Kodeks spółek handlowych. Code of Commercial Companies. Polsko - angielski - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Kodeks spółek handlowych. Code of Commercial Companies. Polsko - angielski - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-0955-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
1,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
146,00
Cena w punktach Virtualo:
14600 pkt.

Pełny opis

The Code of Commercial Companies is one of the basic legal acts regulating the operations of companies in Poland. The purpose of our translation is to give foreigners who carry out or intend to start carrying out business in Poland an insight into the Code. In our view, a professional translation of legal acts and documents is of vital importance to the business environment. When translating the provisions of the company law, we did our best to combine the many years of practical experience and knowledge acquired by lawyers of the Law Firm Domański Zakrzewski Palinka and the skills of our translators, who work on contracts and corporate documents on a daily basis.

Krzysztof A. Zakrzewski
Managing Partner
Domański Zakrzewski Palinka


Kodeks spółek handlowych jest jednym z podstawowych aktów prawnych regulujących sposób działania firm w Polsce. Przygotowane przez nas tłumaczenie ma na celu przybliżenie go cudzoziemcom prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność w Polsce. Mamy świadomość, że profesjonalne tłumaczenie przepisów prawa i dokumentów prawnych jest w praktyce obrotu gospodarczego niezwykle ważne. Tłumacząc przepisy prawa spółek, staraliśmy się więc jak najlepiej wykorzystać wieloletnią praktykę i doświadczenie prawników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz kunszt naszych tłumaczy, pracujących na co dzień nad przekładami kontraktów i dokumentów korporacyjnych.

Krzysztof A. Zakrzewski
Partner Zarządzający
Domański Zakrzewski Palinka

Spis treści

Słowo wstępne do wydania IV 12
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 16
Tytuł I. Przepisy ogólne 18
Dział I. Przepisy wspólne 18
Dział II. Spółki osobowe 28
Dział III. Spółki kapitałowe 30
Tytuł II. Spółki osobowe 36
Dział I. Spółka jawna 36
Rozdział 1. Przepisy ogólne 36
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich 40
Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki 42
Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika 50
Rozdział 5. Likwidacja 54
Dział II. Spółka partnerska 62
Rozdział 1. Przepisy ogólne 62
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki 66
Rozdział 3. Rozwiązanie spółki 68
Dział III. Spółka komandytowa 70
Rozdział 1. Przepisy ogólne 70
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich 74
Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki 78
Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna 80
Rozdział 1. Przepisy ogólne 80
Rozdział 2. Powstanie spółki 82
Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich 86
Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki 88
Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki.
Wystąpienie wspólnika 94
Tytuł III. Spółki kapitałowe 96
Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 96
Rozdział 1. Powstanie spółki 96
Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników 106
Rozdział 3. Organy spółki 122
Oddział 1. Zarząd 122
Oddział 2. Nadzór 130
Oddział 3. Zgromadzenie wspólników 140
Rozdział 4. Zmiana umowy spółki 154
Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika 160
Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki 162
Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna 172
Dział II. Spółka akcyjna 176
Rozdział 1. Powstanie spółki 176
Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 196
Rozdział 3. Organy spółki 230
Oddział 1. Zarząd 230
Oddział 2. Nadzór 238
Oddział 3. Walne zgromadzenie 246
Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego 294
Oddział 1. Przepisy ogólne 294
Oddział 2. Subskrypcja akcji 302
Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki 310
Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 314
Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego 324
Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki 328
Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna 338
Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek 344
Dział I. Łączenie się spółek 344
Rozdział 1. Przepisy ogólne 344
Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych 350
Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej 364
Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych 364
Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej 378
Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych 378
Dział II. Podział spółek 384
Dział III. Przekształcenia spółek 404
Rozdział 1. Przepisy ogólne 404
Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową 416
Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową 418
Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową 420
Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową 422
Tytuł V. Przepisy karne 424
Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe 430
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących 430
Dział II. Przepisy przejściowe 430
Dział III. Przepisy końcowe 440
Contents
Introduction to IV edition p. 13
Act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies p. 17
Title I. General Provisions p. 19
Section I. Common Provisions p. 19
Section II. Partnerships p. 29
Section III. Companies p. 31
Title II. Partnerships p. 37
Section I. Registered Partnership p. 37
Chapter 1. General Provisions p. 37
Chapter 2. Relationships with Third Parties p. 41
Chapter 3. Internal Relationships within the Partnership p. 43
Chapter 4. Winding-up of Partnership and Leaving of a Partner p. 51
Chapter 5. Liquidation p. 55
Section II. Professional Partnership p. 63
Chapter 1. General Provisions p. 63
Chapter 2. Relationships with Third Parties. Management Board of the Partnership p. 67
Chapter 3. Winding-up of the Partnership p. 69
Section III. Limited Partnership p. 71
Chapter 1. General Provisions p. 71
Chapter 2. Relationships with Third Parties p. 75
Chapter 3. Internal Relationships within the Partnership p. 79
Section IV. Limited Joint-Stock Partnership p. 81
Chapter 1. General Provisions p. 81
Chapter 2. Incorporation of the Partnership p. 83
Chapter 3. Relationships with Third Parties p. 87
Chapter 4. Internal Relationships within the Partnership p. 89
Chapter 5. Winding-up and Liquidation of a Partnership Leaving of a Partner p. 95
Title III. Companies p. 97
Section I. Limited Liability Company p. 97
Chapter 1. Incorporation of a Company p. 97
Chapter 2. Rights and Duties of Shareholders p. 107
Chapter 3. Company's Authorities p. 123
Part 1. Management Board p. 123
Part 2. Supervision p. 131
Part 3. Shareholders' Meeting p. 141
Chapter 4. Amendment to the Articles of Association p. 155
Chapter 5. Exclusion of a Shareholder p. 161
Chapter 6. Winding-Up and Liquidation of the Company p. 163
Chapter 7. Civil Liability p. 173
Section II. Joint-Stock Company p. 177
Chapter 1. Incorporation of a Joint-Stock Company p. 177
Chapter 2. Rights and Duties of Shareholders p. 197
Chapter 3. Company's Authorities p. 231
Part 1. Management Board p. 231
Part 2. Supervision p. 239
Part 3. General Meeting p. 247
Chapter 4. Amendment to the Statutes and Ordinary Increase in the Share Capital p. 295
Part 1. General Provisions p. 295
Part 2. Offering of Shares p. 303
Part 3. Increase in the Share Capital from the Company's Funds p. 311
Chapter 5. Authorised Capital Conditional. Increase in the Share Capital p. 315
Chapter 6. Reduction in the Share Capital p. 325
Chapter 7. Winding-Up and Liquidation of the Company p. 329
Chapter 8. Civil Liability p. 339
Title IV. Mergers, Divisions and Transformations of Companies and Partnerships p. 345
Section I. Mergers p. 345
Chapter 1. General Provisions p. 345
Chapter 2. Merger of Companies p. 351
Chapter 21. Cross-Border Merger of Companies and Limited Joint-Stock Partnerships p. 365
Part 1. Cross-Border Merger of Companies p. 365
Part 2. Cross-Border Merger of a Limited Joint-Stock Partnership p. 379
Chapter 3. Mergers with the Participation of Partnerships p. 379
Section II. Division of Companies p. 385
Section III. Transformations of Companies and Partnerships p. 405
Chapter 1. General Provisions p. 405
Chapter 2. Transformation of a Partnership into a Company p. 417
Chapter 3. Transformation of a Company into a Partnership p. 419
Chapter 4. Transformation of a Company into a Company of a Different Type p. 421
Chapter 5. Transformation of a Partnership into a Partnership of a Different Type p. 423
Title V. Penal Provisions p. 425
Title VI. Amendments to Provisions in Force, Transitional and Final Provisions p. 431
Section I. Amendments to Provisions in Force p. 431
Section II. Transitional Provisions p. 431
Section III. Final Provisions p. 441

BESTSELLERY