Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016 - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-543-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
1,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
219,00
Cena w punktach Virtualo:
21900 pkt.

Pełny opis

Niniejsza publikacja to kompleksowy i pogłębiony komentarz do zmian kodeksu postępowania karnego i przepisów przejściowych, obowiązujących od 15 kwietnia 2016 r.

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego modyfikuje model postępowania karnego w kierunku przywrócenia inkwizycyjności postępowania sądowego. W tym zakresie następuje fundamentalne odejście od reformy procedury karnej zwiększającej kontradyktoryjność, która obowiązywała od 1 lipca 2015 r. Wprowadzono także istotne zmiany w zakresie nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Dodano uregulowania dotyczące wykorzystania dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa (art. 168a k.p.k.), dowodów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej (art. 168b k.p.k.) lub kontroli procesowej (237a k.p.k.) poza zakresem podmiotowym lub przedmiotowym zgody sądu oraz dotychczas nieznany procedurze karnej środek zaskarżenia w postaci skargi na wyrok sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (rozdział 55a).

Komentarz wychodzi naprzeciw trudnościom związanym z nakładaniem się na siebie różnych stanów prawnych. Oprócz przepisów procesowych dokonano także wykładni poszczególnych przepisów przejściowych ustawy nowelizacyjnej pod kątem stosowania różnych procedur w różnych układach procesowych.

Prezentacji nowelizacji z 2016 r. dokonano metodą komentarzową w układzie kodeksowym na kilku poziomach. Na początku przedstawiono zakres zmian. W dalszej kolejności porównany został stan prawny przed nowelizacją i po niej. Następnie skomentowano zmienione i nowe przepisy. Zawarto także odniesienia do przepisów przejściowych w celu ustalenia zakresu wprowadzonych zmian.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Część I. Komentarz do zmian w k.p.k. wprowadzonych ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437) 19
Art 2 [Cele kodeksu] 19 Art 5 [Zasada domniemania niewinności, in dubio pro reo] 23 Art 23b (uchylony) 26 Art 30 [Posiedzenie - skład sądu] 28 Art 40a [Wyłączenie sędziego na wniosek strony złożony przed rozpoczęciem przewodu sądowego] 30 Art 41a [Pozostawienie wniosku o wyłączenie sędziego bez rozpoznania] 36 Art 42 [Postępowanie w przedmiocie wyłączenia] 41 Art 46 [Prokurator - udział w rozprawie] 43 Art 47 [Wyłączenie oskarżyciela publicznego] 45 Art 50 [Zakaz kumulacji ról procesowych] 52 Art 55 [Subsydiarny oskarżyciel posiłkowy] 53 Art 71 [Oskarżony, podejrzany - definicje] 63 Art 75 [Obowiązki oskarżonego] 67 Art 78 [Obrońca z urzędu - prawo ubogiego] 71 Art 80a (uchylony) 79 Art 81 [Wyznaczenie obrońcy z urzędu] 80 Art 84 [Zakres udziału obrońcy] 84 Art 87a (uchylony) 93 Art 96 [Posiedzenie - zasady udziału stron] 93 Art 100 [Orzeczenia i zarządzenia - ogłaszanie, doręczanie, pouczanie] 97 Art 106 [Orzeczenia i zarządzenia w postępowaniu przygotowawczym] 104 Art 116 [Forma wniosków lub oświadczeń stron i innych uprawnionych] 108 Art 132 [Doręczenie do rąk adresata, dorosłego domownika, za pomocą faksu] 110 Art 139 [Uznanie pisma za doręczone] 112 Art 141 [Delegacja ustawowa] 113 Art 143 [Czynności protokołowane] 114 Art 147 [Rejestracja obrazu lub dźwięku] 117 Art 148 [Elementy protokołu] 124 Art 148a [Anonimizacja] 125 Art 152 [Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy, posiedzenia lub przekładu zapisu] 136 Art 153 [Tryb sprostowania protokołu] 136 Art 154 [Sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych] 137 Art 156 [Przeglądanie akt sprawy, czynienie odpisów i kserokopii] 143 Art 156a [Udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego] 156 Art 167 [Inicjatywa dowodowa stron w postępowaniu przed sądem] 158 Art 168a [Zakaz przeprowadzania i wykorzystania dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego] 164 Art 168b [Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej] 176 Art 171 [Zasady przeprowadzania przesłuchania] 182 Art 213 [Dane osobowopoznawcze, dane o karalności] 186 Art 229 [ Treść protokołu zatrzymania rzeczy lub przeszukania] 193 Art 230 [Zatwierdzenie zatrzymania, zwrot rzeczy] 195 Art 231 [Złożenie rzeczy do depozytu sądowego] 200 Art 236 [Zażalenie] 207 Art 237 [Warunki zastosowania, organ, podmioty kontrolowane, odtwarzanie zapisów] 209 Art 237a [Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli] 228 Art 237b (uchylony) 230 Art 249a [Podstawa dowodowa tymczasowego aresztowania] 230 Art 250 [Właściwość organów] 233 Art 254 [Wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego] 243 Art 258 [Przesłanki szczególne] 247 Art 259 [Odstąpienie, wyłączenie tymczasowego aresztowania] 254 Art 279 [Przesłanki wydania listu gończego] 257 Art 280 [Treść listu gończego, rozpowszechnienie] 259 Art 285 [Kara pieniężna, zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie] 261 Art 287 [Niewypełnienie obowiązków oraz aresztowanie] 263 Art 293 [Właściwość organów, zażalenie] 273 Art 297 [Cel i zakres] 282 Art 300 [Podejrzany - obowiązek pouczenia] 286 Art 304 [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa] 292 Art 306 [Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie śledztwa] 293 Art 311 [Organy prowadzące śledztwo] 295 Art 313 [Postanowienie o przedstawieniu zarzutów] 300 Art 321 [Zakres czynności przy zamknięciu śledztwa] 302 Art 325a [Organy; odpowiednie stosowanie przepisów o śledztwie] 310 Art 325e [Wszczęcie, odmowa wszczęcia, umorzenie, zawieszenie dochodzenia, zażalenie] 312 Art 325i [Ukończenie dochodzenia; termin] 318 Art 328 [Uchylenie postanowienia o umorzeniu przez prokuratora generalnego] 320 Art 332 [Treść] 323 Art 333 [Załączniki i elementy dodatkowe] 325 Art 334 [Czynności związane z wysyłaniem do sądu] 328 Art 335 [Skazanie bez rozprawy - wniosek] 331 Art 336 [Warunkowe umorzenie postępowania - wniosek] 340 Art 337 [Formalna kontrola aktu oskarżenia] 343 Art 337a [Informacje udzielone pokrzywdzonemu na jego wniosek] 349 Art 338 [Doręczenie aktu oskarżenia i jego następstwa] 352 Art 338a [Skazanie bez rozprawy na wniosek oskarżonego] 357 Art 339 [Wyznaczenie posiedzenia; merytoryczna kontrola aktu oskarżenia] 360 Art 342 [Warunkowe umorzenie postępowania - wyrok] 364 Art 343 [Skazanie bez rozprawy - posiedzenie, wyrok, możliwość łagodzenia kary] 367 Art 343a [Posiedzenie w przedmiocie wniosku oskarżonego o skazanie bez rozprawy] 369 Art 344a [Zwrot sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego] 372 Art 344b [Tryb postępowania po uzupełnieniu postępowania przygotowawczego] 379 Art 349 [Posiedzenie organizacyjne] 380 Art 351 [Wyznaczenie składu orzekającego] 383 Art 352 [Dopuszczenie dowodów] 392 Art 353 [Zawiadomienie o rozprawie - termin] 393 Art 354a [Obowiązek wysłuchania przed orzeczeniem środka zabezpieczającego] 398 Art 366 [Kierownicza rola przewodniczącego] 400 Art 367a (uchylony) 402 Art 370 [Sposób przesłuchania, kolejność zadawania pytań] 403 Art 376 [Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego] 409 Art 381 [Rozpoczęcie rozprawy] 415 Art 385 [Zwięzłe przedstawienie zarzutów oskarżenia] 420 Art 387 [Dobrowolne poddanie się karze] 424 Art 389 [Warunki odczytania protokołów wyjaśnień] 430 Art 391 [Warunki odczytania protokołów zeznań] 436 Art 393 [Odczytanie dokumentów urzędowych i prywatnych] 445 Art 393a [Odtwarzanie nagrań] 450 Art 394 [Uznanie za ujawnione] 453 Art 396a [Przerwanie lub odroczenie rozprawy w celu zebrania dodatkowych dowodów przez oskarżyciela publicznego] 454 Art 402 [Prowadzenie rozprawy po przerwie] 462 Art 404a (uchylony) 465 Art 413 [Treść wyroku] 465 Art 418a [Upublicznienie wyroku wydanego poza rozprawą] 470 Art 422 [Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku] 471 Art 424 [Elementy uzasadnienia wyroku] 479 Art 425 [Podmioty uprawnione, zakres, gravamen] 484 Art 426 [Zaskarżanie orzeczeń wydanych w postępowaniu odwoławczym] 487 Art 427 [Elementy środka odwoławczego] 489 Art 433 [Granice rozpoznania środka odwoławczego] 496 Art 434 [Zakaz reformationis in peius] 503 Art 439 [Bezwzględne przyczyny odwoławcze] 509 Art 440 [Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia] 513 Art 444 [Podmioty uprawnione] 516 Art 446 [Osoby sporządzające apelację; odpisy apelacji] 520 Art 447 [Zakres zaskarżenia] 522 Art 448 [Postępowanie międzyinstancyjne] 525 Art 449a [Uzupełnienie uzasadnienia wyroku] 526 Art 450 [Zasady udziału stron w rozprawie] 528 Art 452 [Postępowanie dowodowe przed sądem odwoławczym] 531 Art 461 [Odpisy, zawiadomienie osób, których dotyczy postanowienie] 536 Art 464 [Zasady udziału stron w posiedzeniu] 539 Art 502 [Maksymalna kara] 542 Art 517c [Zakres dochodzenia, pouczenia podejrzanego, przesłuchanie podejrzanego przez prokuratora] 544 Art 517d [Wniosek o rozpoznanie sprawy] 547 Art 517h [Sporządzenie uzasadnienia, wniesienie i rozpoznanie apelacji] 555 Art 523 [Podstawy kasacyjne, ograniczenia wnoszenia kasacji] 558 Art 524 [Termin wniesienia kasacji, ograniczenie uwzględnienia kasacji] 563 Art 538 [Skutek uchylenia wyroku] 564 Art 539a [Podstawy skargi do Sądu Najwyższego] 567 Art 539b [Termin wniesienia skargi Wstrzymanie wykonania wyroku] 598 Art 539c [Odpisy skargi] 607 Art 539d [Orzeczenie Sądu Najwyższego w przedmiocie środka zabezpieczającego] 613 Art 539e [Rozpoznanie skargi] 614 Art 539f [Przepisy stosowane do skargi do Sądu Najwyższego] 619 Art 540b [Podstawy: przestępstwo, nowe fakty lub dowody, orzeczenie TK, orzeczenie organu międzynarodowego] 624 Art 542 [Osoby uprawnione do złożenia wniosku; wznowienie z urzędu: podstawy, termin] 630 Art 552 [Podstawy żądania odszkodowania] 632 Art 552a (uchylony) 642 Art 552b (uchylony) 642 Art 553 [Samooskarżenie lub przyczynienie się do niesłusznego orzeczenia] 644 Art 553a [Zaliczenie oskarżonemu okresu niesłusznego stosowania kar, środków karnych, środków zabezpieczających lub środków przymusu] 650 Art 554 [Właściwość i skład sądu; rozprawa] 652 Art 555 [Terminy przedawnienia] 658 Art 558 [Uzupełniające stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego] 664 Art 611u [Wystąpienie o wykonanie kary w państwie UE] 666 Art 611wd [Wystąpienie państwa członkowskiego UE o wykonanie europejskiego nakazu ochrony] 672 Art 618f [Wynagrodzenie biegłego i specjalisty oraz zwrot poniesionych przez nich wydatków] 675 Art 632 [Koszty przy uniewinnieniu lub umorzeniu] 682 Art 632a [Wyjątkowe obciążenie kosztami oskarżonego] 685 Art 672 [Uzasadnienie wyroku] 687
Część II. Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 437) - przepisy przejściowe (wyciąg) 689
Art 20 689 Art 21 690 Art 22 690 Art 23 694 Art 24 701 Art 25 702 Art 26 715 Art 27 716 Art 28 717
Bibliografia 719

BESTSELLERY