Krok po kroku poznajemy Białoruś. Język. Kultura. Krajoznawstwo  Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Krok po kroku poznajemy Białoruś. Język. Kultura. Krajoznawstwo Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-233-8942-2
Język:
Polski
Data wydania:
15 grudnia 2010
Rozmiar pliku:
2,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
34,65
Cena w punktach Virtualo:
3465 pkt.

Pełny opis

Książka jest ciekawa i przydatna, rzetelnie przygotowana oraz – co najważniejsze – stanowi jedną z pierwszych na rynku publikacji, które mogą służyć jako materiał pomocniczy do nauki języka białoruskiego jako obcego, w poznawaniu historii Białorusi oraz tamtejszej kultury narodowej. Książka może znaleźć zastosowanie jako podręcznik dla studentów uczelni wyższych; można ją również wykorzystać do samodzielnej nauki języka i kultury białoruskiej. Tom zawiera pięćdziesiąt tematów zgrupowanych w siedmiu rozdziałach. Zaznajamiają one czytelnika z białoruską ziemią i państwem, przedstawiają stołeczny Mińsk, jego historię i współczesność, gospodarkę i kulturę. Zapraszają także do odbycia ciekawej wędrówki przez centra obwodowe i historyczne miejsca kraju, prezentują najciekawsze zabytki architektury oraz sylwetki zasłużonych działaczy białoruskiej kultury: słynnych malarzy, pisarzy, muzyków, ludzi teatru i kina. Niniejsze wydanie jest źródłem konkretnej informacji – swego rodzaju przewodnikiem – jak również skutecznym narzędziem przyswajania wiedzy, zarówno kulturo- i krajoznawczej, jak i lingwistycznej.

Z recenzji prof. dr hab. Ały Kožynavaj i dr Aleny Kazancavaj

(Białoruski Uniwersytet Państwowy)

 

Spis treści

WPROWADZENIE  / JAK CZYTAĆ?

РАЗДЗЕЛ І. ЗАПРАШАЕМ У БЕЛАРУСЬ / ROZDZIAŁ І. ZAPRASZAMY NA BIAŁORUŚ

1. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ / REPUBLIKA BIAŁORUŚ

2. ГЕАГРАФІЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ  / POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE BIAŁORUSI

3. КЛІМАТ БЕЛАРУСІ. ПОРЫ ГОДА  / KLIMAT BIAŁORUSI. PORY ROKU

4. ПРЫРОДА БЕЛАРУСІ  / PRZYRODA BIAŁORUSI

5. ЛЯСЫ БЕЛАРУСІ  / LASY BIAŁORUSI

6. ЗАПАВЕДНЫЯ ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ / REZERWATY PRZYRODY NA BIAŁORUSI

7. РЭКІ БЕЛАРУСІ  / RZEKI BIAŁORUSI

8. АЗЁРЫ БЕЛАРУСІ  / JEZIORA BIAŁORUSI

9. БРАСЛАЎСКІЯ АЗЁРЫ / JEZIORA BRASŁAWSKIE

10. БЕЛАВЕЖСКАЯ ПУШЧА / PUSZCZA BIAŁOWIESKA

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ ІІ. МІНСК: ПУЛЬС СТАЛІЧНАГА ЖЫЦЦЯ / ROZDZIAŁ ІІ. MIŃSK: PULS ŻYCIA W STOLICY

11. МІНСК – СТАЛІЦА БЕЛАРУСІ  / MIŃSK – STOLICA BIAŁORUSI

12. ЭКАНАМІЧНАЕ ЖЫЦЦЁ МІНСКА  / ŻYCIE GOSPODARCZE MIŃSKA

13. МІНСКАЕ МЕТРО  / МIŃSKIE METRO

14. КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ МІНСКА  / ŻYCIE KULTURALNE MIŃSKA

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ ІІІ. ПАДАРОЖЖЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ / ROZDZIAŁ III. PODRÓŻE PO ZIEMI BIAŁORUSKIEJ

15. ГОМЕЛЬ / HOMEL

16. МАГІЛЁЎ  / MOHYLEW

17. ВІЦЕБСК / WITEBSK

18. ГРОДНА  / GRODNO

19. БРЭСТ  / BRZEŚĆ

20. МІРСКІ ЗАМАК  / ZAMEK W MIRZE

21. РУЖАНСКІ ПАЛАЦ  / PAŁAC W RÓŻANIE

22. НЯСВІЖСКІ ПАЛАЦ / PAŁAC W NIEŚWIEŻU

23. ЛЕГЕНДАРНЫЯ СКАРБЫ РАДЗІВІЛАЎ  / LEGENDARNE SKARBY RADZIWIŁŁÓW

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ IV. ВЫДАТНЫЯ АСВЕТНІКІ І НАВУКОЎЦЫ ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ / ROZDZIAŁ IV. WYBITNI KRZEWICIELE OŚWIATY I NAUKOWCY ZIEMI BIAŁORUSKIEJ

24. ФРАНЦЫСК СКАРЫНА /FRANCYSK SKARYNA (FRANCISZEK SKARYNA)

25. ЛЕЎ САПЕГА  / LEŬ SAPIEHA (LEW SAPIEHA) 99

26. БРАНІСЛАЎ ТАРАШКЕВІЧ  / BRANISŁAŬ TARAŠKIEVIČ (BRONISŁAW TARASZKIEWICZ)

27. УСЕВАЛАД ІГНАТОЎСКІ / USIEVAŁAD IHNATOŬSKI

28. РАДЗІМ ГАРЭЦКІ / RADZIM HARECKI

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ V. БЕЛАРУСКІЯ МАЙСТРЫ ПЭНДЗЛЯ / ROZDZIAŁ V. BIAŁORUSCY MISTRZOWIE PĘDZLA

29. ІВАН ХРУЦКІ  / ІVAN CHRUCKI

30. ВІТОЛЬД БЯЛЫНІЦКІ-БІРУЛЯ  / VITOLD BIAŁYNICKI-BIRULA

31. ЯЗЭП ДРАЗДОВІЧ  / JAZEP DRAZDOVIČ

32. МАРК ШАГАЛ / MARC CHAGALL

33. МІХАІЛ САВІЦКІ  / MICHAIŁ SAVICKI

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ VI. СЛАВУТЫЯ ЛІТАРАТАРЫ – ЛІРНІКІ РОДНАГА КРАЮ / ROZDZIAŁ VI. WYBITNI PISARZE – LIRNICY KRAJU OJCZYSTEGO

34. МІКОЛА ГУСОЎСКІ / MIKOŁA HUSOŬSKI (MIKOŁAJ HUSSOWSKI)

35. ЯНКА КУПАЛА  / JANKA KUPAŁA

36. ЯКУБ КОЛАС  / JAKUB KOŁAS

37. МАКСІМ БАГДАНОВІЧ / МAKSIM BAHDANOVIČ

38. УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ  / UŁADZIMIR KARATKIEVIČ

39. ВАСІЛЬ БЫКАЎ  / VASIL BYKAŬ (WASYL BYKAU)

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

РАЗДЗЕЛ VIІ. ВЫДАТНЫЯ АСОБЫ БЕЛАРУСКАГА КІНО, ТЭАТРА І МУЗЫКІ / ROZDZIAŁ VIІ. SŁAWNE POSTACIE BIAŁORUSKIEJ KINEMATOGRAFII, TEATRU I MUZYKI

40. ВІКТАР ТУРАЎ / VIKTAR TURAŬ

41. МІХАІЛ ПТАШУК / MICHAIŁ PTAŠUK

42. ФЛАРЫЯН ЖДАНОВІЧ  / FŁARYJAN ŽDANOVIČ

43. СТЭФАНІЯ СТАНЮТА  / STEFANIJA STANIUTA

44. ІРЫНА ЖДАНОВІЧ  / IRYNA ŽDANOVIČ

45. ЗІНАІДА БРАВАРСКАЯ / ZINAIDA BRAVARSKAJA

46. МІХАСЬ ЗАБЭЙДА-СУМІЦКІ / МІCHAŚ ZABEJDA-SUMICKI

47. ЛАРЫСА АЛЕКСАНДРОЎСКАЯ / ŁARYSA ALEKSANDROŬSKAJA

48. ІОСІФ ЖЫНОВІЧ / IOSIF ŽYNOVIČ

49. «СТАРЫ ОЛЬСА»  / STARY OLSA

50. «ХАРОШКІ» / CHAROŠKI

CIEKAWE FAKTY I INFORMACJE

АЛФАВІТНЫ СЛОЎНІК / SŁOWNIK ALFABETYCZNY

 

BESTSELLERY