Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-555-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
1,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
22,45
Cena w punktach Virtualo:
2245 pkt.

Pełny opis

Logistyka, uważana przez wielu analityków za „barometr” lub „krwiobieg gospodarki”, rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie w ramach działalności biznesowej. Punktem wyjścia była techniczna strona procesów transportu, przeładunku i magazynowania, która przejawiała się zastosowaniem odpowiednich innowacji technologicznych. Z upływem czasu pojawiła się w logistyce perspektywa zarządzania, która obecnie osiągnęła stopień rozwoju określany zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Z perspektywy zarządzania logistyka postrzegana jest poprzez wdrożone w przedsiębiorstwie określone struktury, instrumenty i procesy zarządzania, które - aby mogły poprawnie funkcjonować - powinny być wspierane przez system dostarczający informacje, którym jest controlling logistyki.

Analiza procesów logistycznych pod kątem ich pomiaru oraz oceny kosztów i wyników, a następnie optymalizacja tych procesów, stały się istotne, ponieważ zwiększyła się nie tylko liczba działań logistycznych, lecz także poszerzył się ich zakres. Powodem takiego stanu rzeczy był transfer logistyki na rynek i w ten sposób stopniowe wyodrębnianie się na nim podmiotów gospodarczych specjalizujących się w świadczeniu usług logistycznych iw rezultacie powstanie sektora Transport - Spedycja - Logistyka {TSL).

 

Ze Wstępu

Spis treści

Wstęp 7 Rozdział 1. Przedsiębiorstwo usług logistycznych jako podmiot realizujący procesy logistyczne 15 1.1. Istota przedsiębiorstwa usług logistycznych i współpracy międzyorganizacyjnej 15 1.2. Przedsiębiorstwo usług logistycznych w świetle ekonomicznych teorii przedsiębiorstw 22 1.3. Systematyka usług w sektorze Transport – Spedycja – Logistyka 28 1.4. Klasyfikacja usługodawców w sektorze logistycznym 36 1.5. Rola przedsiębiorstw logistycznych w zarządzaniu łańcuchem dostaw 43 Rozdział 2. Rola controllingu i controllingu logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwami usług logistycznych i systemami logistycznymi 49 2.1. Istota controllingu w świetle teorii i w praktyce 49 2.1.1. Analiza definicji controllingu w kontekście jego ewolucji 49 2.1.2. Controlling a rachunkowość zarządcza 55 2.1.3. Przegląd koncepcji controllingu 59 2.1.3.1. Znaczenie i uwarunkowania powstania koncepcji controllingu 59 2.1.3.2. Zróżnicowany zakres koncepcji controllingu 62 2.1.3.3. Wybrane koncepcje controllingu w świetle jego perspektyw 66 2.1.4. Controlling a inne funkcjonalne podsystemy w przedsiębiorstwie 69 2.2. Wymiar controllingu w logistyce i przedsiębiorstwie usług logistycznych 71 2.2.1. Główne aspekty i analiza pojęciowa controllingu logistyki 71 2.2.2. Ujęcie koncepcji controllingu logistyki w świetle literatury 79 2.2.3. Controlling logistyki w literaturze krajowej i zagranicznej 87 2.2.4. Podejście systemowe w controllingu logistyki i czynniki go kształtujące 92 2.2.5. Stan badań empirycznych w zakresie controllingu logistyki 99 2.2.6. Operacyjny i strategiczny wymiar controllingu logistyki 105 2.2.7. Wybrane instrumenty controllingu logistyki 111 Rozdział 3. Pomiar kosztów i wyników działalności logistycznej w systemie controllingu 129 3.1. Pomiar działalności logistycznej w controllingu logistyki 129 3.2. Pomiar usług logistycznych i jego uwarunkowania w przedsiębiorstwie logistycznym 135 3.3. Wynik działalności logistycznej a warianty jego osiągania 140 3.4. Koszty logistyki jako filar systemu controllingu w przedsiębiorstwie logistycznym 145 3.5. Koszty logistyki w działalności usługodawcy logistycznego 152 3.6 Proponowany model pomiaru przychodów, kosztów i wyników oraz innych kategorii w działalności logistycznej 157 3.6.1. Model systemu rachunku kosztów i wyników logistyki w przedsiębiorstwie usług logistycznych 157 3.6.2. Prezentacja wskaźników do pomiaru kosztów i wyników logistyki w odniesieniu do modelu rachunku kosztów i wyników oraz innych aspektów działalność logistycznej 170 Rozdział 4. Ocena stanu wdrożenia systemu controllingu i jego instrumentów w przedsiębiorstwach usług logistycznych w Polsce w świetle badań empirycznych 179 4.1. Determinanty wyboru problematyki i metody badań empirycznych 179 4.2. Wybrane etapy przeprowadzonych badań empirycznych 182 4.3. Podsumowanie wyników przeprowadzonego badania empirycznego i weryfikacja hipotez 188 4.3.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i analiza problemu 188 4.3.2. Podsumowanie i wnioski końcowe dotyczące stanu controllingu oraz pomiaru kosztów i wyników w przedsiębiorstwach usług logistycznych 206 Zakończenie 211 Literatura 217 Spis ilustracji 229 Spis tabel 230

BESTSELLERY