczęcie egzekucji, poszukiwaniu
majątku dłużnika, złożenia wykazu majątku przed komornikiem, zbiegu egzekucji administracyjnej
i sądowej, postępowania o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, tytułu wykonaw-
czego obejmującego świadczenie w walucie obcej, środków zaskarżenia, w szczególności skargi na
czynności komornika oraz zażalenia, przebiegu egzekucji z ruchomości oraz z rachunków bankowych,
podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości, kompetencji referendarza sądowego.
Skomentowano nowe działy zawierające regulacje określające wydawanie w Polsce odpowiednich
zaświadczeń dotyczących orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych
i handlowych, a także w sprawach alimentacyjnych, przepisy dotyczące informatyzacji postępowania
cywilnego, w tym m.in. wprowadzenie możliwości tzw. licytacji elektronicznej przeprowadzanej
za pomocą systemu teleinformatycznego. Omówiono także zmiany nowelizujące zasady egzekucji
świadczeń alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Dzieło uzupełniono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 293 z późn. zm.) 13
CZĘŚĆ TRZECIA Postępowanie egzekucyjne
TYTUŁ I. Przepisy ogólne 17 DZIAŁ I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności 25 DZIAŁ II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności 143 DZIAŁ IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego 230 DZIAŁ IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty 242 DZIAŁ IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń 244 DZIAŁ IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych 245 DZIAŁ IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych 249 DZIAŁ IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych 251 DZIAŁ III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne 255 DZIAŁ IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania 300 DZIAŁ V. Ograniczenia egzekucji 332 DZIAŁ VI. Powództwa przeciwegzekucyjne 356
TYTUŁ II. Egzekucja świadczeń pieniężnych 393 DZIAŁ I. Egzekucja z ruchomości 401 Rozdział 1. Zajęcie 401 Rozdział 2. Sprzedaż 427 Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej 456 DZIAŁ II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 463 DZIAŁ III. Egzekucja z rachunków bankowych 485 DZIAŁ IV. Egzekucja z innych wierzytelności 515 DZIAŁ IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych 546 DZIAŁ V. Wyjawienie majątku 573 DZIAŁ VI. Egzekucja z nieruchomości 586 Rozdział 1. Przepisy wstępne 586 Rozdział 2. Zajęcie 591 Rozdział 3. Opis i oszacowanie 630 Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji 644 Rozdział 5. Warunki licytacyjne 653 Rozdział 6. Licytacja 663 Rozdział 7. Przybicie 684 Rozdział 8. Przysądzenie własności 699 Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego 714 DZIAŁ VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości 722 DZIAŁ VII. Egzekucja ze statków morskich 729 DZIAŁ VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji 736 Rozdział 1. Przepisy ogólne 736 Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę 762 Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych 766 Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości 767
TYTUŁ III. Przepisy szczególne o egzekucji 781 DZIAŁ I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych 784 DZIAŁ II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców 840 Rozdział 1. Przepisy ogólne 840 Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy 852 Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 869 DZIAŁ III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej 878 DZIAŁ IV. (uchylony) 884 DZIAŁ V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych 884 DZIAŁ VI. (uchylony) 896
Skorowidz przedmiotowy 897

BESTSELLERY